Înscrierea în Evidențele Fiscale a mijloacelor de transport

Serviciul se ocupă cu impunerea, constatarea şi controlul impozitului auto datorat de către persoanele fizice şi juridice.

Cine poate solicita acest serviciu

Contribuabilii persoane fizicesau juridice sau împuterniciți ai acestora, care intră în posesia unui mijloc de transport auto.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru impunerea fiscală a persoanelor fizice sau juridice se parcurg următorii pași:


Prezentarea la sediul Biroului Unic

Este necesară prezența la sediul Compartimentul constatare, impunere si control mijloace de transport persoane fizice si juridice pentru că aceasta este singura modalitate de ridicare a Declarației de impunere tip.


Completarea declarației de impunere

Declarația de impunere se completează în două exemplare ,din care unul va rămâne la contribuabil.


Depunerea actelor

Declarația de impunere împreună cu celelalte acte necesare se depun la Biroul Unic.


Impunerea fiscală

Contribuabilului i se remite pe loc un exemplar al declaraţiei fiscale, cu dovada înregistrării şi operării, precum şi obligaţiile de plată.


Acte necesare

• declaraţie (formular tip);
• certificat de atestare fiscală (al vânzătorului) emis de organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost înregistrat fiscal mijlocul de transport
• actul de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, contact de leasing şi procesul verbal de predare–primire, contract de novaţie, factură, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, donaţie);
• cartea de identitate a mijlocului de transport (fotocopie);
• fişa de înmatriculare (fotocopie);
• buletinul/cartea de identitate (fotocopie).
pentru vehiculele importate:
• din spaţiul comunitar-contract sau factură;
• din alte state decât cele membre U.E.- documentul vamal (fotocopie);


Unde se depun actele

Actele se depun pe Str. Vasile Lucaciu nr. 2, camera P8
Locație: Centrul Vechi - Millennium Bussiness Center M1.


 
Program casierie
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 12:30 08:30 - 12:30 08:30 - 12:30 08:30 - 12:30 08:30 - 13:00
13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 18:00  
 
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...