Starea civilă

PROGRAM SPECIAL DE RELAȚII CU PUBLICUL
INTERVALUL 12.10.2020 - 31.10.2020
Înregistrarea nașterii- eliberarea certificatului de naștere
Serviciul se ocupă de înregistrarea nașterii copilului și eliberarea certificatului de naștere.
Înregistrarea căsătoriei
Ţinând cont de situaţia actuală la nivel naţional, ÎNCEPÂND CU DATA DE 19 OCTOMBRIE 2020 OFICIEREA CĂSĂTORIILOR SE FACE DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎN INTERVALUL 0830 - 1300
Înregistrarea decesului
Actul de deces se întocmește la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs decesul.
Întocmirea livretului de familie
Livretul de familie este documentul care cuprinde date cu privire la componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii lor legali.
Eliberarea actelor de stare civilă pierdute, sustrase, degradate
În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatelor de stare civilă persoanei îndreptățite i se eliberează, la cerere, un nou certificat.
Divorțul pe cale administrativă
Divorțul pe cale administrativă se aplică soților care sunt de acord cu divorțul și nu au copii (din căsătorie, din afara ei sau adoptați). Ofițerul de stare civilă de la locul căsătoriei sau de la ultimul domiciliu al soților, poate constata desfacerea casatoriei prin acordul soților, eliberând și un certificat de divorț, potrivit legii.
Transcriere acte de stare civilă
Actele de stare civila ale cetaţenilor români, întocmite de autorităţile străine sunt recunoscute în ţară numai dacă au fost transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române.
Publicaţii căsătorii
Situaţia declaraţiilor de căsătorie - conform Legii nr.287-2009-Cod Civil şi OG 80/2011
Se incarca...