Hotărârile consiliului localadăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 275 din 24.08.2020
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 30513 mp, aferent străzii Blidari, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 274 din 24.08.2020
privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date și identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea "Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Baia Mare, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter nr. 4" şi terenul aferent în suprafaţă de 5280 mp
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 273 din 24.08.2020
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafată de 515 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str.Arinului nr.23, în favoarea proprietarului constructiei edificată pe acesta, doamna Osan Salustia
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 272 din 24.08.2020
privind însușirea și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 4 mp, situat în Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. 83, ocupat de balcon la uscatoria situată la parterul blocului, proprietatea numitei Dehenes Silvester Angelica Lăcrămioara, căsătorită Domsa Angelica Lăcrămioara
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 271 din 24.08.2020
privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în Baia Mare str.Victoriei nr.23 ap. 2 imobil alcătuit din - casă de locuit - în suprafață construită de 93,00 mp, nr. cadastral 124843- C1 și teren aferent în suprafață de 446,00 mp, nr.cadastral 124843 înscrise în C.F. nr. 124843
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 270 din 24.08.2020
Privind însușirea Raportului de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, str Vasile Lucaciu nr 1 - monument istoric "Casa" având cod MM-II-M- B-04466, - imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1-5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime P+1, identificat prin C.F. nr 111407 și a Raportului de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, Piață Libertății nr 20 - monument istoric "Casa Bay" având cod LMI: MM-II-m-A-04465, imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente, identificat prin C.F. nr 108002 nr topo 860 și 860-C1
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 269 din 24.08.2020
Privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 19 mp, aferent extindere cabinet stomatologic, situat în Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 6, aflat în proprietatea numiților Popa Simion și Popa Livia
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 268 din 24.08.2020
privind extinderea şi concesionarea terenului în suprafaţă de 5 mp aferent extinderii, în vederea realizării unui balcon închis perimetral, în limita şi forma geometrică a celor existente la nivelurile superioare, pentru apartamentul nr. 16, situat la parterul blocului nr. 9 de pe str. Mărăşeşti
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 267 din 24.08.2020
privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
adăugată în 07 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 266 din 24.08.2020
privind declararea drept locuinţe de necesitate a unor locuinţe libere aflate în fondul de locuinţe sociale
Se incarca...