Hotărârile consiliului localadăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 26 din 31.01.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spatii de prezentare-Comercializare-Servicii Spalatorie Autocamioane-Depozitare-in Zona Industriala Vest”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sperantei nr.10, judetul Maramureș.,inițiator SC Trans Carpatica și Muresan Constantin Leonte
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 25 din 31.01.2020
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 19 mp, aferent aleii de acces pe Bulevardul București, nr. 35, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare 
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 24 din 31.01.2020
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 10 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 23 din 31.01.2020
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 11 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18 , cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 22 din 31.01.2020
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 21 din 31.01.2020
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Baia Mare, Bd. Independenței, nr. 18, în vederea extinderii apartamentului și deschiderii acces din exterior pentru amenajare spațiu medical, proprietatea numiților Chereches Victor si Chereches Gheorghita
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 20 din 31.01.2020
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 168 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Roşie, în vederea înscrierii în CF şi încheierea contractului de concesiune
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 19 din 31.01.2020
privind însuşirea documentației cadastrale de actualizare date şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 53 mp, aferent magazin alimentar, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 3A, proprietatea numiților Ardelean Viorel Aurel și Ardelean Angela Claudia
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 18 din 31.01.2020
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 654 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 17 din 31.01.2020
privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 175/30.05.2017 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului nr. 6, având funcţiunea de spaţiu comercial, situat la parterul blocului de locuinţe, de pe bd. Independentei, bl. 28, în sensul suplimentării cu 7,50 mp a suprafeţei concesionate
Se incarca...