Hotărârile consiliului localadăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 148 din 30.03.2022
privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Piaţa Libertăţii nr.10, ap.12, judet Maramures, suprafaţa utilă de 212,90 mp, părţi comune 128,79 mp şi cota teren 85,42 mp, conform extras CF nr. 102789-C1-U12, nr. cadastral 102789-C1-U12, parte a monumentului istoric ,,Casa,, cod MM- II-m-B-04455 
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 147 din 30.03.2022
privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr.2B, ap.22, către ........... în calitate de titular al contractului de închiriere nr.1473/14.01.2015 prelungit prin Act adițional nr.6/2021
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 146 din 30.03.2022
privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României pentru anii şcolari 2022 – 2023, 2023 – 2024, 2024 – 2025, 2025 – 2026
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 145 din 30.03.2022
privind aprobarea transformării unui post vacant din statul de funcții al Teatrului Municipal Baia Mare
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 144 din 30.03.2022
privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Hortensiei F.N, înscris în C.F. nr. 121320 Baia Mare, a Raportului de evaluare pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Macului nr. 23, înscris în C.F. nr. 127446 și a procesului-verbal de negociere nr. 5341/03.02.2022 în vederea realizării unui schimb de imobile între Municipiul Baia Mare și „Fundația de Voluntari Somaschi”
adăugată în 05 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 143 din 30.03.2022
În vederea aprobării Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive ''Promovarea sportului de performanţă'' şi ''Sportul pentru toţi''
adăugată în 05 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 142 din 30.03.2022
Privind aprobarea Ghidului solicitanților pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultură
adăugată în 05 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 141 din 30.03.2022
Privind aprobarea Ghidului Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret
 
adăugată în 05 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 140 din 30.03.2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT pentru obiectivul de investiții “Renovarea/ reamenajarea spatiilor din unitatile scolare Școala Gimnazială Simion Barnutiu si Școala Gimnazială Vasile Alecsandri “ -Școala Gimnazială Simion Barnutiu
adăugată în 05 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 139 din 30.03.2022
pentru modificarea art. 1, lit. a) și c) din H.C.L. nr. 107 / 2020, privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi Extindere Imobil”, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, Municipiul Baia Mare
Se incarca...