Implică-te în problemele orașului tău, oferă-te voluntar!
 

Viața în administrația locală

Primarul Cătălin Cherecheș: 5 mai este ziua în care, anual, celebrăm artiștii plastici băimăreni

06 Mai, 2022
Aducem un omagiu celor trecuți la ceruri, din respect și prețuire pentru faptul că au creat, sprijinit și desăvârșit un adevărat simbol al orașului nostru: Școala de Pictură de la Baia Mare.
Citește mai departe
Vezi toate noutăţile

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal ''Introducere parcele în intravilan, pentru zona de locuințe'' generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului F.N

Anunțuri și comunicate - adăugat în 19 Mai, 2022
Dezbaterea publică va avea loc în data de 31.05.2022, ora 16.00 în SALA EUROPA la sediul Primariei Baia Mare, str. Gheorghe Şincai 37
Vezi anunțul

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal ''Introducerea în intravilanul municipiului Baia Mare a terenurilor cu destinația de locuințe individuale'' generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Victoriei nr.210A

Anunțuri și comunicate - adăugat în 19 Mai, 2022
Dezbaterea publică va avea loc în data de 31.05. 2022, ora 14.00 în SALA EUROPA la sediul Primariei Baia Mare, str. Gheorghe Şincai 37.
Vezi anunțul

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal ''Introducere parcele în intravilan, schimbare de funcțiune din A1b în locuire individuală'' generat de imobilul teren situat în Baia Mare str. Miron Costin f.n.

Anunțuri și comunicate - adăugat în 19 Mai, 2022
Dezbaterea publică va avea loc în data de 31.05.2022, ora 15.00 în SALA EUROPA la sediul Primariei Baia Mare, str. Gheorghe Şincai 37
Vezi anunțul
Vezi toate anunţurile şi comunicatele Administraţiei Publice Locale

Contracte 1 ianuarie - 31 martie 2022

Încheiate în anul 2022 - adăugat în 01 Aprilie, 2022
Citește mai departe

Contracte 1 octombrie - 31 decembrie 2021

Încheiate în anul 2021 - adăugat în 13 Ianuarie, 2022
Citește mai departe

Contracte 1 iulie - 30 septembrie 2021

Încheiate în anul 2021 - adăugat în 14 Octombrie, 2021
Citește mai departe

Contracte 1 aprilie - 30 iunie 2021

Încheiate în anul 2021 - adăugat în 16 Iulie, 2021
Citește mai departe

Contracte 1 ianuarie - 31 martie 2021

Încheiate în anul 2021 - adăugat în 14 Aprilie, 2021
Citește mai departe

Contracte 1 octombrie - 31 decembrie 2020

Încheiate în anul 2020 - adăugat în 25 Ianuarie, 2021
Citește mai departe

Contracte 1 iulie - 30 septembrie 2020

Încheiate în anul 2020 - adăugat în 16 Decembrie, 2020
Citește mai departe

Contracte 1 aprilie - 30 iunie 2020

Încheiate în anul 2020 - adăugat în 22 Iulie, 2020
Citește mai departe

Contracte 1 ianuarie - 31 martie 2020

Încheiate în anul 2020 - adăugat în 27 Aprilie, 2020
Citește mai departe

Contracte 1 - 31 decembrie 2019

Încheiate în anul 2019 - adăugat în 11 Februarie, 2020
Citește mai departe
VEZI TOATE CONTRACTELE ADMINISTRAȚIE PUBLICE LOCALE

H.C.L. nr. 210 din 02.05.2022

Ședința din 02 Mai 2022 - adăugat în 16 Mai, 2022
privind aprobarea realizării rapoartelor de evaluare a terenurilor si a lucrărilor de amenajare pentru efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Baia Mare și numiții ..... și SC Fitfor Com SRL
Citește mai departe

H.C.L. nr. 209 din 28.04.2022

Ședința din 28 Aprilie 2022 - adăugat în 16 Mai, 2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Extindere/Reorganizare ”Centru Social Multifuncțional de tip Azil de Noapte”
Citește mai departe

H.C.L. nr. 208 din 28.04.2022

Ședința din 28 Aprilie 2022 - adăugat în 16 Mai, 2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F. a obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de locuire sociala și acces la serviciile de baza în cartierul Vasile Alecsandri ZUM Craica”
Citește mai departe

H.C.L. nr. 207 din 28.04.2022

Ședința din 28 Aprilie 2022 - adăugat în 16 Mai, 2022
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect <<Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modenizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania”...
Citește mai departe

H.C.L. nr. 206 din 28.04.2022

Ședința din 28 Aprilie 2022 - adăugat în 16 Mai, 2022
privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
Citește mai departe

H.C.L. nr. 205 din 28.04.2022

Ședința din 28 Aprilie 2022 - adăugat în 16 Mai, 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară <Zona...
Citește mai departe

H.C.L. nr. 175 din 21.04.2022

Ședința din 21 Aprilie 2022 - adăugat în 16 Mai, 2022
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafață de 6763 mp, situat în Baia Mare, str. Ariesului, identificat prin C.F. 131149 Baia Mare, nr. cadastral 131149
Citește mai departe

H.C.L. nr. 174 din 21.04.2022

Ședința din 21 Aprilie 2022 - adăugat în 16 Mai, 2022
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investiții „Sistem inteligent DST (distribuție, stocare și transport) al energiei in Municipiul Baia Mare”, în vederea...
Citește mai departe

H.C.L. nr. 204 din 28.04.2022

Ședința din 28 Aprilie 2022 - adăugat în 03 Mai, 2022
Citește mai departe

H.C.L. nr. 203 din 28.04.2022

Ședința din 28 Aprilie 2022 - adăugat în 03 Mai, 2022
privind identificarea cadastrală a unui tronson din strada Valea Roșie, în suprafață de 103 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare 
Citește mai departe
Vezi toate hotărârile consiliului local

Viața în Baia Mare

Municipiul Baia Mare este efervescent din punct de vedere al educației, sănătății și vieții sociale.

Aici o să găsiți informații utile despre educație, sănătate, uitilități, dar și despre sport, cultură și atracțiile și obiectivele turistice cu care ne mândrim.

Municipiul Baia Mare este efervescent din punct de vedere al educației, sănătății și vieții sociale.

Aici o să găsiți informații utile despre educație, sănătate, uitilități, dar și despre sport, cultură și atracțiile și obiectivele turistice cu care ne mândrim.

 

Evenimente

Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :
 
în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
• internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prin intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
plata prin virament bancar, în urmatoarele conturi:
TIP VENIT CONT IBAN
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE RO06TREZ4362107020101XXX
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE RO53TREZ4362107020102XXX
IMPOZIT TEREN PERSOANE FIZICE RO50TREZ4362107020201XXX
IMPOZIT TEREN PERSOANE JURIDICE RO97TREZ4362107020202XXX
IMPOZIT AUTO PERSOANE FIZICE RO25TREZ4362116020201XXX
IMPOZIT AUTO PERSOANE JURIDICE RO72TREZ4362116020202XXX
TAXE ŞI TARIFE PT ELIBERARE AUTORIZAŢII DE FUNCŢIONARE RO91TREZ43621160203XXXXX
TAXĂ - FIRMĂ, PUBICITATE, AFIŞAJ
          - AUTORIZAŢIE CONSTRUCŢIE PERSOANE JURIDICE
          - ACORD COMERCIAL
          - URBANISM PERSOANE JURIDICE
          - BRANŞAMENT PERSOANE JURIDICE
          - NUMAR POȘTAL JURIDICE    
RO87TREZ43621160250XXXXX
TAXĂ - URBANISM PERSOANE FIZICE
          - AUTORIZAŢIE CONSTRUCŢIE PERSOANE FIZICE
          - NUMĂR POȘTAL FIZICE
RO38TREZ43621180250XXXXX
TAXĂ JUDICIARĂ RO69TREZ43621070203XXXXX
TAXĂ PROMOVARE TURISM
TAXĂ SPECIALĂ FILMARE FOTOGRAFIERE ÎN INTERIOR TURN ŞI CAPELĂ
TAXĂ UTILIZARE SPAŢIUL INTERIOR TURN ŞI CAPELĂ PT EXPOZIŢII, EVENIMENTE ŞI CEREMONII
RO63TREZ43621150250XXXXX
IMPOZIT SPECTACOL RO94TREZ43621150201XXXXX
AMENZI RO38TREZ43621A350102XXXX
TAXĂ SALUBRIZARE
TAXĂ URGENŢĂ CERTIFICAT FISCAL
TAXĂ URGENŢĂ EMITEREA AUTORIZAŢIILOR DE FUNCŢIONARE ŞI MODIFICAREA  ACESTORA
TAXĂ INREGISTRARE VEHICULE
TAXĂ CONTRAVALOARE CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE VEHICULE
TAXĂ CONTRAVALOARE PLĂCUŢĂ DE ÎNREGISTRARE
TAXĂ ADEVERINŢĂ PRIVIND DESTINAŢIA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PRIVIND DESTINAŢIA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR
TAXĂ ATESTARE EDIFICARE/RADIERE CONSTRUCŢIE
TAXĂ URGENŢĂ ATESTARE EDIFICARE/RADIERE CONSTRUCŢIE
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ CERTIFICARE SUPRAPUNERE CU DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PT IMOBIL CU CARACTER REPARATOR
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PT RADIERE IPOTECĂ
TAXĂ ELIBERARE COPII,EXTRASE,CERTIFICATE
TAXĂ ELIBERARE DOCUMENTE ARHIVĂ
TAXĂ DIVORŢ 
RO94TREZ43621360206XXXXX
TAXĂ BULETIN RO92TREZ43621330208XXXXX
TAXĂ - INTREŢINERE CIMITIR
          - ACCES AUTO
          - COLECTARE DEŞEURI
          - ECUSON TAXI
RO82TREZ43621360250XXXXX
VENITURI DIN CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI, CHIRII  RO12TREZ43621A300530XXXX
UTILITĂTI, RAPORT EVALUARE RO10TREZ43621330250XXXXX
TAXĂ REABILITARE TERMICĂ RO10TREZ43621360223XXXXX
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie, tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
Contacte utile
Cabinetul primarului Str. Gh. Sincai nr. 37, etaj I, camera 9
Tel: 0262 211 001, 0262 211 002, int. 100, 161
Email: primar@baiamare.ro
Sediu central Str. Gh. Sincai, Nr. 37, 430311
Tel: 0262/211 001, 211 002
Fax: 0262/212 332
Biroul Evidența Informatizată a Persoanei
Clădirea "Clubul Phoenix", str. Tineretului nr. 2A, parter
Tel: Ghișeu: 0372 624 173, int. 269; 
Birou: 0372 624 172, int. 271
 
Se incarca...