Înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmește la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs decesul.

Declaraţia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. (“Când termenul se stabileşte pe zile, nu se ia în calcul prima şi ultima zi a termenului. Termenul se va împlini la ora 24:00 a ultimei zile.”-art.2553 Lege 287/2009 privind Codul civil )

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, pentru întocmirea actului de deces este necesară şi dovada eliberată de parchet sau politie. În acesta situaţie termenul de 3 zile de declarare a decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.

După expirarea celor 3 zile înregistrarea decesului se face în mod obligatoriu cu aprobarea Parchetului.

Cine poate solicita acest serviciu

Acest serviciu poate fi solicitat de membrii familiei decedatului. Dacă aceștia lipsesc, se poate face de către vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea decesului unei persoane se vor parcurge următorii pași:


Obţinerea certificatului medical constatator al decesului

Certificatul medical constatator al decesului intocmit si semnat de catre medicul care a facut constatarea.
Certificatul medical constatator trebuie obținut in maxim 3 zile din momentul decesului.
În situația în care se depășește acest termen, se va completa și o cerere înregistrare deces în care se specifică motivele întârzierii, precum şi o dovadă de la Procuratură.


Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

Declarantul va depune actele la Compartimentul Stare Civilă.


Ridicarea adeverinţei de înhumare şi a certificatului de deces

Certificatul de deces se eliberează în aceeaşi zi excepţie fiind atunci când declarantul nu poate prezenta actele de naştere şi căsătorie ale decedatului(ei).

Pentru a se putea face înhumarea sau incinerarea persoanei decedate, se va elibera certificatul de deces membrilor familiei (copiilor legitimi sau soțului defunctului) respectiv persoanelor îndreptățite (moștenitori testamentari, întreținători în baza documentelor justificative și a declarației pe proprie răspundere)


Acte necesare

• certificat medical constatator al decesului, corect întocmit;
• actul de identitate al persoanei decedate în original;
• certificatele de naștere și căsătorie (sentința de divorț) ale persoanei decedate, în original;
• de asemenea persoana care declară decesul, va avea asupra sa buletinul (cartea) de identitate, în original.
• livretul militar sau adeverinta de recrutare.
În cazurile în care declarantul nu poate prezenta unul dintre documentele prevăzute, acesta precizează în scris motivul neprezentării acestuia şi datele de stare civilă ale decedatului. Declaraţia se reţine de către ofiţerul de stare civilă.

Documentul cu care se face dovada identităţii persoanei decedate se reţine de către ofiţerul de stare civilă.

Avand in vedere dispozitiile Legii 102/2014-privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare, dupa intocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila nu mai este obligat sa elibereze adeverinta de inhumare sau de incinerare. Inhumarea sau incinerarea persoanei decedate se face in baza certificatului de deces.

Sunt situatii (in special decesele in strainatate) cand Administratia Cimitirelor nu considera suficient certificatul de deces eliberat de autoritatile straine, astfel incat, in conditiile legii, ofiterul de stare civila competent poate elibera adeverinta de inhumare. După întocmirea actului de deces, ofiţerul de stare civilă poate elibera declarantului, la cerere scrisă, o adeverinţă de înhumare sau de incinerare a cadavrului.

Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român sau de origine română al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate se face pe baza adeverinţei de înhumare sau de incinerare a cadavrului eliberată de ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază urmează să se facă înhumarea ori incinerarea.
În aceasta situaţia adeverinţa se întocmeşte pe baza:
a)certificatului/extrasului de deces eliberat de autorităţile străine-(apostilat, daca e cazul), precum şi a traducerii legalizate a acestuia sau a extrasului multilingv;
b)certificatului de deces eliberat de misiunea diplomatică sau de oficiul consular de carieră al României.

Dacă decesul nu a fost înregistrat, sau nu a fost eliberat certificat de deces, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului;

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăriei unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort.
Dacă decedatul a avut ultimul domiciliu în Baia Mare, persoana care anunță decesul poate solicita totodată deschiderea succesiunii prin completarea unei declarații pe proprie raspundere (Anexa 24)-dupa obtinerea certificatului de deces, conform reglementarilor legale în vigoare.


Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea certificatului de deces se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Baia Mare – Starea Civilă
Locație: str. Minerilor nr.11


 
Program depunere/eliberare acte

Program preluare documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 14:00 - 18:30 08:30 - 12:00
 

Program eliberare documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00 - 16:30 15:00 - 16:30 15:00 - 16:30 15:00 - 18:30 15:00 - 16:30
 

Depunerea actelor se poate face și sâmbăta între orele 11:00 - 13:00

 
--------------------------------------------------------------
Pentru mai multe informații contactați Compartiment Stare Civilă Adresa: str. Minerilor nr. 11 Telefon: 0371 503 309
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
ANUNŢ

 Conform Legii 105/2022, alineatul(9) teza II-a al art.10, certificatele de stare civilă PLASTIFIATE ori modificate sau completate fără drept SUNT NULE.
 
Având în vedere cele de mai sus, NU se vor prelua cererile pentru act de identitate, în condițiile în care certificatele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) sunt plastifiate (înfoliate)
 

Vă mulţumim pentru înţelegere.
 
Se incarca...