Concesionări şi închirieri

Anunt privind solicitarea acordării exonerărilor de la plata sumelor contractuale datorate bugetului local al Municipiului Baia Mare de către operatorii economici
Aducem la cunostința operatorilor economici care se încadrează în categoria de beneficiari ai art.2.1 din H.C.L.97/2020, modificată și completată prin H.C.L.156/2020, că perioada de depunere a cererii pentru solicitarea acordării acestei exonerări, este până la data de 14.07.2020 . 
Concesionare teren pentru deschidere acces din exterior
Pentru deschidere acces din exterior este necesar să concesionați terenul necesar de la primăria municipiului Baia Mare.
Concesionare teren pentru spații de producție
Pentru spații de producție pe teren ce aparține municipiului Baia Mare este necesar să concesionați terenul.
Concesionare teren pentru garaje licitate
Pentru garaje licitate este necesar să concesionați terenul aferent acestora de la primăria municipiului Baia Mare.
Concesionare teren pentru garaje nelicitate
Pentru garaje nelicitate este necesar să concesionați terenul aferent acestora de la primăria municipiului Baia Mare.
Concesionare teren pentru balcon
Serviciul se referă la concesionarea terenului aferent extinderii balconului sau pentru balcon în aliniament cu cele existente pe verticală.
Concesionare teren pentru extindere locuință
Pentru extinderea locuinței este necesar să concesionați terenul aferent de la primăria municipiului Baia Mare.
Închiriere teren pentru chioșcuri
Pentru instalarea chioșcurilor pe terenul aflat în proprietatea municipiului Baia Mare, este necesară închirierea acestuia.
Închiriere teren pentru alei acces
Pentru realizarea de alei de acces pe terenul aflat în proprietatea municipiului Baia Mare, este necesară închirierea acestuia.
Închiriere teren pentru parcări
Serviciul se referă la închirierea de teren pentru parcări acoperite şi platformă parcare amenajări locuri de agrement.                                   
Se incarca...