Hotărârile consiliului localadăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 54 din 11.03.2021
privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. III a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare 
adăugată în 16 Martie, 2021 H.C.L. nr. 53 din 11.03.2021
privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală între Municipiul Baia Mare și Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România 
adăugată în 16 Martie, 2021 H.C.L. nr. 52 din 11.03.2021
privind modificarea pct. 29 al Cap. IV din Anexa I la HCL nr. 223/2013
adăugată în 16 Martie, 2021 H.C.L. nr. 51 din 11.03.2021
privind aprobarea realizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a Programului Unitar de Acţiune de Combatere a Vectorilor, prin deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza municipiului Baia Mare
adăugată în 16 Martie, 2021 H.C.L. nr. 50 din 11.03.2021
privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS 
adăugată în 16 Martie, 2021 H.C.L. nr. 49 din 11.03.2021
privind aprobarea Planului de acțiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar, de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social
adăugată în 16 Martie, 2021 H.C.L. nr. 48 din 11.03.2021
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru anul 2021
adăugată în 16 Martie, 2021 H.C.L. nr. 47 din 11.03.2021
privind aprobarea propunerii de suplimentare temporară cu o linie de gardă, specialitatea pneumologie, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare 
adăugată în 16 Martie, 2021 H.C.L. nr. 46 din 11.03.2021
privind încheierea unui Acord de cooperare, având ca obiect stabilirea responsabilităților și condițiilor de implementare a proiectului „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREȘENILOR”, pentru anul 2021
adăugată în 11 Martie, 2021 H.C.L. nr. 45 din 11.03.2021
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare neachitate în termen, datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Baia Mare
Se incarca...