Petiție / Sesizare / Solicitare

Prin intermediul acestui formular se pot sesiza toate problemele din oraş. În funcție de tipul situației, sesizarea va fi direcționată automat spre autoritatea cea mai în măsură să o rezolve.
*Înţeleg că, în cazul în care informațiile declarate nu sunt conforme cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."
Selectează o categorie
Conținutul petiției Descrieți pe scurt problema. Dacă problema dumneavoastră se referă la un loc concret vă rugăm să precizați: Zona, strada, adresa, puncte de referință etc. Dacă doriți să atașați un fișier acestei sesizări, încărcați-l aici:


Informații despre dumneavoastră Va rugam sa precizați Numele - Prenumele, Adresa, CNP-ul, Seria și Nr. de buletin.
Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare(CNP, Serie și Nr. buletin) nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Date de contact Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria Municipiului Baia Mare, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale..

Prin completarea câmpurilor din acest formular sunteți de acord ca Primăria Baia Mare să prelucreze aceste date cu caracter personal
Click to reload image
Se incarca...