Hotărârile consiliului localadăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 16 din 31.01.2020
privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică, a imobilului teren și construcție, situate in Baia Mare , strada Tineretului 14A , în suprafață de 17mp, identificat prin CF 125411 Baia Mare , nr. cadastral 125411
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 15 din 31.01.2020
privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 537 mp, prelungire a străzii Funicularului din Municipiul Baia Mare, aflat în proprietatea numiţilor Purza Adrian și Mihali Cristina Maria Carmen
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 14 din 31.01.2020
privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcări acoperite, edilficate pe teren, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 13 din 31.01.2020
privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr de 22 autorizaţii taxi noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug-In și Hydrogen
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 12 din 31.01.2020
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 11 din 31.01.2020
privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Baia Mare de către Primarul Municipiului Baia Mare, dl. Cătălin Cherecheş
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 10 din 31.01.2020
privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea prin licitaţie publică a unor bunuri aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 9 din 31.01.2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza DALI și SF pentru obiectivul de investiţii: “Centru Rezidenţial pentru Seniorii Băimăreni P+2E, împrejmuire, racorduri şi branşamente la utilităţi”
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 8 din 31.01.2020
privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții “Cămin de Bătrâni „Sfatul Părintesc” în “Cămin de Bătrâni „Casa Bunicilor”
adăugată în 10 Februarie, 2020 H.C.L. nr. 6 din 31.01.2020
privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 17.01.2020
Se incarca...