Hotărârile consiliului localadăugată în 21 Mai, 2019 H.C.L. nr. 159 din 16.05.2019
privind aprobarea finanţărilor de la bugetul local pe anul 2019, acordate în baza Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi” 
adăugată în 21 Mai, 2019 H.C.L. nr. 158 din 16.05.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 445/26.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii: "Grădiniță în Cartierul Vasile Alecsandri”, Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. 90
adăugată în 21 Mai, 2019 H.C.L. nr. 157 din 16.05.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/22.03.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza Proiect Tehnic şi detalii de execuţie, pentru obiectivul de investiții „Grădiniţa Step by Step - Reparaţii capitale, reabilitare, modernizare corp vechi", str. Victor Babeş, nr. 2, Municipiul Baia Mare
adăugată în 21 Mai, 2019 H.C.L. nr. 156 din 16.05.2019
privind aprobarea rambursarii anticipate integral a împrumutului în valoare de 24 milioane lei, contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 8/ 2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 620/2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 654/ 2018 
adăugată în 21 Mai, 2019 H.C.L. nr. 155 din 16.05.2019
privind mandatarea dl. Cherecheş Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea reprezentanţilor unităţilor administrativ teritoriale acționare în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A, pentru aprobarea Situaţiilor financiare anuale, a Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie şi a Raportului de audit financiar pentru anul 2018
adăugată în 21 Mai, 2019 H.C.L. nr. 154 din 16.05.2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC URBIS SA Baia Mare
adăugată în 21 Mai, 2019 H.C.L. nr. 153 din 16.05.2019
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a Listei de investiții pentru anul 2019 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. 
adăugată în 21 Mai, 2019 H.C.L. nr. 152 din 16.05.2019
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2019 privind aprobarea REGULAMENTULUI privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
adăugată în 21 Mai, 2019 H.C.L. nr. 151 din 16.05.2019
privind repartizarea de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2019 a sumei de 900.000 lei cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare
adăugată în 21 Mai, 2019 H.C.L. nr. 150 din 16.05.2019
privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetelor municipiului Baia Mare şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2018
Se incarca...