Hotărârile consiliului localadăugată în 28 Iunie, 2019 H.C.L. nr. 212 din 24.06.2019
privind aprobarea modificării contractului de comodat nr.3018/2004-1913/2004 și atribuirea în folosinţă gratuită către Inspectoratul Judetean de Poliție a Județului Maramureș a spațiilor situate la etajul 2 al clădirii Centrului pentru Formare Profesionala a Adulților situat în Municipiul Baia Mare str. 8 Martie nr.7B - fost Camin B 
adăugată în 28 Iunie, 2019 H.C.L. nr. 211 din 19.06.2019
privind desemnarea a cinci administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare
adăugată în 28 Iunie, 2019 H.C.L. nr. 210 din 19.06.2019
privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> aprobarea și avizarea unor documente elaborate în cadrul procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administrație al S.C. Urbis S.A.
adăugată în 28 Iunie, 2019 H.C.L. nr. 209 din 19.06.2019
privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul sport
adăugată în 28 Iunie, 2019 H.C.L. nr. 208 din 19.06.2019
privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultură
adăugată în 28 Iunie, 2019 H.C.L. nr. 207 din 19.06.2019
privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul tineret
adăugată în 14 Iunie, 2019 H.C.L. nr. 206 din 14.06.2019
privind aprobarea încheierii Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile proprii ale autorităţii administraţiei publice locale şi a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Municipiul Baia Mare 
adăugată în 13 Iunie, 2019 H.C.L. nr. 205 din 12.06.2019
privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare ca partener în cadrul proiectului „Soluţii integrate pentru copiii aflaţi în risc de separare” și angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru implementarea proiectului
adăugată în 13 Iunie, 2019 H.C.L. nr. 204 din 12.06.2019
privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare a proiectului „Copiii comunităţii – reducerea riscului de abandon prin abordare integrată a nevoilor sociale”
adăugată în 13 Iunie, 2019 H.C.L. nr. 203 din 12.06.2019
privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României pentru anul şcolar 2019 - 2020
Se incarca...