Hotărârile consiliului localadăugată în 15 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 168 din 30.03.2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L.
adăugată în 15 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 167 din 30.03.2022
privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exerciţiului financiar 2021
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 166 din 30.03.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren in intravilan și parcelare pentru zonă de locuințe”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Copalnic fn.
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 165 din 30.03.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Schimbare de destinație din apartament în cabinet stomatologic, amenajare si extindere cabinet cu acces din exterior, realizare alee și rampa de acces pentru persoane cu handicap si concesionare teren, montare firma luminoasă”, generat de imobilul situat în Baia Mare, str.Victoriei nr.69, iniţiator:
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 164 din 30.03.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Concesionare teren în vederea modificării accesului extinderii existente - autorizat în baza A.C. nr. 24/2009”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10/4, iniţiator:
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 163 din 30.03.2022
privind aprobarea suplimentării suprafeţei de teren, a balconului construit în baza Autorizaţiei de construire nr.943/03.12.2008 și concesionarea terenului în suprafaţă de 2 mp, situat la parterul blocului de locuințe, str. Grănicerilor, nr.113/57, în favoarea lui ....
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 162 din 30.03.2022
privind identificarea cadastrală a unui tronson de teren aferent străzii Brândușelor, în suprafață de 8465 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 161 din 30.03.2022
privind identificarea cadastrală a unui tronson de teren aferent străzii Prunului, în suprafață de 1277 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 160 din 30.03.2022
privind identificarea cadastrală a unui tronson de teren aferent străzii Daliei, în suprafață de 1371 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 159 din 30.03.2022
privind identificarea cadastrală a unui tronson de teren aferent străzii Berăriei, în suprafață totală de 1954 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
Se incarca...