Hotărârile consiliului localadăugată în 15 Iunie, 2018 H.C.L. nr. 300 din 31.05.2018
privind aprobarea Reţelei Școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare în anul şcolar 2018-2019
adăugată în 15 Iunie, 2018 H.C.L. nr. 297 din 31.05.2018
privind aprobarea Regulamentului de premiere a performanţelor deosebite obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare în competiţii sportive, a antrenorilor şi tehnicienilor acestora
adăugată în 12 Iunie, 2018 H.C.L. nr. 344 din 11.06.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Construire Retail Park Baia Mare, realizare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, împrejmuirea terenului, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, branșare la utilități, organizare de șantier, amenajare accese, operațiuni cadastrale”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Bld. București, nr. 51-53 și str. Mărgeanului, nr. 8D, iniţiator:S.C. PK BLACK S.R.L
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 295 din 21.05.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 118 mp aferent unei parcele din trotuarul străzii Victoriei, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, și aprobarea documentației de dezlipire a terenului, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 25
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 294 din 21.05.2018
privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafată de 7893 mp zonă aferentă spațiului public "Piața Unirii" domeniul public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 293 din 21.05.2018
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Baia Mare a terenului identificat prin C.F. nr. 123328 Baia Mare, nr. cadastral 123328, în suprafaţă de 8865 mp
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 292 din 21.05.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1997 mp aferent pieții IUSTINIAN ARHIEPISCOPUL, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 291 din 21.05.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 5472 mp, aferent unui tronson din Bd. Independenței, cuprins între str. Turbinei și Piața Universității, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 290 din 21.05.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 3823 mp aferent străzii Andrei Mureșianu, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 289 din 21.05.2018
privind aprobarea închirierii spaţiului cu suprafata utilă de 155,29 mp situat pe Bd. Unirii nr.19 în vederea mutării sediului social din str. V. Rosie nr. 10 C de către ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BAIA MARE
Se incarca...