Hotărârile consiliului localadăugată în 18 Iunie, 2024 H.C.L. nr. 280 din 18.06.2024
pentru modificarea H.C.L. nr. 264/2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare” – etapa II
adăugată în 18 Iunie, 2024 H.C.L. nr. 279 din 18.06.2024
pentru modificarea H.C.L. nr. 263/2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare”– etapa II
adăugată în 13 Iunie, 2024 H.C.L. nr. 278 din 13.06.2024
pentru modificarea H.C.L. nr. 261/2024 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local in vederea finantarii etapei II pentru proiectul <Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizarea Colegiului Tehnic "Transilvania" din Municipiul Baia Mare>
adăugată în 13 Iunie, 2024 H.C.L. nr. 277 din 13.06.2024
pentru modificarea H.C.L. nr. 259/2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 7” – etapa II
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 276 din 28.05.2024
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 207/2024 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT pentru obiectivul de investiții MODERNIZAREA BULEVARDELOR BUCUREȘTI, REPUBLICII, UNIRII, TRAIAN ȘI MODERNIZARE STRADA GĂRII ȘI CREAREA UNOR TRASEE DEDICATE CU PRIORITATE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN COMUN ȘI PISTĂ DE BICICLETE
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 275 din 28.05.2024
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare disponibile, situate în Baia Mare, Bd. Regele Ferdinand nr..., scara .., ap. .. și Bd. Regele Ferdinand nr..., scara .., ap...
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 274 din 28.05.2024
privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr... ap..., către doamna ...., în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 1412/06.01.2015 prelungit prin Act adițional nr. 8/2024
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 273 din 28.05.2024
privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr... ap..., către ..., în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 11634/07.06.2019 prelungit prin Act adițional nr. 5/2024
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 272 din 28.05.2024
privind însușirea documentației cadastrale având ca obiect parcelarea terenului identificat în CF. 124090 Baia Mare, nr. cad. 124090, în suprafață de 48280 mp, proprietate publică a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 271 din 28.05.2024
privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare și Asociația Plaja de la Munte în vederea organizării evenimentului ”Cupa României la Beach Handball 2024” în perioada 11 - 19 iunie 2024
Se incarca...