Portofoliu de proiecte finantate din fonduri europene

19 Mai, 2012
Lista proiectelor aflate în implementare, finantate din fonduri externe bugetului local (fonduri europene)

Accesibilitate şi mobilitate

• Cresterea accesibilitatii urbane prin modernizarea Str. Granicerilor din municipiul Baia Mare, finantat prin Programul Operational Regional, Axa 1, Masura 1.1.
• Cresterea accesibilitatii urbane prin modernizarea Str. Oborului din municipiul Baia Mare, finantat prin Programul Operational Regional, Axa 1, Masura 1.1.
• Cresterea accesibilitatii urbane prin modernizarea Str. Electrolizei din municipiul Baia Mare, finantat prin Programul Operational Regional, Axa 1, Masura 1.1.
• Imbunatatirea transportului public urban  prin extinderea reţelei de troleibuz şi a infrastructurii aferente in cartierul Vasile Alecsandri, finantat prin Programul Operational Regional, Axa 1, Masura 1.1.
• Infiinţarea reţelei de drumuri forestiere a Municipiului Baia Mare - finanţat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, Măsura 1.2.5.

Reţele ecologice şi spaţiul public

• Creşterea calităţii vieţii urbane prin amenajarea Parcului Public Central, finantat prin Programul Operational Regional, Axa 1, Masura 1.1.
• Dezvoltarea Eco-retelei urbane si a infrastructurii de agrement urban in cartierul Vasile Alecsandri, finantat prin Programul Operational Regional, Axa 1, Masura 1.1.
• Iniţierea implementării Managementului Integrat al Rezervaţiei de castan comestibil Baia Mare şi a Sitului Natura 2000 ROSCI0003, finanţat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa 4
• Reabilitare – Modernizare – Extindere Corp Multifunctional Colegiul National “Gheorghe Sincai, finantat prin Programul Operational Regional, Axa 3, Masura 3.4.
• Extinderea Colegiului Economic „Nicolae Titulescu”, finantat prin Programul Operational Regional, Axa 3, Masura 3.4.

Mediul de afaceri

• Sustainable equiped productive areas (SEPA), finantat prin Fondul Sud-Est European (SEE Transnaţional Programe)

Serviciile Publice pentru cetăţeni

• Reabilitare modernizare servicii de apă şi canalizare în municipiul Baia Mare si zone limitrofe, finanţat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa 4
• Managementul durabil al deşeurilor în regiunea Ivano-Frankivsk prin exemplu de bună practică în municipiul Baia Mare, finanţat prin PO de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013

Reţele culturale şi sociale

• Reabilitarea si promovarea identitatii culturale si istorice a "Pietei Cetatii – Turnul Stefan, finantat prin Programul Operational Regional, Axa 1, Masura 1.1.
• Modernizarea si extinderea Centrului Social pentru Persoanele cu Dizabilităţi - “Phoenix”, finantat prin Programul Operational Regional, Axa 1, Masura 1.1.

Guvernanţa de Construcţii instituţionale

• IScope - Interoperable Smart City services through an Open Platform for urban Ecosystems, finantat prin ICT PSP Objective Masura 5.1 - Open Innovation for Internet-enabled services in 'smart' cities'
• ECLISE - Enabling CLimate Information Services for Europe, finantat prin Programul de lucru pentru cooperare FP7 si Programul de Mediu al Comisiei Europene
 
Zona Metropolitană Baia Mare
Zona Metropolitană Baia Mare este o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, formată din Municipiul Baia Mare, cinci oraşe şi douăsprezece comune, aflate în aria de polarizare a municipiului.
 
Se incarca...