Preluarea petițiilor depuse de cetățeni

Prin serviciul Petiționare se asigură preluarea petiţiilor depuse de cetăţeni, transmiterea lor către compartimentele de specialitate, urmărirea rezolvării lor şi transmiterea răspunsului către petent.

In contextul generat de evoluția situației epidemiologice naționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în folosul și pentru siguranța cetățeanului, petițiile/sesizarile/solicitarile se pot transmite electronic la adresa de e-mail: cic@baiamare.ro , petentul va fi informat cu privire la numărul de înregistrare a documentului transmis

Cine poate solicita acest serviciu

Serviciul Petiționare poate fi solicitat de către orice persoană care are o legătură prin domiciliu, proprietate, afacere sau loc de muncă cu Municipiul Baia Mare.


Pașii ce trebuie urmați pentru depunerea unei petiții

Pentru a depune o petiție sunt necesari următorii pași:


Scrierea petiției

Petiția se scrie personal și se va menţiona obligatoriu numele/denumirea firmei, codul numeric personal / CUI, adresa şi un număr de telefon şi semnătura.


Depunerea petiției

Se poate face în mai multe moduri:

a) depunerea directă la Serviciul Relaţii cu Publicul:
- petiţia se depune în nume personal, ceea ce înseamnă că, de regulă, nu se acceptă depunerea de către terţe persoane. În cazul în care petentul, din motive medicale, nu poate să depună personal petiţia, este de preferat să o trimită prin poştă. Persoanele aflate în străinătate care mandatează pe cineva să le depună o petiţie, vor face acest lucru printr-o procură legalizată pe care o vor anexa petiţiei.
- în cazuri speciale, cum ar fi autorizaţii de construire, autorizaţii comerciale, se poate prezenta un împuternicit având asupra sa o împuternicire semnată de titularul dosarului

b) transmiterea prin poştă :
- se face adresând plicul către Primăria Municipiului Baia Mare, Strada Gheorghe Şincai nr.37,

c) transmiterea prin e-mail/fax:
- se utilizează adresele de email/fax care aparţin de Serviciul Relaţii cu Publicul, sau oricare din adresele de email/fax ale persoanelor din managementul municipiului sau ale funcţionarilor publici

d) transmiterea unei petiţii on-line:
- se utilizează pagina special destinată denumită Petiţie on-line, completând câmpurile obligatorii - Click aici pentru a depune o petitie!

e) transmiterea unei solicitări telefonice:
- se face la numărul Telefonul Cetăţeanului: 0262-211998, la care se înregistrează solicitarea sub forma unui mesaj voce, avand posibilitatea de a sesiza non-stop problemele cu care vă confruntaţi şi care ţin de competenţa administraţiei publice locale.
- persoana care transmite mesajul telefonic precizează în mod obligatoriu numele/denumirea firmei, codul numeric personal / CUI, adresa şi un număr de telefon la care puteţi fi contactat.

La depunerea petiției, petentul va primi un bon care conţine nr. de înregistrare, data depunerii, termenul de rezolvare, numele petentului, cuprinsul actului, postul Serviciului Relaţii cu Publicul la care a fost depus, semnătura operatorului, programul cu publicul al Serviciului Relaţii cu Publicul şi telefoanele la care poate suna.


Ridicarea/primirea răspunsului

Solicitantul poate urmări stadiul solicitării sale telefonic la numărul 0262 211 001, 0262 211 002 interioare 113,114,115,116 sau 117, on-line folosind facilitatea site-ului de urmărire a stadiului rezolvării petiţiilor, introducând numărul de înregistratre şi CNP/CUI. Click aici , pentru a vedea stadiul documentului depus.

Petentul va primi un răspuns în termenul legal, de regulă prin poştă, dacă nu se convine ridicarea personală a răspunsului. Răspunsul poate fi pozitiv, negativ sau parţial, dacă se solicită documente sau lămuriri suplimentare în privinţa unor părţi ale petiţiei.
La ridicarea/primirea răspunsului petentul primeşte un document care poartă acelaşi număr de înregistrare cu petiţia depusă, conţinînd răspunsul la solicitarea sa.
Termenul maxim legal de rezolvare a solicitării este 30 de zile, dacă în mod excepţional, prin procedurile interne nu s-a stabilit alt termen de soluţionare.


Acte necesare

• cererea - petiția
• în cazul în care se doreşte obținerea unei autorizaţii, aviz, permis, etc. care presupun depunerea unor acte justificative, petentul trebuie să anexeze la cerea sa acele acte, cu eventualele vize de la alte instituţii.


Unde se depune petiția

Petiția/sesizarea/solicitarea se depune la Serviciul Relaţii cu Publicul sau se poate transmite electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro.
La Serviciul Relaţii cu Publicul sunt înregistrate solicitările aduse personal, transmise prin e-mail, expediate prin poștă sau fax.
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program depunere

Programul de înregistrare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:30 - 16:00 8:00 - 14:00

 

Programul de eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 17:00 8:00 - 15:00
 
 
Contact Serviciul Relaţii cu Publicul

Ciprian Căpîlnean - Şef serviciu - front desk - telefon 0262211001 interior 112;

Merlas Carmen - consilier principal - front desk - informații generale - telefon 0262211001 interior 112;

1. Mariana Buda - ( probleme juridice, finanțări nerambursabile, agricol, poliția locală, petitii online) - interior 113;

2. Ileana Ștețcu - (autorizaţii comerciale) - interior 114;

3. Gabriela Alfater - (închirieri, concesionări, locuinţe, înregistrări mopede, utilaje) - interior 115;

4. Andrada Rus - (urbanism, nomenclator stradal) – interior 116;

5. Claudia Popescu - (utilitatii publice, acces auto, taxi) - interior 117;

6. Mariana Barcs - (înscrieri în audienţe) - interior 197;Adresa: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter Telefon: 0262 211 001, 0262 211 002 E-mail: cic@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :
 
în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
• internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prin intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
plata prin virament bancar, în urmatoarele conturi:
TIP VENIT CONT IBAN
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE RO06TREZ4362107020101XXX
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE RO53TREZ4362107020102XXX
IMPOZIT TEREN PERSOANE FIZICE RO50TREZ4362107020201XXX
IMPOZIT TEREN PERSOANE JURIDICE RO97TREZ4362107020202XXX
IMPOZIT AUTO PERSOANE FIZICE RO25TREZ4362116020201XXX
IMPOZIT AUTO PERSOANE JURIDICE RO72TREZ4362116020202XXX
TAXE ŞI TARIFE PT ELIBERARE AUTORIZAŢII DE FUNCŢIONARE RO91TREZ43621160203XXXXX
TAXĂ - FIRMĂ, PUBICITATE, AFIŞAJ
          - AUTORIZAŢIE CONSTRUCŢIE PERSOANE JURIDICE
          - ACORD COMERCIAL
          - URBANISM PERSOANE JURIDICE
          - BRANŞAMENT PERSOANE JURIDICE    
RO87TREZ43621160250XXXXX
TAXĂ -URBANISM PERSOANE FIZICE
          -AUTORIZAŢIE CONSTRUCŢIE PERSOANE FIZICE
RO38TREZ43621180250XXXXX
TAXĂ JUDICIARĂ RO69TREZ43621070203XXXXX
TAXĂ PROMOVARE TURISM
TAXĂ SPECIALĂ FILMARE FOTOGRAFIERE ÎN INTERIOR TURN ŞI CAPELĂ
TAXĂ UTILIZARE SPAŢIUL INTERIOR TURN ŞI CAPELĂ PT EXPOZIŢII, EVENIMENTE ŞI CEREMONII
RO63TREZ43621150250XXXXX
IMPOZIT SPECTACOL RO94TREZ43621150201XXXXX
AMENZI RO38TREZ43621A350102XXXX
TAXĂ SALUBRIZARE
TAXĂ URGENŢĂ CERTIFICAT FISCAL
TAXĂ URGENŢĂ EMITEREA AUTORIZAŢIILOR DE FUNCŢIONARE ŞI MODIFICAREA  ACESTORA
TAXĂ INREGISTRARE VEHICULE
TAXĂ CONTRAVALOARE CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE VEHICULE
TAXĂ CONTRAVALOARE PLĂCUŢĂ DE ÎNREGISTRARE
TAXĂ ADEVERINŢĂ PRIVIND DESTINAŢIA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PRIVIND DESTINAŢIA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR
TAXĂ ATESTARE EDIFICARE/RADIERE CONSTRUCŢIE
TAXĂ URGENŢĂ ATESTARE EDIFICARE/RADIERE CONSTRUCŢIE
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ CERTIFICARE SUPRAPUNERE CU DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PT IMOBIL CU CARACTER REPARATOR
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PT RADIERE IPOTECĂ
TAXĂ ELIBERARE COPII,EXTRASE,CERTIFICATE
TAXĂ ELIBERARE DOCUMENTE ARHIVĂ
TAXĂ DIVORŢ 
RO94TREZ43621360206XXXXX
TAXĂ BULETIN RO92TREZ43621330208XXXXX
TAXĂ - INTREŢINERE CIMITIR
          - ACCES AUTO
          - COLECTARE DEŞEURI
          - ECUSON TAXI
RO82TREZ43621360250XXXXX
VENITURI DIN CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI, CHIRII  RO12TREZ43621A300530XXXX
UTILITĂTI, RAPORT EVALUARE RO10TREZ43621330250XXXXX
TAXĂ REABILITARE TERMICĂ RO10TREZ43621360223XXXXX
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie, tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
Se incarca...