Hotărârile consiliului localadăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 63 din 11.03.2021
privind aprobarea Listei de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuinţă construită prin A.N.L. în anul 2021
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 62 din 11.03.2021
privind aprobarea Listelor cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință în vederea închirierii în anul 2021
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 61 din 11.03.2021
privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiți la repartizarea cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 61 din 11.03.2021
privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiți la repartizarea cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 60 din 11.03.2021
privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare" - Școala Gimnazială "Simion Barnuțiu"
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 59 din 11.03.2021
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT pentru obiectivul de investiții: „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare" – Şcoala Gimnaziala Simion Barnutiu Baia Mare” 
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 58 din 11.03.2021
privind aprobarea bugetului reactualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare" –Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț”
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 57 din 11.03.2021
pentru aprobarea modificării HCL nr.258/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț”
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 56 din 11.03.2021
privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare" - Școala Gimnazială ''Ion Luca Caragiale''
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 55 din 11.03.2021
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ ''ION LUCA CARAGIALE''
Se incarca...