Hotărârile consiliului localadăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 286 din 01.09.2020
privind atribuirea unei autorizaţii taxi noi pentru un autoturism de tip hybrid plug-in
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 285 din 01.09.2020
privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare și Asociația Origini Maramureș în vederea promovării și dezvoltării obiectivelor de interes turistic – cultural prin proiectul ”Drumul Maramureșului„ în Baia Mare
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 284 din 01.09.2020
privind aprobarea proiectului <<Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona “Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare>> finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială, a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 283 din 24.08.2020
privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, identificat prin nr. cadastral atribuit 128141, în suprafață de 2525 mp, cu un teren proprietatea SC CONSTRUROM SA, identificat prin C.F. 114196 Baia Mare, nr. cadastral 114196, în suprafață de 725 mp
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 282 din 24.08.2020
privind aprobarea modificării HCL nr.255/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, urmare a modificării indicatorilor tehnico-economici conform PT+DDE
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 281 din 24.08.2020
privind prelungirea duratei mandatului d-lui Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societăţii Baia Mare Activ SRL
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 279 din 24.08.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Amplasare stație de telefonie mobilă, inclusiv racord electric” generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, str Gării, nr. 6B, bloc 6B, F, iniţiator: Orange Romania SA
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 278 din 24.08.2020
privind încheierea unui nou Contract de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 200.800 mp aferent bazei de exploatare cariera Tăul Roșu, în favoarea CRH CIMENT (ROMANIA) SA
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 277 din 24.08.2020
privind darea în folosință gratuită, către Parohia Ortodoxă Înălțarea Domnului Baia Mare, a imobilului teren în suprafață de 340 mp, situat în Baia Mare, str. Dr. Victor Babes
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 276 din 24.08.2020
privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent aleii de acces la blocul nr. 1, str. Gării
Se incarca...