Hotărârile consiliului localadăugată în 02 Noiembrie, 2018 H.C.L. nr. 568 din 31.10.2018
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 391/2017 referitoare la "Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’
adăugată în 02 Noiembrie, 2018 H.C.L. nr. 565 din 31.10.2018
pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului III 2018
adăugată în 19 Octombrie, 2018 H.C.L. nr. 560 din 16.10.2018
privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2018
adăugată în 19 Octombrie, 2018 H.C.L. nr. 557 din 16.10.2018
în vederea aprobării Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
adăugată în 11 Octombrie, 2018 H.C.L. nr. 554 din 08.10.2018
pentru aprobarea modificarii şi completarii Anexei nr. 1 la HCL nr.234/2018 privind aprobarea tarifelor de pornire pentru închirierea prin licitaţie a spațiilor și terenurilor excedentare sau disponibile din incinta unitaţilor de învăţământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
adăugată în 11 Octombrie, 2018 H.C.L. nr. 544 din 08.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE P+2E+3R CU MAXIM 16 APARTAMENTE/IMOBIL”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 81A, inițiatori: S.C. FLAMGARD IMPEX S.R.L. şi S.C. ART TRADITION PRODUCTION S.R.L.
adăugată în 11 Octombrie, 2018 H.C.L. nr. 543 din 08.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE D+P+1”, Baia Mare, strada Copalnic, strada Dumbrăviței, strada Cărbunari, nr. F.N, iniţiator: SC TEOMAR SRL
adăugată în 11 Octombrie, 2018 H.C.L. nr. 535 din 08.10.2018
Privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând URBIS SA, pentru elevii și studenții domiciliați în Municipiul Baia Mare
adăugată în 03 Octombrie, 2018 H.C.L. nr. 521 din 27.09.2018
privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2018
adăugată în 03 Octombrie, 2018 H.C.L. nr. 511 din 27.09.2018
privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată, pe membru de familie în vederea plăţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare
Se incarca...