Hotărârile consiliului localadăugată în 21 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 664 din 20.12.2018
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
adăugată în 19 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 663 din 18.12.2018
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
adăugată în 18 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 662 din 14.12.2018
privind aprobarea modificării Ghidului solicitanţilor în domeniul cultural, Anexă la H.C.L. nr. 150/2018 privind aprobarea Ghidului Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultural
adăugată în 18 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 661 din 14.12.2018
privind aprobarea modificării Ghidului Solicitanților, anexă la H.C.L. nr. 149/2018 privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret
adăugată în 18 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 660 din 14.12.2018
privind aprobarea modificării Anexei nr. 4 (Contract de Finanţare Nerambursabilă) la Ghidul solicitanţilor în domeniul sport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2018
adăugată în 18 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 656 din 14.12.2018
privind contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local
adăugată în 07 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 642 din 07.12.2018
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018 
adăugată în 07 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 641 din 07.12.2018
privind aprobarea încheierii contractelor pentru prestarea serviciului de deszăpezire în derularea acordului cadru şi a tarifelor pentru serviciul public de salubrizare – deszăpezire în Municipiul Baia Mare
adăugată în 05 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 638 din 28.11.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE ÎN SPAȚII DE PREZENTARE - COMERCIALIZARE - SERVICII - DEPOZITARE" generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu, nr. 163. Inițiator: SC CAS TRADING SRL.
adăugată în 05 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 637 din 28.11.2018
privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Baia Mare
Se incarca...