Hotărârile consiliului localadăugată în 27 August, 2018 H.C.L. nr. 454 din 07.08.2018
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
adăugată în 22 August, 2018 H.C.L. nr. 459 din 13.08.2018
privind aprobarea documentaţiei ,,Studiu de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea încheierii unui contract de concesionare a serviciului de salubrizare a Municipiului Baia Mare”
adăugată în 22 August, 2018 H.C.L. nr. 458 din 13.08.2018
privind aprobarea documentaţiei ,,Studiu de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea încheierii unui contract de concesionare a serviciilor publice de administrare şi întreţinere cimitire, amenajare şi întreţinere spaţii verzi şi gestionarea animalelor fără stăpân din Municipiul Baia Mare"
adăugată în 31 Iulie, 2018 H.C.L. nr. 444 din 26.07.2018
privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, pentru acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale neachitate în termen, datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Baia Mare
adăugată în 31 Iulie, 2018 H.C.L. nr. 425 din 16.07.2018
privind aprobarea nivelului abonamentelor şi biletelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu de către echipele sportive ale CS Minaur Baia Mare
adăugată în 31 Iulie, 2018 H.C.L. nr. 424 din 16.07.2018
privind modificarea “Regulamentului” - pentru acordarea unor subvenții, de la bugetul local, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998 şi a nivelului mediu lunar al subvenției, aprobat prin H.C.L. nr. 420/2016
adăugată în 31 Iulie, 2018 H.C.L. nr. 423 din 16.07.2018
privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 şi a Legii nr. 350/2005, numită prin H.C.L nr. 411/2016, modificată prin H.C.L. nr. 41/2017
adăugată în 31 Iulie, 2018 H.C.L. nr. 420 din 16.07.2018
privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, sesiunea a doua, pentru anul 2018
adăugată în 31 Iulie, 2018 H.C.L. nr. 419 din 16.07.2018
privind aprobarea organizării, de către Municipiul Baia Mare, a evenimentului cultural cu titlul "Castane 2018", în perioada 17 septembrie – 07 octombrie 2018
adăugată în 31 Iulie, 2018 H.C.L. nr. 418 din 16.07.2018
privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare post-mortem al municipiului Baia Mare" domnului Gabrian Valer, pentru contribuția sa privind dezvoltarea și modernizarea mineritului din zona municipiului Baia Mare
Se incarca...