Hotărârile consiliului localadăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 145 din 17.05.2023
privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren identificate prin CF 130045 Baia Mare, nr. cadastral 130045, în suprafața de 27 mp și CF 110883 Baia Mare, nr. cadastral 110883, în suprafață de 20 mp și intrarea în indiviziune
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 144 din 17.05.2023
privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare și S.C. Walter Park 2918 S.R.L. în vederea organizării evenimentului ”Ziua Copilului”, în perioada 1 - 5 iunie 2023
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 143 din 17.05.2023
privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor „Ziua Copilului” și ”Zilele Culturale ale Municipiului Baia Mare”, în perioada 1– 5 iunie 2023
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 142 din 17.05.2023
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT. a proiectului „REABILITARE STRADA VICTORIEI, TRONSON CUPRINS ÎNTRE BULEVARDUL DECEBAL Șl BULEVARDUL INDEPENDENȚEI"
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 141 din 17.05.2023
privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare>>, cod SMIS 110445, urmare a finalizarii obiectivului
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 140 din 17.05.2023
privind aprobarea contractului de mandat cadru pentru membrii Consiliului de administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 139 din 17.05.2023
privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2022
adăugată în 09 Mai, 2023 H.C.L. nr. 138 din 05.05.2023
privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții ”Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala Lucian Blaga”, Progresului, Nr.38 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B/2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
adăugată în 08 Mai, 2023 H.C.L. nr. 137 din 27.04.2023
privind constituirea unei Comisii privind evaluarea propunerilor privind organizarea/modificarea Reţelei Școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare
adăugată în 08 Mai, 2023 H.C.L. nr. 136 din 27.04.2023
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Introducere in Intravilanul Municipiului Baia Mare cu destinația de locuințe individuale si colective”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Victoriei nr.232. , inițiatori: ......
Se incarca...