Hotărârile consiliului localadăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 265 din 24.08.2020
privind aprobarea transformării locuinței de serviciu de pe str. Melodiei nr. 3 /66 în locuință din fond locativ
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 264 din 24.08.2020
privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate pe str. Grănicerilor nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 263 din 24.08.2020
privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 şi a Legii nr. 350/2005, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 411/2016
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 262 din 24.08.2020
privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Ambient Urban Baia Mare
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 261 din 24.08.2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico-economici în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE”
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 260 din 24.08.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiţii: “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT“, str. Culturii nr.7, Baia Mare, judeţul Maramureş, proiect cod SMIS 114990
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 259 din 24.08.2020
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 251/2019 privind actualizarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare>>, urmare a modificării indicatorilor tehnico – economici, conform PT+DDE
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 258 din 24.08.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiţii: “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “MICUL PRINŢ” BAIA MARE“, str. Cuza Vodă nr. 8B, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 110445
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 257 din 24.08.2020
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
adăugată în 04 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 288 din 01.09.2020
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
Se incarca...