Anunțuri și comunicateAnunț privind scoaterea la concurs a 6 posturi pe perioadă determinată 4 ore/zi în cadrul proiectului ''Dezvoltarea infrastructurii educaționale nonformale și perfecționarea cadrelor didactice'' ID155601

Direcția Asistență Socială - adăugat în 21 Iulie, 2022
1 post de Manager Proiect, 2 posturi de Asistent Social, 2 posturi de Expert Recrutare și GT și 1 post Expert Voluntariat
Citește mai departe

Dispoziția nr. 802/19.07.2022 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, miercuri, 20 iulie 2022, ora 11:00

Anunțuri și comunicate - adăugat în 19 Iulie, 2022
Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință ”Cisco Webex”, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție
Citește mai departe
Se incarca...