Transparenţă decizională

Asigură consultarea proiectelor de acte normative, depunerea de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare de către persoanele interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse şi dezbaterea publică a acestora, dacă a fost cerută, în condiţiile legii.

Cine poate solicita acest serviciu

Poate consulta şi depune propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative orice persoană fizică sau juridică.
Poate solicita dezbaterea publică orice asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică printr-o cerere în scris.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru consultarea, depunerea de propuneri, sugestii sau opinii și/sau dezbaterea publică a unui proiect de act normativ se parcurg urmatorii pași:


Publicarea proiectului de act normativ

Publicarea se face pe site-ul propriu cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de ședința de Consiliu Local în care se va supune spre analiză, avizare și adoptare respectivul proiect. Proiectul de hotărâre este afișat și la sediul instituției , iar către mass-media locală se transmite un comunicat prin care se anunță începerea procedurii de transparență decizională privind proiectul de hotărâre.


Consultarea proiectului și formularea de propuneri, sugestii sau opinii

Consultarea proiectului de act normativ se face la Direcţia Relaţii Publice, situat la parterul Primăriei, camera 6.
Formularea de propuneri, sugestii sau opinii se face în termenul de 10 zile calendaristice de la data publicării.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse de către persoanele interesate direct, la Serviciul Relaţii cu Publicul, prin poştă sau fax, utilizând coordonatele Primăriei, pe e-mail la adresa cic@baiamare.ro și prin formularul online disponibil pe site-ul instituției în secțiunea Administrație Transparentă.


Transmiterea către compartimentul de specialitate a proiectului de act normativ, cu propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare şi preluarea/nepreluarea acestora în proiectul de act normativ.

Conform Legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
Solicitantul poate verifica includerea amendamentului prin participarea la şedinţa Consiliului Local sau prin citirea actului normativ publicat pe site.


Formularea unei cereri de dezbatere publică, în intervalul de 30 de zile de la data publicării și organizarea unei dezbateri publice.

Solicitarea organizării unei dezbateri, formulată în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică, se depune direct la Serviciul Relaţii cu Publicul, sau se transmite prin poştă sau email/fax.

Solicitarea se depune în nume personal sau însoţită de o procură legalizată.

Solicitantului i se eliberează, în cazul depunerii directe, un bon de confirmare ca şi în cazul unei petiţii obişnuite și i se comunică data, ora şi locul desfăşurării dezbaterii publice, imediat după luarea deciziei în acest sens.


Acte necesare

• Solicitantul unei dezbateri publice, asociaţie legal constituită, trebuie să anexeze un act doveditor al existenţei acesteia.

Pentru alte detalii legate de aplicarea Legii nr. 52/2003 în cadrul Primăriei municipiului Baia Mare vă rugăm să accesaţi: http://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Administratie-transparenta/Administratie-transparenta/


Unde se depune cererea pentru organizarea unei dezbateri publice

Cererea se depune la Serviciul Relaţii cu Publicul.
La Serviciul Relaţii cu Publicul sunt înregistrate solicitările aduse personal, la Registratură fiind înregistrate solicitările expediate prin poştă, email (codruta.lazar@baiamare.ro) sau fax.

Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program depunere documente
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 16:00 8:00- 16:00 8:00- 16:00 8:00- 17:00 8:00- 15:00
 
Consultarea actului normativ se face la Direcţia Relaţii Publice
Pentru mai multe informații contactați Direcţia Relaţii Publice - Codruţa Lazar - director executiv Adresa: Str. Gheorghe Şincai,nr. 37, camera 6, parter Telefon: 0372624177 E-mail: codruta.lazar@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...