Hotărârile consiliului localadăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 36 din 31.01.2020
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 38996 mp, identificat în CF 118066 Baia Mare, nr. cadastral 118066, situat în Baia Mare, str. Splaiul Republicii, nr. 16 și aprobarea propunerii de parcelare a acestui teren
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 35 din 31.01.2020
privind efectuarea demersurilor de modificare a limitei administrativ teritoriale cu UAT Baia Sprie
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 34 din 31.01.2020
privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren în suprafață totală de 3058 mp, situate în Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 4B, identificate prin C.F. 104213 Baia Mare, nr. cadastral 104213 și C.F. 117788 Baia Mare, nr. cadastral 117788
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 33 din 31.01.2020
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unui număr de 7 troleibuze, precum şi scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea acestora
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 32 din 31.01.2020
privind retragerea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale ”Petre Dulfu” și darea în administrare către Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo” a construcției și terenului aferent, situate în Baia Mare, Piața Cetății, nr. 4, respectiv retragerea dreptului de administrare al Liceului Teoretic ”Nemeth Laszlo” și darea în administrare către Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” a construcției situate în Baia Mare, strada Luminișului, nr. 1, imobile aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 31 din 31.01.2020
privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor "Sediu administrativ și anexe” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, Piața Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA și a imobilului identificat sub denumirea „Complex Hotelier Maramureș” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37A, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA, în vederea realizării unui centru administrativ
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 30 din 31.01.2020
privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului <<Accesul direct al cetăţeanului la serviciile socio - medicale ale Municipiului Baia Mare>> finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 29 din 31.01.2020
privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al consiliului local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 28 din 31.01.2020
privind înființarea unor funcții publice de execuție vacante în statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 27 din 31.01.2020
privind mutarea unor posturi contractuale din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
Se incarca...