Hotărârile consiliului localadăugată în 07 Iulie, 2020 H.C.L. nr. 206 din 30.06.2020
privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul din Piața Libertății. nr. 15 clădirea M3. în favoarea Partidului Mișcarea Populară - Filiala Maramureş
adăugată în 07 Iulie, 2020 H.C.L. nr. 205 din 30.06.2020
privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul situat în Piața Libertății nr. 15, clădirea M3, în favoarea Uniunea Salvaţi România - Filiala Județeană Maramureș
adăugată în 07 Iulie, 2020 H.C.L. nr. 204 din 30.06.2020
privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul situat pe B-dul București nr. 5, în favoarea Partidului Social Democrat, Organizația Județeană Maramureș
adăugată în 07 Iulie, 2020 H.C.L. nr. 203 din 30.06.2020
privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul situat pe B-dul București nr. 4, în favoarea Partidului Național Liberal - Filiala Județeană Maramureș
adăugată în 07 Iulie, 2020 H.C.L. nr. 202 din 30.06.2020
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra cotei de 1527/3058 mp din terenul identificat prin C.F. nr. 126834 Baia Mare, nr. cadastral 126834, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 4B, aferent parte din construcția Hală spațiu de producție și depozitare P, P+1, proprietatea SC ELECTRO - SISTEM SRL, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acesta
adăugată în 07 Iulie, 2020 H.C.L. nr. 201 din 30.06.2020
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 23 mp, situat în Baia Mare, str. George Cosbuc. nr. 21, ocupat de extindere la spațiul comercial proprietatea numiților Margineanu Ioana Mihaela Ramona și Margineanu Viorel
adăugată în 07 Iulie, 2020 H.C.L. nr. 200 din 30.06.2020
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 6 mp, aferent balcon, situat în Baia Mare, strada Aleea Aurora, nr. 4, aflat în proprietatea numiților Lucian Gabriela și Lucian Adrian
adăugată în 07 Iulie, 2020 H.C.L. nr. 199 din 30.06.2020
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 50 mp, situat în Baia Mare, b-dul Traian nr.6
adăugată în 07 Iulie, 2020 H.C.L. nr. 198 din 30.06.2020
privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric ,cod MM-II-m-A-04465, situat în Baia Mare , Piața Libertății nr.20, imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente , identificat prin C.F. nr.108002 Baia Mare ,nr.topo 860 și 860-C1
adăugată în 07 Iulie, 2020 H.C.L. nr. 197 din 30.06.2020
privind modificarea poziției 11 din Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 688/2018 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun și pista de biciclete – creare bulevard între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete”, și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş, să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019
Se incarca...