Hotărârile consiliului localadăugată în 22 Ianuarie, 2021 H.C.L. nr. 8 din 20.012021
privind desemnarea d-lui Dăncuș Ioan Doru să facă parte din Comisia municipală de aplicare a legilor fondului funciar Baia Mare
adăugată în 22 Ianuarie, 2021 H.C.L. nr. 7 din 20.01.2021
privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. III a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia juridică, integrare europeană, cultură, învățământ, tineret, sport și protecție socială
adăugată în 22 Ianuarie, 2021 H.C.L. nr. 6 din 20.01.2021
privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. II a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism și protecţia mediului
adăugată în 22 Ianuarie, 2021 H.C.L. nr. 5 din 20.01.2021
privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. I a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia de prognoză, programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Baia Mare și turism
adăugată în 22 Ianuarie, 2021 H.C.L. nr. 4 din 20.01.2021
privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 423/2020 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea și vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile – terenuri și construcții - aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare
adăugată în 22 Ianuarie, 2021 H.C.L. nr. 3 din 20.01.2021
privind aprobarea modificării H.C.L. nr.398/2020 privind numirea Comisiei pentru închirieri și achiziţii de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare și pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
adăugată în 22 Ianuarie, 2021 H.C.L. nr. 2 din 20.01.2021
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale de zi acordate în cadrul Centrului de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
adăugată în 22 Ianuarie, 2021 H.C.L. nr. 1 din 20.01.2021
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2020
adăugată în 14 Ianuarie, 2021 H.C.L. nr. 415 din 18.12.2020
privind mandatarea Primarului, pentru desemnarea prin vot a administratorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare
adăugată în 14 Ianuarie, 2021 H.C.L. nr. 414 din 18.12.2020
privind desemnarea noului administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL
Se incarca...