Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor

Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor este o instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2022. Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor desfăşoară activităţi culturale specifice domeniului Arte Vizuale.

Subordonare

Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor este subordonat Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.


Atribuții Principale

• Asigurarea organizării şi funcţionării tuturor spaţiilor administrate de Centru, precum și elaborarea metodologiei de utilizare şi repartizare a acestora;
• Elaborarea anuală a calendarului manifestărilor culturale specifice Centrului, în conformitate cu domeniul şi obiectul de activitate precizate în prezentul regulament;
• Organizarea programelor şi a evenimentelor artistice locale, naţionale şi internaţionale (expoziţii, saloane, vernisaje, prezentări, seminarii, simpozioane, conferinţe, festivaluri, tabere de creaţie, workshop-uri, acţiuni performance sau happening etc.);
• Elaborarea şi/sau participarea la realizarea unor proiecte de interes public precum: evenimente artistice celebrative, comemorative şi caritabile, intervenţii de artă în spaţiul public, concursuri pentru executarea de monumente şi alte activităţi asemenea, pe bază de contracte, parteneriate, convenţii şi acţiuni comune;
• Promovarea şi diseminarea realizărilor artistice băimărene, pe plan naţional şi internaţional, prin participarea la seminarii, conferinţe, simpozioane, dezbateri, mese rotunde, precum şi publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în cărţi, reviste, culegeri şi albume, inclusiv în mediul on-line;
• Participarea la organizarea/desfăşurarea de cursuri de iniţiere, prelegeri, alte tipuri de activităţi de promovare sau diseminare a informaţiilor, în baza unor acorduri, parteneriate, colaborări încheiate în acest sens, potrivit legii, cu instituţii din domeniul de activitate al Centrului sau din domenii conexe;
• Acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul de activitate al Centrului;
• Sprijinirea studenţilor masteranzi şi doctoranzi, a tinerilor cercetători pentru dezvoltarea de programe de cercetare specifice domeniului de activitate al Centrului;
• Identificarea de soluţii în vederea dezvoltării colaborărilor pe plan local, naţional şi internaţional atât cu mediul academic, mediul socio-economic cât şi cu alte instituţii de cultură;
• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu autorităţile administraţiei publice prin încheierea de parteneriate şi participarea la diverse proiecte comune;
• Editarea şi comercializarea, potrivit legii, de publicaţii şi periodice, monografii, cărţi de specialitate, albume de artă, cursuri, cataloage, pliante, broşuri, lucrări - obiect de artă, materiale promoţionale etc.;
• Patrimonializarea, arhivarea, conservarea şi restaurarea lucrărilor de artă achiziţionate sau primite prin donaţii sau schimburi de natură materială şi constituirea unui patrimoniu al Centrului și al Municipiului Baia Mare ;
• Organizarea, administrarea şi promovarea fondului documentar propriu (arhivă, bibliotecă etc.);
• Organizarea de acţiuni informative pe plan judeţean, naţional şi internaţional privind istoria Coloniei Pictorilor şi a Şcolii Băimărene de Pictură.


Programul de funcționare cu publicul
Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
închis închis 10:00- 18:00 10:00- 18:00 10:00- 18:00 12:00- 20:00 12:00- 20:00
 

Contact Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor Adresa: str. Victoriei, nr. 21 Telefon: 0362 803 225 E-mail: contact@coloniapictorilor.ro Web: www.coloniapictorilor.ro

Cele mai accesate servicii publice

Lista tuturor serviciilor publice este disponibilă în secțiunea Servicii Publice
Evidența populației Eliberarea carții de identitate, Viza de flotant...
Stare civilă Nașteri, căsătorii, decese, divorțuri...
Înregistrare mijloace de transport Obținere certificat de înregistrare a motoscuterului, mopedului sau vehiculului
Se incarca...