Hotărârile consiliului localadăugată în 29 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 490 din 28.11.2022
privind aprobarea documentaţiei, Proiect Tehnic de Execuție şi indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiție ''POD STRADA LIMPEDEA'' în Municipiul Baia Mare
adăugată în 29 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 489 din 28.11.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 387/2022 privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții ‘’Dezvoltarea rețelei integrate de centre de colectare deșeuri prin aport voluntar în Municipiul Baia Mare’‘ în vederea includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta, PNRR/2022/C3/S/I.1A, investiția I1. ‘’Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune'', componenta 3. Managementul deșeurilor, subinvestiția I1.A. ''Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar’‘
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 488 din 16.11.2022
privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor cultural-artistice, în perioada 1 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 487 din 16.11.2022
privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Municipiul Baia Mare şi Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații în municipiul Baia Mare
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 486 din 16.11.2022
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2022
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 485 din 16.11.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex de locuințe si functiuni complementare Atrium” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Dragoș Voda FN. , inițiatori: BM ATRIUM Center SRL, SC UNIO SA, SC AC Mobile SRL, ...., ....., ......, SC Remin SA
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 484 din 16.11.2022
privind aprobarea taxelor speciale de participare la evenimentul ,,Târgul de Crăciun 2022”, în perioada 30 noiembrie 2022 - 9 ianuarie 2023 și a Documentației de repartizare prin licitație publică a amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare, în vederea participării și desfășurării de activități în perimetrul de desfășurare a evenimentului
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 483 din 16.11.2022
privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducători ai instituțiilor publice de interes local și serviciilor publice de interes local
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 482 din 16.11.2022
privind acordarea cu titlu gratuit a drepturilor de uz și servitute în favoarea DELGAZ GRID SA, asupra terenului proprietate publică a Municipiului Baia Mare, identificat prin CF nr. 126409 Baia Mare, nr. cadastral 126409, în suprafață de 55.587 mp
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 481 din 16.11.2022
privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființarea Centrului integrat de colectare separată prin aport voluntar destinată aglomerării urbane Baia Mare” în vederea includerii la finanțare prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiţia I.1.c "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", componenta 3: Managementul deşeurilor
Se incarca...