Hotărârile consiliului localadăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 158 din 30.03.2022
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 1400 mp, situat în Baia Mare, str. Barajului
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 157 din 30.03.2022
privind modificarea poziției 13 din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 486/2017
privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren în suprafaţă de 2270 mp , aferent străzii Lacului, pentru realizarea obiectivului de utilitate publică de interes local „Extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare menajera în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tauții Magherăus, Târgu Lapus, Viseu de Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș” 
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 156 din 30.03.2022
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, situat în Baia Mare, strada Transilvaniei, nr. 14
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 155 din 30.03.2022
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 35 mp
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 154 din 30.03.2022
privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 41 mp, situat în Baia Mare Bd. Bucuresti nr. 14/1 in vederea edificarii unei extinderi la spatiul comercial, proprietatea SC ENATI PROD COM SRL
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 153 din 30.03.2022
privind modificarea Art. 1 și a Art. 2 al HCL 241/2021, având ca obiect identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 575 mp, aferent unui tronson al străzii Frumuseaua, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 152 din 30.03.2022
privind identificarea cadastrală si atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 6045mp, situat în zona Lacului de Acumulare Firiza
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 151 din 30.03.2022
privind modificarea HCL nr.397/2013 privind concesionarea terenului în suprafaţă de 145 mp şi închirierea terenului în suprafaţă de 555 mp situat pe str.Rozelor nr.10,ocupat de anexe la spaţiile de locuit,căi de acces şi zonă verde,în favoarea proprietarilor construcţiilor
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 150 din 30.03.2022
privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru stabilirea pre ţului de vănzare a apartamentului situat in Baia Mare str. Păltinişului nr. 66/36, proprietatea statului aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, către chiriaşul ...
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 149 din 30.03.2022
privind însușirea Raportului de evaluare și vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 31 mp, aferent extinderii, înscris în C.F. 106695 Baia Mare, nr. cadastral 106695, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Vlad Tepes nr. 11, în favoarea numitelor ...
Se incarca...