Hotărârile consiliului localadăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 278 din 14.05.2018
privind mandatarea d-lui Cherecheş Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” pentru mandatarea reprezentanţilor unităţilor administrativ teritoriale acționare în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administraţie şi a raportului de audit financiar pentru anul 2017
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 277 din 14.05.2018
privind aprobarea Studiului de Oportunitate aferent proiectului " Creșterea mobilității urbane durabile în Municipiul Baia Mare prin modernizarea parcului auto de transport public"
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 276 din 14.05.2018
privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului "Zilele Culturale ale Municipiului Baia Mare"
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 275 din 14.05.2018
privind aprobarea prelungirii perioadei de organizare a evenimentului "Ziua Copilului"
adăugată în 15 Mai, 2018 H.C.L. nr. 274 din 04.05.2018
privind respingerea plângerii prealabile a petenților Pop Stefan Cristian si SC SCALA INVEST SRL prin administrator Pop Ovidiu, referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Schimbare de funcţiune din zona A5-parc de activităţi în zonă de locuinţe colective", generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Oltului nr. 13, iniţiator SC Con-Invest srl, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/21.02.2018
adăugată în 15 Mai, 2018 H.C.L. nr. 273 din 04.05.2018
privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local pentru Municipiul Baia Mare 
adăugată în 15 Mai, 2018 H.C.L. nr. 272 din 04.05.2018
privind aprobarea depunerii proiectului „Incubator de afaceri al Municipiului Baia Mare în industrii creative - Reabilitare și Modernizare Cinematograf Minerul"
adăugată în 15 Mai, 2018 H.C.L. nr. 271 din 04.05.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Incubator de afaceri al Municipiului Baia Mare în industrii creative - Realibilitare şi Modernizare Cinematograf Minerul”
adăugată în 15 Mai, 2018 H.C.L. nr. 270 din 27.04.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza S.F.-D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “ AMENAJAREA SPAŢIULUI PUBLIC CONEX UNIVERSITĂŢII INTEGRAT ÎN CIRCUITUL PIETONAL DIN MUNICIPIUL BAIA MARE"
adăugată în 15 Mai, 2018 H.C.L. nr. 269 din 27.04.2018
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 15375 mp, aferent unui tronson din str. VASILE ALECSANDRI, cuprins între Bd. Republicii și Bd. Unirii, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
Se incarca...