Eliberarea actelor de stare civilă pierdute, sustrase, degradate

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatelor de stare civilă persoanei îndreptățite i se eliberează, la cerere, un nou certificat.

Cine poate solicita acest serviciu

Titularul actelor de stare civilă pierdute, sustrase sau degradate.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea unor noi acte de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase sau degradate se vor parcurge următorii pași:


Completarea și depunerea cererii la sediul Compartimentului Stare Civilă

Eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza unei cereri (tip) eliberată de Serviciul Stare Civilă completată corect și care să cuprindă împrejurările în care a fost pierdut, furat sau distrus.
Preschimbarea certificatului de stare civilă se face în aceleași condiții, cu anexarea certificatului de tip vechi.


Ridicarea certificatului de stare civilă.

• Certificatele de naștere sau de căsătorie (pierdute, sustrase, degradate) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă se eliberează numai titularilor actelor, în baza unei cereri (Cerere duplicat certificat casatorie - Anexa 59.jpg și Cerere duplicat certificat nastere - Anexa 59.jpg) și a actului de identitate valabil. Pentru copiii minori, certificatul de naștere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

• Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soți, sau la cerere, ambilor soți.

• Certificatele de deces (pierdute, sustrase, degradate) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă al Primariei, se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite, în baza unei cereri (Cerere duplicat certificat deces - Anexa 59.jpg) și a actului de identitate al solicitantului.
Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei, sau altor persoane îndreptățite.

• Cetațenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, cetațenii altor state de origine română pot solicita eliberarea certificatului de stare civilă prin împuternicit cu procură specială, eliberată de misiunea consulară română din statul de reședință.


Acte necesare

• cerere
• act de identitate valabil


Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea actelor de stare civilă se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Baia Mare – Starea Civilă
Locație: str. Minerilor nr.11


 
Program preluare/eliberare acte

Programul de primire documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 14:00 - 18:30 -

 

Programul de eliberare documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 08:30 - 12:00 13:00 - 16:30
 
 
Certificatele de stare civilă trebuie păstrate în condiții corespunzătoare - pierderea sau deteriorarea acestora constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. Amenda se achită la - Casieria Primăriei, str. Gh. Șincai nr. 37, parterul clădirii – camera 7.
Pentru mai multe informații contactați Compartiment Stare Civilă Adresa: str. Minerilor nr. 11 Telefon: 0371 503 309
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...