Anunțuri și comunicateProiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ''Schimbare de funcțiune a zonei și parcelare teren pentru construire locuințe individuale'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Sebeșului f.n.

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 09 Iulie, 2020
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de...
Citește mai departe

Dispoziția nr. 852/07.07.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, vineri, 10 iulie 2020

Anunțuri și comunicate - adăugat în 07 Iulie, 2020
Ședința va avea loc în sala de Conferințe Millennium III clădirea M1, str. V. Lucaciu, vineri, 10 iulie 2020, ora 13:00,cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ''ZONA REZIDENŢIALĂ BLOCURI DE LOCUINŢE P+5E+NIVEL TEHNIC'', generat de imobilul teren situat în zona cuprinsă între bulevardul Bucureşti, strada Gheorghe Bilaşcu şi strada Petru Maior, Baia Mare

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 02 Iulie, 2020
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format...
Citește mai departe

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilan zonă mixtă – servicii – întreținere auto, activități productive mici, administrație – locuințe de serviciu'', generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Cernești nr. 1

Anunțuri și comunicate - adăugat în 01 Iulie, 2020
Publicul este invitat să participe la consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 01.07.2020-15.07.2020. Observațiile publicului pot fi trimise la adresa de mail: cic@baiamare.ro
Citește mai departe

Comunicat de presă privind implementarea în Municipiul Baia Mare a Proiectul ''Respect pentru bunici''

Direcția Asistență Socială - adăugat în 30 Iunie, 2020
Municipiul Baia Mare, prin Direcția de Asistență Socială în calitate de Beneficiar al Contractului de Finanțare nr. POCU/4/4/436/127397, cod SMIS: 127397 va implementa Proiectul “Respect pentru bunici”, pe o durată de...
Citește mai departe

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, parcelare, realizare ansamblu de locuințe și dotări-servicii aferente, amenajări incinte, împrejmuiri, racorduri și branșamente utilități'', generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. F.N.

Anunțuri și comunicate - adăugat în 30 Iunie, 2020
Publicul este invitat să participe la consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 30.06.2020-15.07.2020. Observațiile publicului pot fi trimise la adresa de mail: cic@baiamare.ro
Citește mai departe
Se incarca...