Preluarea petițiilor depuse de cetățeni

Prin serviciul Petiționare se asigură preluarea petiţiilor depuse de cetăţeni, transmiterea lor către compartimentele de specialitate, urmărirea rezolvării lor şi transmiterea răspunsului către petent.

Petițiile/sesizarile/solicitarile se pot transmite electronic la adresa de e-mail: cic@baiamare.ro , petentul va fi informat cu privire la numărul de înregistrare a documentului transmis

Cine poate solicita acest serviciu

Serviciul Petiționare poate fi solicitat de către orice persoană care are o legătură prin domiciliu, proprietate, afacere sau loc de muncă cu Municipiul Baia Mare.


Pașii ce trebuie urmați pentru depunerea unei petiții

Pentru a depune o petiție sunt necesari următorii pași:


Scrierea petiției

Petiția se scrie personal și se va menţiona obligatoriu numele/denumirea firmei, codul numeric personal / CUI, adresa şi un număr de telefon şi semnătura.


Depunerea petiției

Se poate face în mai multe moduri:

a) depunerea directă la Serviciul Relaţii cu Publicul:
- petiţia se depune în nume personal, ceea ce înseamnă că, de regulă, nu se acceptă depunerea de către terţe persoane. În cazul în care petentul, din motive medicale, nu poate să depună personal petiţia, este de preferat să o trimită prin poştă. Persoanele aflate în străinătate care mandatează pe cineva să le depună o petiţie, vor face acest lucru printr-o procură legalizată pe care o vor anexa petiţiei.
- în cazuri speciale, cum ar fi autorizaţii de construire, autorizaţii comerciale, se poate prezenta un împuternicit având asupra sa o împuternicire semnată de titularul dosarului

b) transmiterea prin poştă :
- se face adresând plicul către Primăria Municipiului Baia Mare, Strada Gheorghe Şincai nr.37,

c) transmiterea prin e-mail/fax:
- se utilizează adresele de email/fax care aparţin de Serviciul Relaţii cu Publicul, sau oricare din adresele de email/fax ale persoanelor din managementul municipiului sau ale funcţionarilor publici

d) transmiterea unei petiţii on-line:
- se utilizează pagina special destinată denumită Depune o petiție, completând câmpurile obligatorii - Click aici pentru a depune o petitie!

La depunerea petiției, petentul va primi un bon care conţine nr. de înregistrare, data depunerii, termenul de rezolvare, numele petentului, cuprinsul actului, postul Serviciului Relaţii cu Publicul la care a fost depus, programul cu publicul al Serviciului Relaţii cu Publicul şi telefoanele la care poate suna.


Ridicarea/primirea răspunsului

Solicitantul poate urmări stadiul solicitării sale telefonic la numărul 0262 211 001, 0262 211 002 interioare 113,114,115,116 sau 117, on-line folosind facilitatea site-ului de urmărire a stadiului rezolvării petiţiilor, introducând numărul de înregistratre şi CNP/CUI. Click aici , pentru a vedea stadiul documentului depus.

Petentul va primi un răspuns în termenul legal, de regulă prin poştă, dacă nu se convine ridicarea personală a răspunsului. Răspunsul poate fi pozitiv, negativ sau parţial, dacă se solicită documente sau lămuriri suplimentare în privinţa unor părţi ale petiţiei.
La ridicarea/primirea răspunsului petentul primeşte un document care poartă acelaşi număr de înregistrare cu petiţia depusă, conţinînd răspunsul la solicitarea sa.
Termenul maxim legal de rezolvare a solicitării este 30 de zile, dacă în mod excepţional, prin procedurile interne nu s-a stabilit alt termen de soluţionare.


Acte necesare

• cererea - petiția
• în cazul în care se doreşte obținerea unei autorizaţii, aviz, permis, etc. care presupun depunerea unor acte justificative, petentul trebuie să anexeze la cerea sa acele acte, cu eventualele vize de la alte instituţii.


Unde se depune petiția

Petiția/sesizarea/solicitarea se depune la Serviciul Relaţii cu Publicul sau se poate transmite electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro.
La Serviciul Relaţii cu Publicul sunt înregistrate solicitările aduse personal, transmise prin e-mail, expediate prin poștă sau fax.
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program depunere

Programul de înregistrare/eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 17:00 8:00 - 15:00
 
 
Contact Serviciul Relaţii cu Publicul

Ciprian Căpîlnean - Şef serviciu - front desk - telefon 0262211001 interior 112;

Anamaria Nan - front desk telefon 0262211001 interior 112


1. Andrada Rus - ( probleme juridice, finanțări nerambursabile, agricol, poliția locală, petitii online) - interior 113;

2. Zăgrean Camelia - (autorizaţii comerciale) - interior 114;

3. Gabriela Alfater - (închirieri, concesionări, locuinţe, înregistrări mopede, utilaje) - interior 115;

4. Cristina Ciontea - (urbanism, nomenclator stradal) – interior 116;

5. Claudia Popescu - (utilitatii publice, acces auto, taxi) - interior 117;

6. Mariana Barcs - (înscrieri în audienţe) - interior 197;Adresa: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter Telefon: 0262 211 001, 0262 211 002 E-mail: cic@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...