Hotărârile consiliului localadăugată în 12 Martie, 2019 H.C.L. nr. 63 din 07.03.2019
privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unei părți a Complexului imobiliar - clădiri şi teren - aferent fostului "Centru de Plasament pentru Copii Şcolari Baia Mare", strada Valea Borcutului, nr. 119
adăugată în 12 Martie, 2019 H.C.L. nr. 62 din 07.03.2019
privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Baia Mare a imobilului compus din clădire şi terenul aferent, situate în Baia Mare, strada Dragoș Vodă, nr. 9
adăugată în 12 Martie, 2019 H.C.L. nr. 61 din 07.03.2019
privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la achiziționarea imobilului, situat în Municipiul Baia Mare, Piața Libertății, nr. 7, Piața Păcii, nr. 7, constând în spațiul comercial (magazin metalo – chimice + anexe) în suprafață construită de 137,70 mp, nr. C.F. 101108-C1-U2, Baia Mare, parte a monumentului istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice, cu denumirea de Complex hotel restaurant ,,Minerul,, fost Sf. Ștefan, cod LMI- MM-II-a-A-04452
adăugată în 12 Martie, 2019 H.C.L. nr. 60 din 07.03.2019
privind demararea procedurilor în vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Urbis S.A.
adăugată în 12 Martie, 2019 H.C.L. nr. 59 din 07.03.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico - economici în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “REPARAŢII CAPITALE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SĂSAR” în municipiul Baia Mare.
adăugată în 12 Martie, 2019 H.C.L. nr. 58 din 07.03.2019
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Baia Mare
adăugată în 12 Martie, 2019 H.C.L. nr. 57 din 07.03.2019
pentru aprobarea încheierii actului de donaţie ca urmare a ofertei formulate de Asociaţia VZW CROSS TO ROMANIA, având ca obiect o unitate modulară pentru acordarea serviciilor socio – educaționale locuitorilor din zona Pirită şi predarea acestui obiectiv în administrarea Direcției de Asistenţă Socială
adăugată în 27 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 56 din 21.02.2019
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2017, modificatǎ cu Hotărârea Consiliului Local nr. 568/2018 respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2019 referitor la "Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’
adăugată în 27 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 55 din 21.02.2019
privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 90 mp, înscris în C.F. nr. 118869 Baia Mare nr. cadastral 118869, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Dr.Victor Babeș nr. 7, pe care este edificată o extindere la apartamentul nr.43, proprietatea numitului Cherecheș Dumitru Raul
adăugată în 27 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 54 din 21.02.2019
privind aprobarea iniţierii procedurilor de identificare şi solicitare de oferte pentru achiziția unor terenuri în vederea extinderii actualului Adăpost pentru câinii fără stăpân
Se incarca...