Hotărârile consiliului localadăugată în 01 Aprilie, 2020 H.C.L. nr. 129 din 31.03.2020
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
adăugată în 26 Martie, 2020 H.C.L. nr. 98 din 24.03.2020
privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020
adăugată în 23 Martie, 2020 H.C.L. nr. 97 din 19.03.2020
privind aprobarea prelungirii termenelor de plată a sumelor reprezentând chiriile/redevențele sau a altor sume contractuale datorate bugetului local, în temeiul contractelor de concesiune/închirire/superficie/servitute, precum și diminuarea cuantumurilor acestor sume
adăugată în 23 Martie, 2020 H.C.L. nr. 96 din 19.03.2020
privind aprobarea prelungirii, până la data de 30 iunie 2020, a termenului de plată prevăzut în contractele de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru locuințele din fondul locativ de stat, pentru locuințele de serviciu și pentru locuințele din fondul locativ din proprietatea municipiului, respectiv pentru locuințele ANL, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare
adăugată în 23 Martie, 2020 H.C.L. nr. 95 din 19.03.2020
privind prelungirea termenului de plată a chiriei la locuinţele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS, până la 20.06.2020
adăugată în 23 Martie, 2020 H.C.L. nr. 94 din 19.03.2020
privind aprobarea prelungirii, pentru anul 2020, a termenului prevăzut în art. 14 şi art. 24 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 204/2017 și în art. 8, alin. 2 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 521/2017
adăugată în 23 Martie, 2020 H.C.L. nr. 93 din 19.03.2020
privind aprobarea prelungirii pentru anul 2020 a termenului prevăzut la art. 21 din Regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare, aprobat prin H.C.L. nr. 506/2019
adăugată în 12 Martie, 2020 H.C.L. nr. 92 din 10.03.2020
privind respingerea plângerii prealabile formulată de Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș și Asociația de proprietari str. dr. Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 6144/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019
adăugată în 12 Martie, 2020 H.C.L. nr. 91 din 10.03.2020
privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare, respectiv ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr. 447/31.10/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Avram Iancu, nr. 12, inițiator S.C. Construrom S.A.”
adăugată în 12 Martie, 2020 H.C.L. nr. 90 din 10.03.2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico -economici în faza P.T. + Execuţie , pentru obiectivul de investiţii: “REPARAŢII CAPITALE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SĂSAR” în municipiul Baia Mare
Se incarca...