Impunerea şi scoaterea din evidenţele fiscale

Declarații de impunere Persoane Juridice
Pe baza declaraţiilor de impunere pentru clădiri, terenuri, taxa afişaj şi reclamă, impozit pe spectacole,  depuse,  inspectorii stabilesc obligaţiile de plată care revin contribuabililor. În cazul nedepunerii acestor declaraţii, inspectorii procedează la impunerea din oficiu.
Declarații de impunere Persoane Fizice
Impunerile către persoanele fizice se fac pe  baza declaraţiilor de impunere făcute de aceștia. Inspectorii stabilesc obligaţiile de plată care revin contribuabililor.
Înscrierea în Evidențele Fiscale a mijloacelor de transport
Serviciul se ocupă cu impunerea, constatarea şi controlul impozitului auto datorat de către persoanele fizice şi juridice.
Scoatere din Evidențele Fiscale a mijloacelor de transport
În momentul înstrăinării mijlocului de transport auto, se operează scoaterea din evidenţă a acestuia.
Scoaterea din Evidențele Fiscale a Persoanelor Juridice
În momentul înstrăinării, pe baza actelor de înstrăinare depuse de către contribuabili a bunului impozabil sau taxabil, se operează scoaterea din evidenţă a acestuia.
Eliberare Certificate Fiscale
Certificatele fiscale sunt documente care atestă, respectiv infirmă, calitatea de plătitor de impozite şi taxe la Bugetul Local, precum şi situaţia obligaţiilor bugetare ale unui contribuabil la o anumită dată, solicitate de către contribuabili pentru diverse instituţii publice (Primărie, Judecătorie, Prefectură, Camera de Comerţ, Poliţie, Ambasade etc.) şi birouri notariale.
Acordarea de facilități fiscale
În conformitate cu legislaţia în vigoare, se acordă scutiri, categoriilor de contribuabili menţionaţi în lege.
Formulare declarații persoane fizice
Formulare declarații persoane juridice
Compensări și restituiri taxe și impozite locale
În anumite cazuri se pot face compensări sau restituiri ale taxelor și impozitelor achitate de contribuabil.
Se incarca...