Hotărârile consiliului localadăugată în 13 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 376 din 11.09.2019
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare
adăugată în 13 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 375 din 11.09.2019
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
adăugată în 13 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 374 din 04.09.2019
privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul public al Județului Maramureș a imobilului, clădire și teren aferent, în care își desfășoară activitatea ”Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă” și ”Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Maramureș”, situat în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7
adăugată în 13 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 373 din 04.09.2019
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat, în vederea executării lucrărilor şi activităţilor de desfiinţare, reabilitare şi modernizare a construcțiilor identificate cadastral 116714-C1, 116714-C2, 116714-C3, 116714-C4, 116714-C5, 116714-C6, 116714-C7, 116714-C8, 116714-C9, 116714-C10, 116714-C11, 116714-C12, 116714-C13, 116714-C14, 116714-C15 și 116714-C16, construcții aparținând Municipiului Baia Mare conform CF 116714 în suprafață de 24126mp, pe str. Câmpul Tineretului nr. 1, respectiv Ștrandul municipal, Cămin de Gimnastică și Sală de Gimnastică, prin edificarea Complexului Socio-Cultural-Sportiv și de Agrement
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 372 din 03.09.2019
privind modificarea art. 9 din H.C.L. nr. 349/30.08.2019 privind aprobarea locațiilor de desfășurare, procedurile de atribuire și taxele de participare pentru desfășurare activități în perioada evenimentului cultural cu titlul “Castane 2019” din 27 septembrie - 29 septembrie 2019
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 371 din 03.09.2019
privind relocarea activităţii Școlii Gimnaziale „Petre Dulfu” în spaţiile şcolare apartinând Colegiului Tehnic „C.D. Nenitescu” , începând cu anul şcolar 2019-2020
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 370 din 30.08.2019
privind prelungirea duratei mandatului Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 369 din 30.08.2019
privind aprobarea relocării d-nei P. C. din locuinţa de serviciu situată în Grănicerilor nr. 116/86 în locuinţa de serviciu de pe str. Aleea Uranus nr. 2/80
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 368 din 30.08.2019
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuinţe disponibile din fond locativ
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 367 din 30.08.2019
privind atribuirea în folosință gratuită, în baza unui contract de comodat către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - pe o perioadă de 3 ani a unui spațiu în suprafată de 25,00 mp situat pe Bd. Unirii nr.11 J, Baia Mare, cu destinația de sediu
Se incarca...