Planuri Urbanistice Zonale
Conform Art. 43 din Ordinul nr. 233/2016 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea asigurării transparenţei privind accesul la informaţii de interes public în domeniul amenajării
teritoriului şi urbanismului, Municipiul Baia Mare pune la dispoziţia publicului documentaţiile de urbanism aprobate, prin afişarea  acestora pe pagina proprie de internet
 
Mai jos puteţi consulta documentaţiile pentru Planurile Urbanistice Zonale aprobate. Afişarea este făcută în ordinea cronologică publicării documentului, cel mai recent PUZ aprobat fiind primul afişat.
 
 
PUZ-uri aprobate 2020:
• PUZ - "Introducere teren în intravilan pentru construire case de locuit și parcelare parțială", aprobat prin HCL 410/18.12.2020
Baia Mare, Str. Dealul Groșilor FN, iniţiatori: Goja Daniel-Felician, Goja Mona-Claudia, Barlea Daniel-Virgil, Barlea Lia Saveta, Andreica Ioan Octavian și Andreica Magdalena Raluca
• PUZ - "Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale", aprobat prin HCL 409/18.12.2020
Baia Mare, Str. Miron Costin FN, iniţiator: Iacob Vladimir Mihai
• PUZ - "Includere teren în intravilan zonă mixtă - servicii - întreținere auto, activitîți productive mici, administrație - locuințe de serviciu", aprobat prin HCL 408/18.12.2020
Baia Mare, Str. Cernești, nr. 1, iniţiator: Jisa Călin Nicolae
• PUZ - "Schimbare funcțiune a zonei și parcelare teren pentru construire locuințe individualeîn locuire individuală", aprobat prin HCL 326/19.10.2020
Baia Mare, Str. Sebeșului, FN, iniţiator: Filip Adriana Monica
• PUZ - "Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+2", aprobat prin HCL 325/19.10.2020
Baia Mare, Str. Sebeșului, nr. FN, iniţiatori: Pop-Marcela Florina, Pop Samuel, Gîta Alexandru, Gîta Simona Maria, Alb Vasile, Alb Viorica, Amzărescu Veronica, Pop Rodica, Pașca Maria, Bizău Vasile, Bizău Florina, Buda Sorin, Buda Dana Maria
• PUZ - "Extindere intravilan bd. Independenței - activități productive desfășurate ăn construcții individuale mici și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor, cercetare industrială, activități comerciale și prestări de servicii", aprobat prin HCL 280/24.08.2020
Baia Mare, Bd. Independenței, nr. FN, iniţiatori: SC RENTAS LOCO SRL, Klocza Tiberiu, Petrehuș Vasile Valer, Lietner - Papp Gabriela, SC SILK CONTACT SRL
• PUZ - "Reglementare teren pentru funcțiuni de servicii și comerț", aprobat prin HCL 213/10.07.2020
Baia Mare, Bd. București, FN, iniţiator: SC Gaj Comimpex SRL
• PUZ - "„Zona Vasile Lucaciu” Baia Mare, delimitată de strada Vasile Lucaciu - strada Bujorului - strada Zorilor - strada 13 Septembrie - strada Vasile Lucaciu - strada Electrolizei - strada Nisiparilor - strada Oltului", aprobat prin HCL 212/10.07.2020
Baia Mare, iniţiator: Municipiul Baia Mare
• PUZ - "Reconfigurarea zonei centrale Extra Muros la nord de râul Săsar", aprobat prin HCL 211/10.07.2020
Baia Mare, Str. Minerilor, Nr. 13 - 15, iniţiator: SC CHILIA SRL
• PUZ - "Schimbare de funcțiune UTR în zonă de locuințe colective și zonă mixtă", aprobat prin HCL 169/29.05.2020
Baia Mare, Str. Petőfi Sándor, nr. 28, iniţiator: Furnea Iulian
• PUZ - "Schimbare funcțiune din A1a în zona de locuit cu regim de înălțime P+1+2R", aprobat prin HCL 168/29.05.2020
Baia Mare, Str. Sebeșului, Nr. 10C, 10E, 10F, 10G, 10H, iniţiatori: Chira Cătălin Florin, Chira Ioan, Hatos(Achim) Lavinia Georgiana, Chira Marius Radu și Moldovan Maria
• PUZ - "Schimbare funcțiune din UTR V4- Păduri și plantații forestiere de protecție a versanților în UTR L4C- Locuințe individuale și colective mici", aprobat prin HCL 167/29.05.2020
Baia Mare, Str. Ciocârliei, Nr. f.n., iniţiatori: Grec Iuliana, Cupar Alexandru Daniel și Cupar Ioana Marie
• PUZ - "Introducere teren în intravilan pentru construire case de locuit", aprobat prin HCL 166/29.05.2020
Baia Mare, Str. Viilor - Miron Costin, Nr. f.n., iniţiatori: Petric Mihai-Ioan, Mureșan Raluca-Susana, Pop Dorin Virgil și Pașcu Daniel-Ioan
• PUZ - "Extindere intravilan pentru locuințe individuale", aprobat prin HCL 150/30.04.2020
Baia Mare, Str. Valea Borcutului, Nr. f.n., iniţiatori: Kalisch Sorin Gheorghe, Silagyi Adina-Valeria, Andreicuț Paul-Alin, Chencian(fostă Silagyi) Roxana, Silagyi Daniel Alexandru
• PUZ - "Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe", aprobat prin HCL 88/27.02.2020
Baia Mare, Str. Miron Costin, Nr. f.n., iniţiator: Kishegyi Balazs
• PUZ - "Reactualizare PUZ Nr. 910/2018, aprobat prin H.C.L. 362/2018", aprobat prin HCL 55/20.02.2020
Baia Mare, Bd Independenței, Nr. 45,47, iniţiatori: SC Revolution Plus SRL, SC Eco Antnic SRL, SC Sipati Plus SRL, SC Grup West Maramureș SRL, SC Kober SRL
• PUZ - "Schimbare de funcțiune din locuință în spațiu de alimentație publică, amenajare bar, spălătorie auto", aprobat prin HCL 54/20.02.2020
Baia Mare, Str. Vasile Lucaciu, Nr. 140, iniţiator: Kantor Adrian-Claudiu
• PUZ - "Spații de prezentare-Comercializare-Servicii spălătorie autocamioane-Depozitare-În Zona industrială Vest", aprobat prin HCL 26/31.01.2020
Baia Mare, Str. Speranței, Nr. 10, iniţiator: SC Trans Carpatica și Mureșan Constantin Leonte
 
PUZ-uri aprobate 2019:
• PUZ - "Zona cuprinsă între Bd Independenței, Str. Iuliu Maniu, Str. Victor Babeș, Str. Ion Luca Caragiale", aprobat prin HCL 552/30.12.2019
Baia Mare, iniţiator: Primăria Municipiului Baia Mare
• PUZ - "Spații comerciale, administrative și locuințe D+P+3", aprobat prin HCL 541/19.12.2019
Baia Mare, Str. Lăpușului, Nr. f.n., iniţiator: Zaharia Aurel Dan
• PUZ - "Construire imobil funcțiune mixtă - Comerț și Alimentație publică", aprobat prin HCL 540/19.12.2019
Baia Mare, Bd. Unirii, Nr. 21, iniţiator: SC Avocado Development SRL
• PUZ - "Schimbare de funcțiune a zonei în scopul construirii de locuințe individuale", aprobat prin HCL 539/19.12.2019
Baia Mare, Str. Sebeșului, f.n.
• PUZ - "Centru de sănătate și fitness", aprobat prin HCL 484/26.11.2019
Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 43, iniţiator: SC HANDELS SRL
• PUZ - "Modificare indicatori urbanistici pentru zona de locuințe individuale” aprobat prin HCL 483/26.11.2019
Baia Mare, str Sănătății, 39 B, inițiator: Gherna Marius Roger
• PUZ - "Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare", aprobat prin HCL 447/31.10.2019
Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 12, iniţiator: SC CONSTRUROM SA
• PUZ - "Introducere teren în intravilan pentru instituții și servicii", aprobat prin HCL 446/31.10.2019
Baia Mare, Bd. Independenței nr. FN., iniţiatori: SC SELECT AUTO și Buda Radu Vasile
• PUZ - "Schimbare regim înălțime din P+M în S(D)+P+1E", aprobat prin HCL 445/31.10.2019
Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 86, iniţiatori: Pop Gabriel Ioan și Morar Ancuța Flavia
• PUZ - "Extindere locuință", aprobat prin HCL 444/31.10.2019
Baia Mare strada Lăcătuș nr. 12, respectv 12A, iniţiatori: Ciplea Mihai
PUZ - "Locuință unifamilială P+1", aprobat prin HCL 443/31.10.2019
Baia Mare, str. Ciocârliei F.N., iniţiator: Varga Salustia Elena
• PUZ - "Introducere teren în intravilan , Servicii–Comerț, Producție, Depozitare", aprobat prin HCL 360/30.08.2019
Baia Mare, str. Craciuniței, F.N., inițiator: SC Top Truck SRL
• PUZ - "Introducere teren în intravilan, construire locuințe individuale D+P+1 (D+P+M)", aprobat prin HCL 359/30.08.2019
Baia Mare, str. Valea Borcutului, F.N., inițiator: Olajos Clara Ema
PUZ - "Introducere teren în intravilan pentru locuință individuală", aprobat prin HCL 358/30.08.2019
Baia Mare, str. Mihai Eminescu, fn. identificat prin C.F. nr.120732, nr. cadastral 120732, iniţiator: Adomnicăi Delia
• PUZ - "Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale", aprobat prin HCL 191/29.05.2019
Baia Mare, str. Viilor, 45A. Initiator: Pop Adrian Ioan și Buxbaum Claudiu Radu
• PUZ - "Introducere teren în intravilan, construire locuințe, împrejmuiri, branșamente utilități", aprobat prin HCL 139/19.04.2019
Baia Mare, str. Plaiului, nr. FN., iniţiatori: Anegroaie Ildiko Erika, Anegroaie Liviu Costel, Roman Cornelia
• PUZ - "Locuințe colective D+P+4E+5Retras", aprobat prin HCL 138/19.04.2019
Baia Mare, str. Mărășești, nr. 8 și nr. 10. Inițiator: SC BALFAT TRANS SRL
• PUZ - "Construire bloc de locuințe D+P+4E", aprobat prin HCL 137/19.04.2019
Baia Mare, str. Coltău, iniţiator: SC PB PROJECTS SRL
• PUZ - "Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale", aprobat prin HCL 101/29.03.2019
Baia Mare, str. Chioarului, F.N., Initiator: Bot Drăgan Mariana și Bot Gheorghe
• PUZ - "Zonă mixtă - Servicii - Comerț, Producție, Depozitare", aprobat prin HCL 100/29.03.2019
Baia Mare, b-dul Unirii, nr. 44-46
• PUZ - "Modificare UTR L2b – subzona locuințelor individuale cu regim izolat de construire în zona servicii", aprobat prin HCL 44/21.02.2019
Baia Mare, str. Victoriei, 147 A, inițiator: I.I. Fagi Vasile
 
PUZ-uri aprobate 2018:
• PUZ - "Schimbare de funcțiune în spatii de prezentare-comercializare-servicii-depozitare", aprobat prin HCL 638/28.11.2018
Baia Mare, Str. Vasile Lucaciu, Nr. 163, iniţiator: SC CAS TRADING SRL
• PUZ - "Parcelare teren pentru locuințe familiale și introducerea unei suprafețe teren în intravilan", aprobat prin HCL 584/31.10.2018
Baia Mare, Str. Vrancei F.N., iniţiatori: Hotca Anamaria, Hotca Oana și Hotca Floare
• PUZ - "Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuințe individuale D+P+E", aprobat prin HCL 583/31.10.2018
Baia Mare, Str. Sebeșului, FN , iniţiator: Bîrlea Ioan
• PUZ - "Construire locuințe colective P+2E+3R cu maxim 16 apartamente/imobil", aprobat prin HCL 544/08.10.2018
Baia Mare, Str. Victoriei, nr. 81A, iniţiatori: SC Flamgard Impex SRL și SC Art Tradition Production SRL
• PUZ - "Introducere teren în intravilan, construire locuințe unifamiliale D+P+1", aprobat prin HCL 543/08.10.2018
Baia Mare, Str. Copalnic, str. Dumbrăviței, str. Cărbunari, nr. F.N, iniţiator: SC Teomar SRL
• PUZ - "Introducere teren în intravilan, și schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+2", aprobat prin HCL 492/28.08.2018
Baia Mare, str. Vrancei F.N, iniţiatori: Costin Daniel, Costin Maria, Costin Gheorghe, Pop Mariana, Maier Crinuța
• PUZ - " Extindere intravilan pentru amenajare parc agrement ", aprobat prin HCL 491/28.08.2018
Baia Mare, Str Barajului, nr. f.n., iniţiator: SC Titanium BM SRL
• PUZ - " Introducere teren în intravilan pentru casă de locuit cu max S(D)+P+E nivele ", aprobat prin HCL 448/26.07.2018
Baia Mare, Str Miron Costin, nr. 91, iniţiator: Hodasz Gabor Walter
• PUZ - " Introducere teren în intravilan și parcelare pentru locuințe individuale ", aprobat prin HCL 394/29.06.2018
Baia Mare, Bd Independenței, nr. f.n., iniţiator: Muntean Ioana Florina
• PUZ - " Introducere în intravilan pentru locuințe unifamiliale D+P+M ", aprobat prin HCL 369/29.06.2018
Baia Mare, Str Cristian, nr. f.n., iniţiatori: Simoniac Maria, Chioran Bianca Maria, Roman Romulus Alexandru, Roman Steliana și Ionce Aurica Mirela
• PUZ - " Introducere teren în intravilan, construire hală depozitare P+2, cladire birouri P+2, platforme betonate, magazii depozitare, bazin rezervă apă, cabină poartă, totem, steaguri, branșamente utilități și amenajare acces din DN 1C ", aprobat prin HCL 362/18.06.2018
Baia Mare, Bd Independenței f.n., iniţiator: SC Oberhauser Invest SRL
• PUZ - " Modificare parțială din păduri și plantații forestiere de protecție a versanților în zonă de locuințe individuale ", aprobat prin HCL 345/11.06.2018
Baia Mare, Str. Soarelui Nr. 11B, iniţiator: Drăgan Doru Mircea
• PUZ - "Construire Retail Park Baia Mare, realizare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, împrejmuirea terenului, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, branșare la utilități, organizare de șantier, amenajare accese, operațiuni cadastrale ", aprobat prin HCL 344/11.06.2018
Baia Mare, Bd. București, Nr. 51-53 și Str. Mărgeanului Nr. 8D, iniţiator: SC PK Black SRL
• PUZ - "Introducere teren în intravilan, construire locuințe individuale", aprobat prin HCL 321/31.05.2018
Baia Mare, Str. Grigore Ureche, Nr. f.n., iniţiatori: Buxbaum Radu Claudiu, Buxbaum Cristine Renate, Buxbaum Maria, Șimon Vasile și Șimon Gyongy Maria
• PUZ - "Casă de rugăciune și Centru Social", aprobat prin HCL 195/30.03.2018
Baia Mare, Str. Fagului, Nr. f.n., iniţiator: Biserica Adventistă de ziua a șaptea din România- Conferința Transilvania Nord
• PUZ - "Schimbare de funcțiune din zona A5-parc de activități în zonă de locuințe colective", aprobat prin HCL 84/21.02.2018
Baia Mare, Str. Oltului, Nr. 13, iniţiator: SC Con-Invest SRL
• PUZ - "Malurile Răului Săsar și Zona Universității", aprobat prin HCL 23/30.01.2018
Baia Mare, iniţiator: Primăria Municipiului Baia Mare
• PUZ - "Schimbare funcțiune zonă din UTR-B1-Case de vacanță în UTR-ML1-Zonă cu funcțiuni mixte pentru servicii hoteliere, alimentație publică, piscicultura, agrement, locuințe", aprobat prin HCL 22/30.01.2018
Baia Mare, str. Blidari, nr. 13, iniţiator: SC Romanița Impex SRL
 
PUZ-uri aprobate 2017:
• PUZ - "Schimbare de funcțiune din A1b în L2, funcțiuni de locuire", aprobat prin HCL 545/21.12.2017
Baia Mare, Bd. Independenței f.n., inițiatori: Pop Vasile și soția Pop Dina, Ardelean Dumitru și soția Ardelean Carmen Anișoara, Barbalău Gabriel
• PUZ - "Zonă de locuințe unifamiliale", aprobat prin HCL 544/21.12.2017
Baia Mare, Str. Horea f.n., inițiator: Nechita Vlad Alexandru
• PUZ - "Zona Gară", aprobat prin HCL 543/21.12.2017
Baia Mare, spațiu public adiacent Gării C.F.R., inițiator: Primăria Municipiului Baia Mare
• PUZ - "Supraetajare și schimbare de destinație din centrală termică în bloc de locuințe", aprobat prin HCL 414/29.09.2017
Baia Mare, Str. Alea Nouă, nr. 4, inițiatori: SC Fitfor Com SRL și Bordeanu Niculae și Maria
• PUZ - "Schimbare de funcțiune din spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa și zonelor umede - în zonă de locuințe individuale", aprobat prin HCL 359/31.08.2017
Baia Mare, Str. Păltinișului, nr. 1C,1D, inițiator: Vișovan Claudia Daniela
• PUZ - "Modificare indicatori urbanistici", aprobat prin HCL 115/11.04.2017
Baia Mare, Str. Gheorghe Pop de Băsești, nr. 43
• PUZ - "Construire trup intravilan, realizare ansamblu de locuințe individuale", aprobat prin HCL 114/11.04.2017
Baia Mare, Cartierul Valea Roșie, prelungirea strazii Petofi Sandor nr. f.n.
• PUZ - "Schimbare de funcţiune din A1a - (activităţi productive agro - industriale mari) în funcţiune de locuit", aprobat prin HCL 96/22.03.2017
Baia Mare, strada Dumbravei F.N.
• PUZ - "Introducere teren în intravilan şi parcelare pentru construire locuinţe", aprobat prin HCL 95/22.03.2017
Baia Mare, zona Dealul Groşilor Est, str. Mihai Eminescu, FN
• PUZ - "Extindere și recompartimentare cabinet medical", aprobat prin HCL 27/31.01.2017
Baia Mare, Str. Moldovei, Nr. 17A
 
PUZ-uri aprobate 2016:
• PUZ - "Introducere teren în intravilan şi parcelare loturi pentru construire locuinţe individuale", aprobat prin HCL 545/21.12.2016
Baia Mare, strada Vrancei F.N.
• PUZ - "Construire hală de producție și împrejmuire", aprobat prin HCL 382/29.09.2016
Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 41C
• PUZ - "Locuințe individuale", aprobat prin HCL 381/29.09.2016
Baia Mare, Str. Valea Borcutului, nr. 24A
• PUZ - "Etajare blocuri de locuințe P+3+4E retras", aprobat prin HCL 380/29.09.2016
Baia Mare, strada Rozelor, nr. 25, 27, 31, 35, 37
• PUZ - "Introducere teren în intravilan - construire hale de producție - hrană pentru câini", aprobat prin HCL 200/30.05.2016
Baia Mare, Bd. Independenței, nr. 57
• PUZ - "Introducere terenuri în intravilan și lotizare pentru locuințe colective mici cu 8 apartamente per imobil", aprobat prin HCL 199/30.05.2016
Baia Mare, Str. Viilor f.n.
• PUZ - "Schimbare de funcțiune în zona industrială", aprobat prin HCL 144/29.03.2016
Baia Mare, Str. 8 Martie, nr. 4B
• PUZ - "Schimbare de funcţiune din A1a - Activităţi productive agro - industriale mari - în funcţiune de locuit", aprobat prin HCL 100/29.02.2016
Baia Mare, strada Vrancei F.N.
• PUZ - "Introducere terenuri în intravilan și construire locuințe colective", aprobat prin HCL 35/29.01.2016
Baia Mare, Str. Valea Borcutului F.N., inițiator: Gibus Ioan
 
PUZ-uri aprobate 2015:
• PUZ - "Modificare PUD nr. 820/2013 privind obiectivul Casă de locuit P+1E cu 3 apartamente, aprobat prin HCL nr. 315/2013", aprobat prin HCL 552/26.11.2015
Baia Mare, Str. Vasile Alecsandi, nr. 19A, inițiator: Gîta Vasilr
• PUZ - "Etapa1:Imobil Multifunctional 2S+P+5E, Etapa2:Imobil Multifunctional 2S+P+8E, pe amplasamentul bloc de locuințe S+P+1E existent și propus spre demolare", aprobat prin HCL 493/30.10.2015
Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 47, inițiator: SC Intervalco SA
• PUZ - "Schimbare de funcţiune din A1a - Activităţi productive agro - industriale mari - în zonă de locuit", aprobat prin HCL 492/30.10.2015
Baia Mare, strada Sebeșului F.N.
• PUZ - "Construire trup intravilan și parcelare pentru zonă rezidențială", aprobat prin HCL 449/30.09.2015
Baia Mare, Str. Fragilor, f.n., inițiator: Toth Ferencz Arpad
• PUZ - "Extindere casă de locuit P+M și schimbare de destinație din locuință în școală internațională - ciclu primar", aprobat prin HCL 407/07.09.2015
Baia Mare, Str. Victor Babeș, nr. 26B, inițiator: Zah Ioan
• PUZ - "Piața Izvoarele", aprobat prin HCL 406/07.09.2015
Baia Mare, inițiator: Primăria Municipiului Baia Mare
• PUZ - "Locuințe individuale", aprobat prin HCL 155/27.03.2015
Baia Mare, strada Dumbravei, nr. 52
• PUZ - "Complex locuințe D+P+1+M Dealul Groșilor Sud 2", aprobat prin HCL 36/29.01.2015
Baia Mare, strada Mihai Eminescu, -str Copalnic f.n.
• PUZ - "Locuințe unifamiliale D+P+1+M", aprobat prin HCL 35/29.01.2015
Baia Mare, Str. Corbului, f.n., inițiator: Kalmar Rădiț
• PUZ - "Spațiu hale, comerț și servicii", aprobat prin HCL 34/29.01.2015
Baia Mare, Str. Crăciuiniței, nr. 18-20, inițiatori: Nechita Andrei și Nechita Claudia
• PUZ - "Schit Schimbarea la Față", aprobat prin HCL 7/20.01.2015
Baia Mare, Str. Viilor, f.n., inițiator: Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului.
 
PUZ-uri aprobate 2014:
• PUZ - "Locuințe colective", aprobat prin HCL 211/18.07.2014
Baia Mare, strada Mărășești, Initiator: Litan Marcel Florin
• PUZ - "Complex locuințe D+P+1+M", aprobat prin HCL 178/30.05.2014
Baia Mare, strada Chioarului, Initiator: Marta Ionuț Victor
 
PUZ-uri aprobate 2013:
• PUZ - "Extindere restaurant Diamant pentru amenajare hotel", aprobat prin HCL 317/29.08.2013
Baia Mare, strada Victoriei, nr. 8, Initiator: SC ZVU-NE-ROM COMPANY SRL
• PUZ - "Casă de locuit P+1 cu trei apartamente", aprobat prin HCL 315/29.08.2013
Baia Mare, strada Vasile Alecsandri, nr. 19, Initiatori: Gîta Gheorghe Eugen și Gîta Maria Felicia
 
PUZ-uri aprobate 2012:
• PUZ - "Zonă rezidențială", aprobat prin HCL 474/20.12.2012
Baia Mare, Str. Ciocârliei, inițiator: SC Telro SRL
• PUZ - "Complex Rezidențial 'Dealul Grosilor Nord' - locuinte D+P+1+M", aprobat prin HCL 470/20.12.2012
Baia Mare, terenul situat pe Bd. Republicii lângă Biserica Reformată, inițiator: SC Panalma SRL
• PUZ - "Complex rezidențial Dealul Groșilor Sud - locuințe P+1+M", aprobat prin HCL 435/29.11.2012
Baia Mare, strada Mihai Eminescu, Initiatori: Găvrilaș Adrian și Găvrilaș Linda
• PUZ - "Complex Rezidențial 'Dealul Grosilor Nord' - locuinte D+P+1+M", aprobat prin HCL 434/29.11.2012
Baia Mare, Str. Mihai Eminescu, beneficiari: Hășmășan Zacheu Vasile și Hășmășan Simion
• PUZ - "Parc de activități si locuințe", aprobat prin HCL 433/29.11.2012
Baia Mare, între Str. Horea și Electrolizei, beneficiar: SC Hidroconstrucția SRL
• PUZ - "Zonă de locuințe", aprobat prin HCL 432/29.11.2012
Baia Mare, terenul cuprins între străzile Grănicerilor și Republicii, cu reconfigurare de parcele teren, beneficiar: Breban Ciprian Adrian
• PUZ - "Zonă de locuințe", aprobat prin HCL 431/29.11.2012
Baia Mare, Str. Ciocârliei, beneficiar: Armas Adrian
• PUZ - "Amplasare centru de colectare deșeuri voluminoase", aprobat prin HCL 430/29.11.2012
Baia Mare, Bd. Unirii, inițiator: Consiliul Județean Maramureș
• PUZ - "Amenajare hidroenergetică Valea Neagra 3 Baia Mare", aprobat prin HCL 128/30.03.2012
Baia Mare, beneficiar: SC Prod Eolian SRL
• PUZ - " Zona de gospodărire comunală - subzona cimitirelor", aprobat prin HCL 32/31.01.2012
Baia Mare, beneficiar: Parohia Săsar Duminica Mironosițelor
 
PUZ-uri aprobate 2011:
• PUZ - "Zonă de locuințe", aprobat prin HCL 392/20.12.2011
Baia Mare, strada Chioarului, strada Mihai Eminescu, strada Vrancei
• PUZ - "Zonă Rezidețială", aprobat prin HCL 370/30.11.2011
Baia Mare, Str. Hollosi Simon nr. 53, beneficiari: Suci Ionel și soția Suci Maria
• PUZ - "Subzona subcentrului cu servicii de interes public - CC3", aprobat prin HCL 369/30.11.2011
Baia Mare, Str. Mihai Eminescu f.n., beneficiari: Parohia Duminica Mironosiţelor, SC COM SUPER SRL şi Municipiul Baia Mare
• PUZ - "Zonă rezidențială-str. Firizar", aprobat prin HCL 201/23.06.2011
Baia Mare, Str. Firiza nr. 1L, beneficiari: Petruț Grigore și Petruț Margareta Ildiko
• PUZ - "Zonă rezidențială-str. Dealul Florilor", aprobat prin HCL 200/23.06.2011
Baia Mare, Str. Dealul Florilor, beneficiari: Mătăsaru Sergiu și Mătieș Ionuț Dănuț
• PUZ - "Zonă rezidențială-str. Miron Costin", aprobat prin HCL 199/23.06.2011
Baia Mare, Str. Miron Costin, beneficiar: Cocioban Claudiu
• PUZ - "Zonă rezidențială Cartier Valea Borcutului", aprobat prin HCL 170/31.05.2011
Baia Mare, Str. Valea Borcutului f.n., beneficiari: Burde Marcel, Ilieș M. Sorin, Sindrestean Ana
• PUZ - "Zonă mixtă cu bază de agrement", aprobat prin HCL 136/27.04.2011
Baia Mare, Str. Mărgeanului nr. 11B, beneficiar: SC Seneca Serv SRL
• PUZ - "Zonă rezidențială strada Valea Borcutului", aprobat prin HCL 135/27.04.2011
Baia Mare, beneficiari: Tînc Florinel și Jugovschi Marianne
 
PUZ-uri aprobate 2010:
• PUZ - "Campus universitar cartierul Săsar", aprobat prin HCL 136/29.06.2010
Baia Mare, strada Victor Babeș f.n.
 
PUZ-uri aprobate 2009:
• PUZ - "Complex și pavilion evenimente P+2E", aprobat prin HCL 35/29.01.2009
Baia Mare, strada Dura, beneficiar: Majoroș Andrei Csaba
• PUZ - "Case de vacanță parter", aprobat prin HCL 73/26.02.2009
Baia Mare, strada Frumușaua nr. 24, beneficiari: Fagi Zaharia și Iorga Mihai
• PUZ - "Complex de locuințe pentru tineri", aprobat prin HCL 115/31.03.2009
Baia Mare, strada Jandarmeriei, beneficiar: Municipiul Baia Mare
• PUZ - "Case de locuit P+M", aprobat prin HCL 173/30.04.2009
Baia Mare, strada Viilor f.n., beneficiar: Copos Petruca
• PUZ - "Zonă industriala sud cuprinsa intre Bd. Bucuresti, str.Margeanului, str. Fabricii, calea ferata, str. Europa", aprobat prin HCL 174/30.04.2009
Baia Mare, beneficiar: Municipiul Baia Mare
• PUZ - "Zona MOBAM-UTR A2a, delimitat de Bd. Unirii și str. Vasile Alecsandri", aprobat prin HCL 188/19.05.2009
Baia Mare, bd. Unirii nr. 21, beneficiar: SC Kaufland România SRL
• PUZ - "Cartier Vasile Alecsandri, relocare funcțională din UTR L5 in UTR CC2", aprobat prin HCL 221/27.05.20009
Baia Mare, zona cuprinsă între strada Aleea Mărăști și Mărășești
• PUZ - "Cartier Pintea Viteazu", aprobat prin HCL 268/25.06.2009
Baia Mare, între str. Vlad Țepes, Bd. Republicii, Bd. Unirii, calea ferată și str. Gării, beneficiar: Municipiul Baia Mare
• PUZ - "Bloc de locuințe D+P+4E+E retras cu terase plantate și amenajări exterioare, parcări, branșamente și împrejmuiri", aprobat prin HCL 271/25.06.2009
Baia Mare, strada Mărășești nr. 13B, beneficiar: Mureșan Vasile
• PUZ - "Bloc de locuințe D+P+8-10", aprobat prin HCL 296/16.07.2009
Baia Mare, bd Unirii f.n., beneficiar: SC Rip Est SRL
 
PUZ-uri aprobate 2008:
• PUZ - "Case cuplate P+M", aprobat prin HCL 641/18.12.2008
Baia Mare, Str. Săsarului nr. 17, beneficiar: SC ImoInvest SA
• PUZ - "Case cuplate P+M", aprobat prin HCL 602/28.11.2008
Baia Mare, Str. Miron Costin nr. 36A, beneficiar: Vîrtaci Rodica
• PUZ - "Imobil multifunctional S+D+P+4-7E", aprobat prin HCL 471/23.09.2008
Baia Mare, Str. George Coșbuc nr. 25A, beneficiar: SC Zertex SRL
• PUZ - "Bloc de locuinte S+D+P+4E+E retras", aprobat prin HCL 425/30.08.2008
Baia Mare, Str. Vasile Alecsandri, beneficiari: Cupcea Cristian, Ster Radu, Ilea Vasile, Perta petru Danut, SC Daliad SRL, SC Tero Edil SA si Municipiul Baia Mare
• PUZ - "Bloc de locuinte cu spatii comerciale", aprobat prin HCL 305/30.05.2008
Baia Mare, Str. George Coșbuc f.n., beneficiar: SC Oramarsia Star SRL
• PUZ - "Imobil pentru locuit si spatii comerciale D+P+4E", aprobat prin HCL 304/30.05.2008
Baia Mare, Str. Lupului nr. 41, beneficiar: Moroșan Iosif
• PUZ - "Locuinte, birouri, spatii comerciale si hoteliere", aprobat prin HCL 303/30.05.2008
Baia Mare, Str. MihaiEminescu nr. 63-65, beneficiar: SC Adalmont Developments SRL
• PUZ - "3 blocuri de locuinte D+P+4+M", aprobat prin HCL 264/24.04.2008
Baia Mare, Str. Vlad Țepeș, beneficiari: SC Bio Pak SRL, Ciure Gheorghe, Sas Darius Ioan
• PUZ - " Relocare functionala, desfiintare constructii existente, construire bloc de locuinte S+P+4E+M, amenajari exterioare, bransamente utilitati", aprobat prin HCL 261/24.04.2008
Baia Mare, Str. Motorului nr.17, beneficiar: SC A.V.R Com SRL
• PUZ - "Complex comercial Supermarket Plus", aprobat prin HCL 127/28.02.2008
Baia Mare, Bd. București f.n., beneficiar: SC Kiz Projects SRL Arad
• PUZ - "Cofetarie, patiserie P+1", aprobat prin HCL 55/29.01.2008
Baia Mare, Bd. Republicii f.n., beneficiar: SC Panalma SRL
 
PUZ-uri aprobate 2007:
• PUZ - "Bloc de locuințe S+P+4+2M", aprobat prin HCL 639/30.11.2007
Baia Mare, Str. Mărășești, beneficiar: SC Fana Impex SRL
• PUZ - "Bloc de locuinte D+P+4 cu magazin la parter și boxe pentru garaje la demisol", aprobat prin HCL 584/30.10.2007
Baia Mare, Str. Victor Babeș nr. 21A, beneficiar: SC Magazin Margareta SRL
• PUZ - "Extindere și modernizare casă de locuit D+P+E", aprobat prin HCL 583/30.10.2007
Baia Mare, Str. Victor Babea nr. 12, beneficiar: Gherman Traian
• PUZ - "Birouri și spații de locuit 3S+P+8", aprobat prin HCL 532/17.09.2007
Baia Mare, Bd, Unirii, beneficiar: SC Gia Immobili SRL
• PUZ - "Zona de locuit, comercială, culturală, distracție și turism", aprobat prin HCL 530/17.09.2007
Baia Mare, Str. Dragoș Vodă, beneficiari: SC B.M Atrium Center SRL Arad și SC Unio Baia Mare
• PUZ - "Blocuri de locuințe, zonă culturala, sportivă și de agrement, imprejmuire", aprobat prin HCL 418/10.07.2007
Baia Mare, Str. Victoriei nr. 164, beneficiari: SC Neviro SRL și SC HSH Proiect SRL
• PUZ - "Spatii comerciale, birouri, cazare", aprobat prin HCL 230/03.05.2007
Baia Mare, Bd. București nr. 44, beneficiar: SC Maratex SA
 
PUZ-uri aprobate 2005:
• PUZ Preliminar - "Parc turistic - Golf ParK", aprobat prin HCL 525/19.12.2005
Baia Mare, zona Baraj Firiza - Văratec, beneficiar: SC B.M. Golf Park Inc SRL
• PUZ - "Locuințe zona str. Valea Borcutului - Victoriei", aprobat prin HCL 240/26.05.2005
Baia Mare, Str. Valea Borcutului, beneficiar: Mureșan Marin
 
PUZ-uri aprobate 2003:
• PUZ Preliminar - "Complex rezidențial-zona activitati turistice", aprobat prin HCL 565/30.10.2003
Baia Mare, zona Firiza - Valea Neagră, beneficiar: Primăria Municipiului Baia Mare
 
PUZ-uri aprobate 2001:
• PUZ Preliminar - "Centrul istoric al municipiului Baia Mare", aprobat prin HCL 240/28.06.2001
Baia Mare, beneficiar: Primăria Municipiului Baia Mare
 
PUZ-uri aprobate 2000:
• PUZ Preliminar - "Zona Bd. Independenței", aprobat prin HCL 191/29.05.2000
Baia Mare, zona fostei ferme pomicole nr.10, marginita de str. Victoriei la Nord, IATSA la Est, Bd. Independenței la SV, Semtest la NV
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...