Concesionări şi închirieri

Închiriere teren pentru panouri publicitare
Pentru amplasarea de panouri publicitare în municipiul Baia Mare, este necesară închirierea terenului.
Închiriere teren pentru terase sezoniere
Pentru deschiderea de terase sezoniere pe terenul aflat în proprietatea municipiului Baia Mare, este necesară închirierea acestuia.
Închiriere teren pentru comerț stradal mai mult de 5 zile
Pentru comerț stradal mai mult de cinci zile, pe terenul aflat în proprietatea municipiului Baia Mare, este necesară închirierea acestuia.
Superficie
Închiriere teren pentru organizare șantier
Pentru organizarea de șantier este necesar să închiriați terenul aferent de la primăria municipiului Baia Mare.
Închiriere teren pentru branșament
Închiriere teren regim agricol
Închiriere stâlpi ai Municipiului Baia Mare
H.C.L. 470 din 28.09.2004
Închirierea fără licitație, pe o perioadă de 5 ani, în favoarea agenților economici care ocupă teren proprietate de stat, situat pe raza teritoriului administrativ al Municipiului Baia Mare, și au plătit taxa de folosință.
Închiriere teren Piața Ivoarelor/Albina
Se incarca...