Hotărârile consiliului localadăugată în 04 Septembrie, 2020 H.C.L. nr. 280 din 24.08.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "EXTINDERE INTRAVILAN BD. INDEPENDENȚEI- ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE DESFĂȘURATE ÎN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MICI ȘI MIJLOCII, DISTRIBUȚIA ȘI DEPOZITAREA BUNURILOR ȘI MATERIALELOR, CERCETARE INDUSTRIALĂ, ACTIVITĂȚI COMERCIALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenţei, nr. F.N
adăugată în 19 August, 2020 H.C.L. nr. 256 din 18.08.2020
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului  Baia  Mare pe  anul 2020
adăugată în 07 August, 2020 H.C.L. nr. 251 din 05.08.2020
privind desemnarea Primarului, pentru a vota trei administratori provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare
adăugată în 07 August, 2020 H.C.L. nr. 250 din 05.08.2020
privind aprobarea menţinerii extinderii spaţiului cu funcţiunea de restaurant şi suplimentarea terenului concesionat de sub extinderea la restaurantul ,,Casa Crişan,, situat pe strada Victoriei nr.5, aflat în proprietatea SC RC COMRES SRL
adăugată în 07 August, 2020 H.C.L. nr. 249 din 05.08.2020
privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare şi coproprietarii terenului situat în municipiul Baia Mare, Str. Rachetei, în suprafață de 600 mp, înscris în CF nr. 118397 Baia Mare, nr. cadastral 118397
adăugată în 07 August, 2020 H.C.L. nr. 248 din 05.08.2020
privind aprobarea finanţărilor de la bugetul local pe anul 2020, acordate în baza Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
adăugată în 07 August, 2020 H.C.L. nr. 247 din 05.08.2020
privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" doamnei Zoe Vida Porumb
adăugată în 07 August, 2020 H.C.L. nr. 246 din 05.08.2020
privind aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, identificat prin C.F. nr. 127290 Baia Mare, nr. cadastral 127290, cu un teren proprietatea SC REVOLUTION PLUS SRL, identificat prin C.F. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624 şi însuşirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat Marius Pantiș
adăugată în 06 August, 2020 H.C.L. nr. 245 din 31.07.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Modificare PUD aprobat prin H.C.L. 582/2018” generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, strada Reconstrucției, nr. 26, iniţiator: Zahu Mircea Bogdan
adăugată în 06 August, 2020 H.C.L. nr. 244 din 31.07.2020
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 6559 mp, aferent unui tronson a străzii 8 Martie cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare 
Se incarca...