Starea civilă

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Înregistrarea nașterii- eliberarea certificatului de naștere
Serviciul se ocupă de înregistrarea nașterii copilului și eliberarea certificatului de naștere.
Înregistrarea căsătoriei
Pentru a putea fi oficiată căsătoria civilă e nevoie de întocmirea unui dosar de către viitorii soți, iar după ceremonie cuplul primește un certificat de căsătorie.
Înregistrarea decesului
Actul de deces se întocmește la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs decesul.
Eliberarea actelor de stare civilă pierdute, sustrase, degradate
În caz de pierdere, furt, distrugere și înfoliere a certificatelor de stare civilă persoanei îndreptățite i se eliberează, la cerere, un nou certificat.
Întocmirea livretului de familie
Livretul de familie este documentul care cuprinde date cu privire la componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii lor legali.
Divorțul pe cale administrativă
Divorțul pe cale administrativă se aplică soților care sunt de acord cu divorțul și nu au copii (din căsătorie, din afara ei sau adoptați). Ofițerul de stare civilă de la locul căsătoriei sau de la ultimul domiciliu al soților, poate constata desfacerea casatoriei prin acordul soților, eliberând și un certificat de divorț, potrivit legii.
Transcriere acte de stare civilă
Actele de stare civila ale cetaţenilor români, întocmite de autorităţile străine sunt recunoscute în ţară numai dacă au fost transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române.
Publicații de căsătorie
Situaţia declaraţiilor de căsătorie - cf. Legii nr.287/2009-Cod Civil şi OG 80/2011.
În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la o căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.
ANUNȚ INFORMATIV - privind preluarea documentațiilor de Ucraina/Moldova
ANUNŢ

 Având în vedere intrarea în vigoare la data de 1 ianuarie 2022 a prevederilor Legii nr.267/2021pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru punerea în aplicare în mod unitar a dispozițiilor legale, modificările legislative ce vizează interdicția solicitării copiilor de pe avize sau documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale nu se aplică și în cazul Instituțiilor locale, rămânând în vigoare obligativitatea prezentării tuturor actelor in format original cât și fotocopie!
De asemenea in Legea 105/2022 la alineatul(9) teza II-a al art.10 s-a stabilit că certificatele de stare civilă PLASTIFIATE ori modificate sau completate fără drept SUNT NULE
.
 
Având în vedere cele de mai sus, NU se vor prelua cererile pentru act de identitate, în condițiile în care certificatele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) sunt plastifiate (înfoliate)
 

Vă mulţumim pentru înţelegere.
 
Se incarca...