Hotărârile consiliului localadăugată în 23 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 387 din 21.09.2022
privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea rețelei integrate de centre de colectare deșeuri prin aport voluntar în Municipiul Baia Mare” în vederea includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta, PNRR/2022/C3/S/I.1A, investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor, subinvestiția I1.A. „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”
adăugată în 23 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 386 din 21.09.2022
privind efectuarea demersurilor de preluare în patrimoniul Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 661 mp din suprafața de 3869 mp, situat în municipiul Baia Mare, Bd. Independenței, identificat prin CF nr. 106224 Baia Mare, nr. cadastral 106224, proprietatea SC MEȘTER PAVEL SRL, care se suprapune real cu Bd. Independenței și Str. Liliacului
adăugată în 22 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 385 din 16.09.2022
Privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea retelei integrate de insule ecologice digitale pentru managementul deseurilor in Municipiul Baia Mare”
adăugată în 22 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 384 din 16.09.2022
adăugată în 22 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 383 din 16.09.2022
adăugată în 22 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 382 din 16.09.2022
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 517/2015 privind Regulamentul de acordare a ajutoarelor de înmormântare, ajutoarelor de urgenţă si a altor beneficii sociale
adăugată în 22 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 381 din 16.09.2022
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ.” generat de imobilul situat în Baia Mare, Aleea Plaiului, f.n
adăugată în 22 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 378 din 16.09.2022
Privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 a H.C.L. nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor de serviciu, locuinţelor din fondul locativ de stat şi locuinţelor din imobilele reabilitate aparţinând Municipiului Baia Mare
adăugată în 22 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 377 din 16.09.2022
adăugată în 22 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 376 din 16.09.2022
Se incarca...