Hotărârile consiliului localadăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 182 din 28.04.2022
privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 29/2020 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al consiliului local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 181 din 28.04.2022
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a listei de investiții pentru anul 2022 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. 
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 180 din 28.04.2022
privind modificarea Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A.
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 179 din 28.04.2022
privind mandatarea domnului Cătălin Cherecheş, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru mandatarea reprezentantului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A, pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administraţie şi a raportului de audit financiar pentru anul 2021
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 178 din 28.04.2022
privind aprobarea finanțării din bugetul local pe anul 2022, a cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare, sesiunea I de finanțare
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 177 din 28.04.2022
pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2022
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 176 din 28.04.2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
adăugată în 21 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 173 din 01.04.2022
privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții ''Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte – CF 10'' în vederea includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta, Componenta C5 – Valul Renovarii
adăugată în 21 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 172 din 01.04.2022
privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții ''Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte – CF 8'' în vederea includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta, Componenta C5 – Valul Renovarii
adăugată în 15 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 171 din 30.03.2022
privind desemnarea administratorilor provizorii în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
Se incarca...