Hotărârile consiliului localadăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 34 din 29.01.2021
privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date de reducere a suprafeței de la 263 mp la 224 mp, atestarea la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a cotei de 225/448 parte și aprobarea studiului de oportunitate privind încetarea stării de coproprietate prin partaj voluntar cu sultă, parte din terenul înscris în CF nr. 127545, în suprafață de 224 mp, situat în Baia Mare, Str. Trompetei, nr. 1A, în favoarea coproprietarilor Ghiras Grigore și Ghiras Anita - Daniela
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 33 din 29.01.2021
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de parcelare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 3920 mp, identificat prin CF nr. 116791 Baia Mare, nr. topo 1322/56, situat în Baia Mare, str. Oltului, nr. 15
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 32 din 29.01.2021
privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 29 mp , teren aferent construcţiei, extindere la spatiul comercial, situat în Baia Mare , Str. G. Coșbuc nr. 5, în favoarea numitei Bala Maria
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 31 din 29.01.2021
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 61 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian. nr. 32, ocupat de extindere la spaţiul comercial proprietatea numitei Szeibel Iolanda Eniko
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 30 din 29.01.2021
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi, a terenului în suprafață de 12 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, înscris în CF 128681 Baia Mare
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 29 din 29.01.2021
privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren, identificate prin CF 118004 Baia Mare, nr. cadastral 118004, în suprafață de 350 mp și CF 118060 Baia Mare, nr. cadastral 118060, în suprafață de 806 mp
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 28 din 29.01.2021
privind însușirea unei documentații cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 64 mp, aferent extindere farmacie, situat în Baia Mare, strada Iuliu Maniu, nr. 5
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 27 din 29.01.2021
privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 48 mp, aferent extindere apartament și deschidere acces din exterior, situat în Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 5
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 26 din 29.01.2021
Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 5
adăugată în 05 Februarie, 2021 H.C.L. nr. 25 din 29.01.2021
privind însușirea documentaţiei cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 700mp, situat in Baia Mare , strada Rozelor nr. 10
Se incarca...