Hotărârile consiliului localadăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 190 din 28.04.2022
pentru modificarea H.C.L. nr.147/2022 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr.2B ap.22, către ............., în calitate de titular al contractului de închiriere nr.1473/14.01.2015 prelungit prin Act adițional nr.6/2021
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 189 din 28.04.2022
pentru modificarea H.C.L. nr.136/2022 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr.2B ap.12, către ..........., în calitate de titular al contractului de închiriere nr.1403/05.01.2015 prelungit prin Act adițional nr.6/2021
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 188 din 28.04.2022
privind atribuirea a trei autorizaţii taxi pentru autoturisme electrice şi hybrid plug-in
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 187 din 28.04.2022
având ca obiect aprobarea trecerii din domeniul public în domeniu privat al Municipiului Baia Mare ȋn vederea casării unor mijloace fixe constȃnd în reţele de apă şi canalizare şi construcţii anexă aflate ȋn exploatarea S.C.Vital S.A.
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 186 din 28.04.2022
privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 13.04.2022
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 185 din 28.04.2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: "REABILITARE ARHITECTURALĂ POD STRADA INDUSTRIEI" DIN MUNICIPIUL BAIA MARE
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 184 din 28.04.2022
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T.E. pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare bloc de locuințe”, str. Melodiei, nr. 2, Baia Mare, județul Maramureș
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 183 din 28.04.2022
privind îndreptarea erorii materiale strecurate la Art. 14 (1) al contractului de mandat, anexă la H.C.L. nr. 171/2022
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 182 din 28.04.2022
privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 29/2020 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al consiliului local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 181 din 28.04.2022
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a listei de investiții pentru anul 2022 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. 
Se incarca...