Hotărârile consiliului localadăugată în 29 Septembrie, 2023 H.C.L. nr. 349 din 28.09.2023
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2023
adăugată în 29 Septembrie, 2023 H.C.L. nr. 348 din 28.09.2023
privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafată de 6 mp , situat în municipiul Baia Mare, Str. Rozelor nr. 10, aferent terasă acoperită P+E
adăugată în 29 Septembrie, 2023 H.C.L. nr. 347 din 28.09.2023
privind însușirea unei documentații cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 8mp, ocupat de acces la spațiu comercial, situat în Baia Mare , Bd. Republicii nr. 1
adăugată în 29 Septembrie, 2023 H.C.L. nr. 346 din 28.09.2023
privind însușirea unei documentații cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 8mp, ocupat de acces la sediu firmă, situat în Baia Mare , Bd. Independenței nr. 28
adăugată în 29 Septembrie, 2023 H.C.L. nr. 345 din 28.09.2023
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Municipal Baia Mare
adăugată în 29 Septembrie, 2023 H.C.L. nr. 344 din 28.09.2023
privind aprobarea organizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a celei de-a XXXVIII - a ediții a „Expo -Flora”, în perioada 12 octombrie 2023 – 15 octombrie 2023
adăugată în 29 Septembrie, 2023 H.C.L. nr. 343 din 28.09.2023
privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare și Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș în scopul reabilitării și refacerii arealului din zona municipiului Baia Mare pentru punerea în siguranță a turiștilor care parcurg traseele turistice stabilite în cadrul proiectului de interes județean ,,Revitalizarea turismului montan în județul Maramureș prin modernizarea și extinderea infrastructurii de trasee turistice montane”
adăugată în 29 Septembrie, 2023 H.C.L. nr. 342 din 28.09.2023
pentru aprobarea modificării art. 1 lit. a.) din H.C.L. nr. 136/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați, faza P.T., pentru obiectivul de investiţii: ,,Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judeţul Maramureş
adăugată în 29 Septembrie, 2023 H.C.L. nr. 341 din 28.09.2023
privind aprobarea modificării Anexelor 1 şi 2 la HCL 258/2023 privind încheierea Protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Municipiul Baia Mare pentru implementarea proiectului “HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963
adăugată în 22 Septembrie, 2023 H.C.L. nr. 340 din 20.09.2023
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 130 mp aferent extindere apartament și cabinet medical, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 108
Se incarca...