Hotărârile consiliului localadăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 210 din 02.05.2022
privind aprobarea realizării rapoartelor de evaluare a terenurilor si a lucrărilor de amenajare pentru efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Baia Mare și numiții ..... și SC Fitfor Com SRL
adăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 209 din 28.04.2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Extindere/Reorganizare ”Centru Social Multifuncțional de tip Azil de Noapte”
adăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 208 din 28.04.2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F. a obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de locuire sociala și acces la serviciile de baza în cartierul Vasile Alecsandri ZUM Craica”
adăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 207 din 28.04.2022
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect <<Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modenizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare>>, cod SMIS 119845, modificată prin H.C.L. nr. 42/2020
adăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 206 din 28.04.2022
privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
adăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 205 din 28.04.2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC URBIS SA Baia Mare și pentru numirea unui auditor
adăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 175 din 21.04.2022
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafață de 6763 mp, situat în Baia Mare, str. Ariesului, identificat prin C.F. 131149 Baia Mare, nr. cadastral 131149
adăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 174 din 21.04.2022
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investiții „Sistem inteligent DST (distribuție, stocare și transport) al energiei in Municipiul Baia Mare”, în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 204 din 28.04.2022
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 203 din 28.04.2022
privind identificarea cadastrală a unui tronson din strada Valea Roșie, în suprafață de 103 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare 
Se incarca...