Anunțuri și comunicateDispoziția nr. 1815/13.11.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, marți, 19 noiembrie 2019

Anunțuri și comunicate - adăugat în 14 Noiembrie, 2019
Ședința va avea loc marți, 19 noiembrie 2019, ora 15:00, în sala Europa, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ''Zona Metropolitană Baia Mare'' în vederea încheierii în numele și pe seama Municipiului Baia Mare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 12 Noiembrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe
Se incarca...