Transparenţă decizională

Asigură consultarea proiectelor de acte normative, depunerea de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare de către persoanele interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse şi dezbaterea publică a acestora, dacă a fost cerută, în condiţiile legii.

Cine poate solicita acest serviciu

Poate consulta şi depune propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative orice persoană fizică sau juridică.
Poate solicita dezbaterea publică orice asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică printr-o cerere în scris.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru consultarea, depunerea de propuneri, sugestii sau opinii și/sau dezbaterea publică a unui proiect de act normativ se parcurg urmatorii pași:


Publicarea proiectului de act normativ

Publicarea se face în presa locală şi pe site-ul propriu cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de şedinţa de Consiliu Local în care se va supune spre analiză, avizare şi adoptare respectivul proiect.


Consultarea proiectului și formularea de propuneri, sugestii sau opinii

Consultarea proiectului de act normativ se face la Direcţia Relaţii Publice, situat la parterul Primăriei, camera 6.
Formularea de propuneri, sugestii sau opinii se face în termenul de 10 zile calendaristice de la data publicării. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse de către persoanele interesate direct, la Serviciul Relaţii cu Publicul, prin poştă sau fax, utilizând coordonatele Primăriei, sau prin e-mail la adresa codruta.lazar@baiamare.ro.


Transmiterea către compartimentul de specialitate a proiectului de act normativ, cu propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare şi preluarea/nepreluarea acestora în proiectul de act normativ.

Conform Legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
Solicitantul poate verifica includerea amendamentului prin participarea la şedinţa Consiliului Local sau prin citirea actului normativ publicat pe site.


Formularea unei cereri de dezbatere publică, în intervalul de 30 de zile de la data publicării și organizarea unei dezbateri publice.

Solicitarea organizării unei dezbateri, formulată în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică, se depune direct la Serviciul Relaţii cu Publicul, sau se transmite prin poştă sau email/fax.

Solicitarea se depune în nume personal sau însoţită de o procură legalizată.

Solicitantului i se eliberează, în cazul depunerii directe, un bon de confirmare ca şi în cazul unei petiţii obişnuite și i se comunică data, ora şi locul desfăşurării dezbaterii publice, imediat după luarea deciziei în acest sens.


Acte necesare

• Solicitantul unei dezbateri publice, asociaţie legal constituită, trebuie să anexeze un act doveditor al existenţei acesteia.

Pentru alte detalii legate de aplicarea Legii nr. 52/2003 în cadrul Primăriei municipiului Baia Mare vă rugăm să accesaţi: http://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Administratie-transparenta/Administratie-transparenta/


Unde se depune cererea pentru organizarea unei dezbateri publice

Cererea se depune la Serviciul Relaţii cu Publicul.
La Serviciul Relaţii cu Publicul sunt înregistrate solicitările aduse personal, la Registratură fiind înregistrate solicitările expediate prin poştă, email (codruta.lazar@baiamare.ro) sau fax.

Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program depunere documente
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00
 
Consultarea actului normativ se face la Direcţia Relaţii Publice
Program Direcţia Relaţii Publice
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 17:00 08:00 - 15:00
 
Pentru mai multe informații contactați Direcţia Relaţii Publice - Codruţa Lazăr - director executiv Adresa: Str. Gheorghe Şincai,nr. 37, camera 6, parter Telefon: 0372624177 E-mail: codruta.lazar@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...