Hotărârile consiliului localadăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 73 din 11.03.2021
privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 26 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii pe care urmează a se edifica o extindere si acces la apartamentul nr.3, proprietatea numitului Duda Eduard Alexandru
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 72 din 11.03.2021
privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 17 mp, situat în Baia Mare, str. George Coşbuc, aferente căii de acces la cabinet stomatologic proprietatea SC HIPOMED SRL 
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 71 din 11.03.2021
privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 31 mp , teren aferent extindere la apartamentul nr. 3, situat în Baia Mare , Str. Victoriei, în favoarea SC Bussines MB Exim SRL
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 70 din 11.03.2021
privind aprobarea documentatiei de atribuire şi însuşirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitaţie publica a imobilului teren situat în Baia Mare, str. Valea Rosie , inscris in CF 127253, nr. cadastral 127253
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 69 din 11.03.2021
privind aprobarea reamenajării şi refaţadizării celor două spaţii comerciale alăturate şi suplimentarea terenului concesionat aferent, situate pe Bulevardul Unirii nr.12A, în favoarea SC DAYTONA COM SRL
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 68 din 11.03.2021
privind schimbarea de destinaţie din apartament în cabinet individual de psihologie, deschiderea unui acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 5 mp, aferent podestului şi rampei de acces, situat pe strada Transilvaniei, în favoarea lui BORŞE CRISTIAN
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 67 din 11.03.2021
privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2020 privind aprobarea încheierii actului autentic de vânzare cumpărare al terenului în suprafață de 140 mp, aferent spațiului comercial, situat în Baia Mare, strada Victoriei
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 66 din 11.03.2021
privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea Documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 11 mp, teren aferent construcţiei, extindere balcon la ap. 16, proprietatea numitei Chiriță Dobriță, situat în Baia Mare
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 65 din 11.03.2021
privind aprobarea dării în administrarea Serviciului Public Ambient Urban a mijloacelor fixe reprezentând echipamente și utilaje achiziționate în cadrul proiectului “Managementul deşeurilor biodegradabile, în oraşele Baia Mare 
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 64 din 11.03.2021
privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate pe str. Grănicerilor nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
Se incarca...