Preluarea petițiilor depuse de cetățeni

Prin serviciul Petiționare se asigură preluarea petiţiilor depuse de cetăţeni, transmiterea lor către compartimentele de specialitate, urmărirea rezolvării lor şi transmiterea răspunsului către petent.

In contextul generat de evoluția situației epidemiologice naționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în folosul și pentru siguranța cetățeanului, petițiile/sesizarile/solicitarile se pot transmite electronic la adresa de e-mail: cic@baiamare.ro , petentul va fi informat cu privire la numărul de înregistrare a documentului transmis

Cine poate solicita acest serviciu

Serviciul Petiționare poate fi solicitat de către orice persoană care are o legătură prin domiciliu, proprietate, afacere sau loc de muncă cu Municipiul Baia Mare.


Pașii ce trebuie urmați pentru depunerea unei petiții

Pentru a depune o petiție sunt necesari următorii pași:


Scrierea petiției

Petiția se scrie personal și se va menţiona obligatoriu numele/denumirea firmei, codul numeric personal / CUI, adresa şi un număr de telefon şi semnătura.


Depunerea petiției

Se poate face în mai multe moduri:

a) depunerea directă la Serviciul Relaţii cu Publicul:
- petiţia se depune în nume personal, ceea ce înseamnă că, de regulă, nu se acceptă depunerea de către terţe persoane. În cazul în care petentul, din motive medicale, nu poate să depună personal petiţia, este de preferat să o trimită prin poştă. Persoanele aflate în străinătate care mandatează pe cineva să le depună o petiţie, vor face acest lucru printr-o procură legalizată pe care o vor anexa petiţiei.
- în cazuri speciale, cum ar fi autorizaţii de construire, autorizaţii comerciale, se poate prezenta un împuternicit având asupra sa o împuternicire semnată de titularul dosarului

b) transmiterea prin poştă :
- se face adresând plicul către Primăria Municipiului Baia Mare, Strada Gheorghe Şincai nr.37,

c) transmiterea prin e-mail/fax:
- se utilizează adresele de email/fax care aparţin de Serviciul Relaţii cu Publicul, sau oricare din adresele de email/fax ale persoanelor din managementul municipiului sau ale funcţionarilor publici

d) transmiterea unei petiţii on-line:
- se utilizează pagina special destinată denumită Petiţie on-line, completând câmpurile obligatorii - Click aici pentru a depune o petitie!

e) transmiterea unei solicitări telefonice:
- se face la numărul Telefonul Cetăţeanului: 0262-211998, la care se înregistrează solicitarea sub forma unui mesaj voce, avand posibilitatea de a sesiza non-stop problemele cu care vă confruntaţi şi care ţin de competenţa administraţiei publice locale.
- persoana care transmite mesajul telefonic precizează în mod obligatoriu numele/denumirea firmei, codul numeric personal / CUI, adresa şi un număr de telefon la care puteţi fi contactat.

La depunerea petiției, petentul va primi un bon care conţine nr. de înregistrare, data depunerii, termenul de rezolvare, numele petentului, cuprinsul actului, postul Serviciului Relaţii cu Publicul la care a fost depus, semnătura operatorului, programul cu publicul al Serviciului Relaţii cu Publicul şi telefoanele la care poate suna.


Ridicarea/primirea răspunsului

Solicitantul poate urmări stadiul solicitării sale telefonic la numărul 0262 211 001, 0262 211 002 interioare 113,114,115,116 sau 117, on-line folosind facilitatea site-ului de urmărire a stadiului rezolvării petiţiilor, introducând numărul de înregistratre şi CNP/CUI. Click aici , pentru a vedea stadiul documentului depus.

Petentul va primi un răspuns în termenul legal, de regulă prin poştă, dacă nu se convine ridicarea personală a răspunsului. Răspunsul poate fi pozitiv, negativ sau parţial, dacă se solicită documente sau lămuriri suplimentare în privinţa unor părţi ale petiţiei.
La ridicarea/primirea răspunsului petentul primeşte un document care poartă acelaşi număr de înregistrare cu petiţia depusă, conţinînd răspunsul la solicitarea sa.
Termenul maxim legal de rezolvare a solicitării este 30 de zile, dacă în mod excepţional, prin procedurile interne nu s-a stabilit alt termen de soluţionare.


Acte necesare

• cererea - petiția
• în cazul în care se doreşte obținerea unei autorizaţii, aviz, permis, etc. care presupun depunerea unor acte justificative, petentul trebuie să anexeze la cerea sa acele acte, cu eventualele vize de la alte instituţii.


Unde se depune petiția

Petiția/sesizarea/solicitarea se depune la Serviciul Relaţii cu Publicul sau se poate transmite electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro.
La Serviciul Relaţii cu Publicul sunt înregistrate solicitările aduse personal, transmise prin e-mail, expediate prin poștă sau fax.
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program depunere

Programul de înregistrare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:30 - 16:00 8:00 - 14:00

 

Programul de eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 17:00 8:00 - 15:00
 
 
Contact Serviciul Relaţii cu Publicul

Ciprian Căpîlnean - Şef serviciu - front desk - telefon 0262211001 interior 112;

Merlas Carmen - consilier principal - front desk - informații generale - telefon 0262211001 interior 112;

1. Mariana Buda - ( probleme juridice, finanțări nerambursabile, agricol, poliția locală, petitii online) - interior 113;

2. Ileana Ștețcu - (autorizaţii comerciale) - interior 114;

3. Gabriela Alfater - (închirieri, concesionări, locuinţe, înregistrări mopede, utilaje) - interior 115;

4. Andrada Rus - (urbanism, nomenclator stradal) – interior 116;

5. Claudia Popescu - (utilitatii publice, acces auto, taxi) - interior 117;

6. Mariana Barcs - (înscrieri în audienţe) - interior 197;Adresa: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter Telefon: 0262 211 001, 0262 211 002 E-mail: cic@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...