Hotărârile consiliului localadăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 180 din 28.04.2022
privind modificarea Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A.
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 179 din 28.04.2022
privind mandatarea domnului Cătălin Cherecheş, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru mandatarea reprezentantului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A, pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administraţie şi a raportului de audit financiar pentru anul 2021
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 178 din 28.04.2022
privind aprobarea finanțării din bugetul local pe anul 2022, a cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare, sesiunea I de finanțare
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 177 din 28.04.2022
pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2022
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 176 din 28.04.2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
adăugată în 21 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 173 din 01.04.2022
privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții ''Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte – CF 10'' în vederea includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta, Componenta C5 – Valul Renovarii
adăugată în 21 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 172 din 01.04.2022
privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții ''Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte – CF 8'' în vederea includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta, Componenta C5 – Valul Renovarii
adăugată în 15 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 171 din 30.03.2022
privind desemnarea administratorilor provizorii în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
adăugată în 15 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 170 din 30.03.2022
privind prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu al societăţii Baia Mare Activ SRL
adăugată în 15 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 169 din 30.03.2022
pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 368/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie din unitățile de învățământ preuniversitar
Se incarca...