Hotărârile consiliului localadăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 202 din 28.04.2022
privind însusirea documentatiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 24 mp, situat în Baia Mare, Bd. Decebal nr. 5
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 201 din 28.04.2022
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 16mp, ocupat de Extindere spațiu comercial, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 200 din 28.04.2022
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 3 mp, aferent balcon, situat în Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 19
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 199 din 28.04.2022
privind identificarea cadastrală a unui tronson de teren aferent străzii Dealul Crucii, în suprafață totală de 2.423 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 198 din 28.04.2022
privind identificarea cadastrală a unui tronson de teren aferent străzii Privighetorii, în suprafață totală de 8.632 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 197 din 28.04.2022
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4 mp, aferent balcon, situat în Baia Mare, str. Macului, nr. 1
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 196 din 28.04.2022
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 14 mp, situat în Baia Mare, strada Motorului, nr. 1. 
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 195 din 28.04.2022
privind aprobarea Studiului de oportunitate şi întocmirea unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării directe a unui teren, în suprafată de 24 mp, aferent extinderii la apartamentul situat în Baia Mare, strada George Coșbuc, nr. 2
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 194 din 28.04.2022
privind respingerea plângerii prealabile formulate de petentul ...... împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 196/ 2021 și împotriva anexei 1, pct. 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 393/2021
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 193 din 28.04.2022
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei disponibile situată în blocul de pe Aleea Uranus nr. 2/5
Se incarca...