Hotărârile consiliului localadăugată în 11 Martie, 2021 H.C.L. nr. 44 din 11.03.2021
privind aprobarea Regulamentului de utilizare a sistemului de recompense iLEU (Immaterial local environmental utility) pentru Municipiul Baia Mare în proiectul „Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem – Ecosistem regenerativ inteligent post-industrial (SPIRE)” finanţat de către programul Urban Innovative Actions (UIA)
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 43 din 29.01.2021
Privind transparenţa decizională și creșterea gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 42 din 29.01.2021
privind aprobarea închirierii spațiului M1 cu suprafața utilă de 63,36 mp situat în clădirea Millennium 3 - P-ța Libertății nr.15 , către d-nul senator Dan Ivan pentru organizarea și funcționarea biroului parlamentar în Municipiul Baia Mare.
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 41 din 29.01.2021
privind aprobarea subînchirierii spațiilor închiriate partidelor politice, pentru organizarea birourilor parlamentare
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 40 din 29.01.2021
privind identificarea cu date de carte funciară a complexului imobiliar situat în Baia Mare, str. Minerilor nr. 3 și teren aferent, în suprafaţă de 2974 mp, ( fost Grup Școlar Sanitar ) cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, la poziţia 155 din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, aparținând Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul”
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 39 din 29.01.2021
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 420/2020 privind aprobarea prețului tichetelor și abonamentelor pentru parcările publice cu plată percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul 2021
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 38 din 29.01.2021
Privind aprobarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local emise de către organul local fiscal Direcţia Taxe si Impozite şi a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 37 din 29.01.2021
privind transparența decizională la nivelul Municipiului Baia Mare
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 36 din 29.01.2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 35 din 29.01.2021
privind aprobarea Studiului de oportunitate şi întocmirea Raportului de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 128 mp, înscris în C.F. 122618 Baia Mare, nr. cadastral 122618, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 21, în favoarea domnului Robu Eugen
Se incarca...