Hotărârile consiliului localadăugată în 29 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 57 din 26.02.2024
pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 528/2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie ale unităților de învățământ preuniversitar
adăugată în 29 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 56 din 26.02.2024
privind aprobarea procedurii și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de Director al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare
adăugată în 29 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 55 din 26.02.2024
privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. II a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism și protecţia mediului
adăugată în 15 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 54 din 12.02.2024
privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin Act adiţional la contractul de închiriere încheiat cu Partidul Forța Dreptei - Filiala Maramureș pentru spațiul situat în Baia Mare Bd. Republicii nr. 62 
adăugată în 15 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 53 din 12.02.2024
privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin Act adiţional la contractul de închiriere încheiat cu Partidul PRO România – Filiala Maramureș pentru spațiul S2 cu suprafaţa utilă de 57,20 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 62  
adăugată în 15 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 52 din 12.02.2024
privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin act adiţional la contractul de închiriere încheiat cu Partidul Alianța pentru Unirea Românilor pentru spațiul S4 situat în Baia Mare Bd. Republicii nr. 62
adăugată în 15 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 51 din 12.02.2024
privind identificarea cadastrală a terenului aferent străzii Fructelor, în suprafață de 2140 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare 
adăugată în 14 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 50 din 12.02.2024
privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în municipiul Baia Mare, str. Monetăriei, nr. 4A, identificat prin CF 131928-C1 Baia Mare, conform documentației cadastrale vizată de către O.C.P.I. Maramureș sub nr. 47087/27.07.2023
adăugată în 14 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 49 din 12.02.2024
privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2024 cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie locuinţe construite prin ANL, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare 
adăugată în 14 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 48 din 12.02.2024
privind aprobarea actualizării cuantumului chiriei anuale aprobata prin HCL 470/2023 și prin HCL 17/2024, cu rata inflației, pentru chiriaşii din locuinţele A.N.L. situate în Municipiul Baia Mare pe Aleea Serelor nr. 2B, Aleea Serelor nr. 2C, Aleea Mărăşti nr.16 și Bd. Regele Ferdinand nr.120
 
Se incarca...