Eliberarea actelor de stare civilă pierdute, sustrase, degradate

În caz de pierdere, furt, distrugere și înfoliere a certificatelor de stare civilă persoanei îndreptățite i se eliberează, la cerere, un nou certificat.

IMPORTANT:
Modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă, adică a celor de naștere, căsătorie sau deces, va duce automat la anularea lor.

Cine poate solicita acest serviciu

Certificate/extrase multilingve de naştere se elibereaza titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora sau altor persoane împuternicite prin procură specială, precum şi avocaţilor împuterniciţi de către titular sau de către reprezentanţii legali ai acestora, în baza împuternicirii avocaţiale;

Pentru minori, care nu au acte de identitate precum si pentru cei pusi sub interdictie, certificatul de nastere se elibereaza parintelui, reprezentantului legal sau altor persoane împuternicite prin procură special de catre unul dintre parinti sau de către reprezentanţii legali ai acestora;

Certificate/extrase multilingve de căsătorie se poate elibera unui dintre soti sau la cerere ambilor soti, respectiv altor persoane împuternicite prin procură specială, precum şi avocaţilor împuterniciţi de către titular, în baza împuternicirii avocaţiale;

Certificatele/extrasele multilingve de deces se eliberează membrilor familiei (copiilor legitimi sau soțului defunctului), respectiv persoanelor îndreptăţite (beneficiarii unui testament, contract de întreținere, rentă viajera sau alte cazuri asimilate celor prezentate anterior, în baza documentelor justificative și a declaraţiei pe proprie răspundere) .

Pentru persoanele arestate preventiv sau care execută pedeapsa închisorii se pot elibera certificate de stare civilă în baza cererii formulate de acestea, avizată de conducerea arestului/penitenciarului, care o transmite pe bază de adresă serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei competent/competente.

Împuternicirile avocaţiale trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 122 (alin.4) , art.126 precum şi formatul reglementat în Anexa II din Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea unor noi acte de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase sau degradate se vor parcurge următorii pași:


Completarea și depunerea cererii la sediul Compartimentului Stare Civilă

Eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza unei cereri (tip) eliberată de Serviciul Stare Civilă completată corect și care să cuprindă împrejurările în care a fost pierdut, furat sau distrus.
Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare registrul de stare civilă (nastere/casatorie/deces) sau de la domiciliul persoanei interesate.

Preschimbarea certificatului de stare civilă se face în aceleași condiții, cu anexarea certificatului de tip vechi.


Acte necesare pentru eliberarea certificatelor

• cerere tip;
• actul de identitate ( buletin, carte de identitate, adeverinta de identitate provizorie pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara,); pasaportul-pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate sau cetatenii straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in tara; cetatenii care nu au acte de identitate vor fi indrumati mai intai sa solicite eliberarea actului de identitate la Serviciul de evidenta a persoanelor de domiciliu sau Serviciul pasapoarte.
In situatia in care se solicita noul tip de certificat de stare civila, este necesar sa se predea vechiul certificat in vederea anularii;

Acte necesare pentru eliberarea, pe baza de procura, a certificatelor de stare civila

- buletinul de identitate / cartea de identitate al celui mandatat;
- procura în original, daca este dată la notar în străinătate, trebuie să conțină apostila conform convenției de la Haga, sau sa fie supralegalizată, după caz;
- traducere în limba română autentificată de un notar public român;
- in situația în care se solicită noul tip de certificat de stare civilă, este necesar să se predea vechiul certificat în vederea anulării;

Procura specială

Procura specială poate fi întocmită în țară la notarul public iar în străinătate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din țara în care mandantele iși are domiciliul, reședința, ori se află temporar.
Procura se mai poate întocmi și la un notar din țara respectivă, în acest caz este necesar să fie aplicată Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau supralegalizată după caz.
Procura va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
- Numele, prenumele și domiciliul celui care mandatează;
- Numele, prenumele și domiciliul celui care este mandatat;
- obiectul mandatului care trebuie să fie special (să se arate actul de stare civilă care urmează a fi obținut de mandatar, precizarea unor date suplimentare cu privire la locul și data încheierii actului respectiv).

IMPORTANT :
În cazul în care au intervenit modificări în statutul civil al celui care mandatează (schimbare de nume, casătorie, divorț) pronunțate în străinătate, vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la compartimentul de specialitate, la tel 0371.503.309.


Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea actelor de stare civilă se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Baia Mare – Starea Civilă
Locație: str. Minerilor nr.11


 
Program preluare/eliberare acte

Programul de primire documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 14:00 - 18:30 -

 

Programul de eliberare documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 08:30 - 12:00 13:00 - 16:30
 
 
Certificatele de stare civilă trebuie păstrate în condiții corespunzătoare - pierderea sau deteriorarea acestora constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. Amenda se achită la - Casieria Primăriei, str. Gh. Șincai nr. 37, parterul clădirii – camera 7.
Pentru mai multe informații contactați Compartiment Stare Civilă Adresa: str. Minerilor nr. 11 Telefon: 0371 503 309
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
ANUNŢ

 Conform Legii 105/2022, alineatul(9) teza II-a al art.10, certificatele de stare civilă PLASTIFIATE ori modificate sau completate fără drept SUNT NULE.
 
Având în vedere cele de mai sus, NU se vor prelua cererile pentru act de identitate, în condițiile în care certificatele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) sunt plastifiate (înfoliate)
 

Vă mulţumim pentru înţelegere.
 
Se incarca...