Activităţi comerciale

Anexa 1 LA HCL nr.204/2017, modificată prin H.C.L. 52/2018 - Regulament privind procedura de emitere a acordului și autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfașoara activitati comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare
Licitație publică în data de 13.06.2019 pentru atribuirea amplasamentelor rămase disponibile pe domeniul public al Municipiului Baia Mare în vederea comercializării temporare a unor produse de sezon, aprobate prin H.C.L. nr. 113/2019
CAIET DE SARCINI ȘI LOCAȚIILE pentru atribuirea prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare în vederea comercializării temporare în cursul anului 2019 a unor produse de sezon.
Eliberare autorizație/acord de funcționare
Dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului si dupa obtinerea certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activităţi care necesită autorizare, societatea comerciala are obligaţia de a obține autorizația/acordul de funcționare.
Eliberare autorizații de comerț ambulant
Orice comerciant care dorește să efectueze comerț ambulant pe raza municipiului Baia Mare are nevoie de autorizație.
Eliberare copie după autorizația comercială pierdută
În situația în care s-a pierdut o autorizație, puteți solicita eliberarea unui duplicat după ea.
Eliberare aviz de principiu
Avizul de principiu se eliberează conform H.C.L. nr. 532/2001
Efectuarea de modificări și completări în autorizațiile de funcționare pe spațiu
Orice modificări și completări se vor declara și se vor înregistra în autorizațiile de funcționare pe spațiu.
Obținerea aprobărilor pentru modificarea orarului de funcționare
Unităţile, inclusiv cele de alimentaţie publică, care doresc orar de funcţionare după orele 22.00, trebuie să obțină aprobare.
Vizarea anuală a autorizațiilor/acordurilor de funcționare
Autorizaţiile/acordurile de funcţionare pe spaţiu se vizează până la data de 31 martie a anului în curs.
Retragerea autorizației de funcționare
La încheierea activității este necesară și retragerea autorizației de funcționare.
Se incarca...