Viața în administrația locală

Vezi toate noutăţile

Anunț 12.04.2024. În atenția proprietarilor sau a deținătorilor legali ai vehiculelor ridicate de pe raza Municipiului Baia Mare

Anunțuri și comunicate - adăugat în 12 Aprilie, 2024
Municipiul Baia Mare aduce la cunoștința opiniei publice tabelul nominal conținând caracteristicile tehnice ale vehiculelor ridicate de pe domeniul public
Vezi anunțul
Vezi toate anunţurile şi comunicatele Administraţiei Publice Locale

Contracte 1 ianuarie - 31 martie 2024

Încheiate în anul 2024 - adăugat în 22 Aprilie, 2024
Citește mai departe

Contracte 1 octombrie - 31 decembrie 2023

Încheiate în anul 2023 - adăugat în 06 Februarie, 2024
Citește mai departe

Contracte 1 iulie - 31 septembrie 2023

Încheiate în anul 2023 - adăugat în 16 Octombrie, 2023
Citește mai departe

Contracte 1 aprilie - 30 iunie 2023

Încheiate în anul 2023 - adăugat în 03 Iulie, 2023
Citește mai departe

Contracte 1 ianuarie - 31 martie 2023

Încheiate în anul 2023 - adăugat în 19 Aprilie, 2023
Citește mai departe

Contracte 1 octombrie - 31 decembrie 2022

Încheiate în anul 2022 - adăugat în 13 Ianuarie, 2023
Citește mai departe

Contracte 1 iulie - 30 septembrie 2022

Încheiate în anul 2022 - adăugat în 12 Octombrie, 2022
Citește mai departe

Contracte 1 aprilie - 30 iunie 2022

Încheiate în anul 2022 - adăugat în 08 Iulie, 2022
Citește mai departe

Contracte 1 ianuarie - 31 martie 2022

Încheiate în anul 2022 - adăugat în 01 Aprilie, 2022
Citește mai departe

Contracte 1 octombrie - 31 decembrie 2021

Încheiate în anul 2021 - adăugat în 13 Ianuarie, 2022
Citește mai departe
VEZI TOATE CONTRACTELE ADMINISTRAȚIE PUBLICE LOCALE

H.C.L. nr. 174 din 04.04.2024

Ședința din 04 Aprilie 2024 - adăugat în 05 Aprilie, 2024
privind participarea la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate si aprobarea angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE...
Citește mai departe

H.C.L. nr. 173 din 04.04.2024

Ședința din 04 Aprilie 2024 - adăugat în 05 Aprilie, 2024
privind aprobarea documentației tehnico-economice fază Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „ EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE”
Citește mai departe

H.C.L. nr. 172 din 28.03.2024

Ședința din 28 Martie 2024 - adăugat în 04 Aprilie, 2024
privind aprobarea asocierii Municipiului Baia Mare cu Orașul Tăuții Măgherăuș, agenții economici: SC North Exclusive SRL, SC Seneca Serv SRL și cu Organizația Patronală “HORE CA-N MARAMU”, în vederea...
Citește mai departe

H.C.L. nr. 171 din 28.03.2024

Ședința din 28 Martie 2024 - adăugat în 04 Aprilie, 2024
Privind aprobarea finanţărilor de la bugetul local pe anul 2024, sesiunea I, pentru proiectele sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
Citește mai departe

H.C.L. nr. 170 din 28.03.2024

Ședința din 28 Martie 2024 - adăugat în 04 Aprilie, 2024
privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiţii: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia...
Citește mai departe

H.C.L. nr. 169 din 28.03.2024

Ședința din 28 Martie 2024 - adăugat în 04 Aprilie, 2024
privind aprobarea documentației tehnico – economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”, situat în...
Citește mai departe

H.C.L. nr. 168 din 28.03.2024

Ședința din 28 Martie 2024 - adăugat în 04 Aprilie, 2024
privind aprobarea documentației tehnico – economice, în faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiţii: „Creșterea Performanței Energetice a Unităților de Învățământ din Municipiul Baia...
Citește mai departe

H.C.L. nr. 167 din 28.03.2024

Ședința din 28 Martie 2024 - adăugat în 04 Aprilie, 2024
privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Proiect Tehnic - P.T., pentru obiectivul de investiţii “Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia...
Citește mai departe

H.C.L. nr. 166 din 28.03.2024

Ședința din 28 Martie 2024 - adăugat în 04 Aprilie, 2024
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuinţelor din fondul locativ de stat, disponibile situate în Baia Mare, Aleea Uranus nr. 2/.. și Aleea Uranus nr. 2/..
Citește mai departe

H.C.L. nr. 165 din 28.03.2024

Ședința din 28 Martie 2024 - adăugat în 03 Aprilie, 2024
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţelor de serviciu disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate în imobilele de pe str. Melodiei nr. 4/..; Melodiei nr. 4/.....
Citește mai departe
Vezi toate hotărârile consiliului local

Viața în Baia Mare

Municipiul Baia Mare este efervescent din punct de vedere al educației, sănătății și vieții sociale.

Aici o să găsiți informații utile despre educație, sănătate, uitilități, dar și despre sport, cultură și atracțiile și obiectivele turistice cu care ne mândrim.

Municipiul Baia Mare este efervescent din punct de vedere al educației, sănătății și vieții sociale.

Aici o să găsiți informații utile despre educație, sănătate, uitilități, dar și despre sport, cultură și atracțiile și obiectivele turistice cu care ne mândrim.

 

Evenimente

Serviciile administrației publice locale

Vezi toate Serviciile administratiei publice locale
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :
 
în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
on-line: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil;
prin intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
prin intermediului site-ului www.globalpay.ro
plata prin virament bancar, în urmatoarele conturi:
TIP VENIT CONT IBAN
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE RO06TREZ4362107020101XXX
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE RO53TREZ4362107020102XXX
IMPOZIT TEREN PERSOANE FIZICE RO50TREZ4362107020201XXX
IMPOZIT TEREN PERSOANE JURIDICE RO97TREZ4362107020202XXX
IMPOZIT AUTO PERSOANE FIZICE RO25TREZ4362116020201XXX
IMPOZIT AUTO PERSOANE JURIDICE RO72TREZ4362116020202XXX
TAXE ŞI TARIFE PT ELIBERARE AUTORIZAŢII DE FUNCŢIONARE RO91TREZ43621160203XXXXX
TAXĂ - FIRMĂ, PUBICITATE, AFIŞAJ
          - AUTORIZAŢIE CONSTRUCŢIE PERSOANE JURIDICE
          - ACORD COMERCIAL
          - URBANISM PERSOANE JURIDICE
          - BRANŞAMENT PERSOANE JURIDICE
          - NUMAR POȘTAL JURIDICE    
RO87TREZ43621160250XXXXX
TAXĂ - URBANISM PERSOANE FIZICE
          - AUTORIZAŢIE CONSTRUCŢIE PERSOANE FIZICE
          - NUMĂR POȘTAL FIZICE
RO38TREZ43621180250XXXXX
TAXĂ JUDICIARĂ RO69TREZ43621070203XXXXX
TAXĂ PROMOVARE TURISM
TAXĂ SPECIALĂ FILMARE FOTOGRAFIERE ÎN INTERIOR TURN ŞI CAPELĂ
TAXĂ UTILIZARE SPAŢIUL INTERIOR TURN ŞI CAPELĂ PT EXPOZIŢII, EVENIMENTE ŞI CEREMONII
RO63TREZ43621150250XXXXX
IMPOZIT SPECTACOL RO94TREZ43621150201XXXXX
AMENZI RO38TREZ43621A350102XXXX
TAXĂ SALUBRIZARE
TAXĂ URGENŢĂ CERTIFICAT FISCAL
TAXĂ URGENŢĂ EMITEREA AUTORIZAŢIILOR DE FUNCŢIONARE ŞI MODIFICAREA  ACESTORA
TAXĂ INREGISTRARE VEHICULE
TAXĂ CONTRAVALOARE CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE VEHICULE
TAXĂ CONTRAVALOARE PLĂCUŢĂ DE ÎNREGISTRARE
TAXĂ ADEVERINŢĂ PRIVIND DESTINAŢIA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PRIVIND DESTINAŢIA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR
TAXĂ ATESTARE EDIFICARE/RADIERE CONSTRUCŢIE
TAXĂ URGENŢĂ ATESTARE EDIFICARE/RADIERE CONSTRUCŢIE
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ CERTIFICARE SUPRAPUNERE CU DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PT IMOBIL CU CARACTER REPARATOR
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PT RADIERE IPOTECĂ
TAXĂ ELIBERARE COPII,EXTRASE,CERTIFICATE
TAXĂ ELIBERARE DOCUMENTE ARHIVĂ
TAXĂ DIVORŢ 
RO94TREZ43621360206XXXXX
TAXĂ BULETIN RO92TREZ43621330208XXXXX
TAXĂ - INTREŢINERE CIMITIR
          - ACCES AUTO
          - COLECTARE DEŞEURI
          - ECUSON TAXI
RO82TREZ43621360250XXXXX
VENITURI DIN CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI, CHIRII  RO12TREZ43621A300530XXXX
UTILITĂTI, RAPORT EVALUARE RO10TREZ43621330250XXXXX
TAXĂ REABILITARE TERMICĂ RO10TREZ43621360223XXXXX
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie, tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
Contacte utile
Cabinetul primarului Str. Gh. Sincai nr. 37, etaj I, camera 9
Tel: 0262 211 001, 0262 211 002, int. 100, 161
Email: primar@baiamare.ro
Sediu central Str. Gh. Sincai, Nr. 37, 430311
Tel: 0262/211 001, 211 002
Fax: 0262/212 332
Biroul Evidența Informatizată a Persoanei
Clădirea "Clubul Phoenix", str. Tineretului nr. 2A, parter
Tel: Ghișeu: 0372 624 173, int. 269; 
Birou: 0372 624 172, int. 271
 
Se incarca...