Eliberare autorizație/acord de funcționare

Dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului si dupa obtinerea certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activităţi care necesită autorizare, societatea comerciala are obligaţia de a obține autorizația/acordul de funcționare.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice societate comercială a cărei activitate necesită autorizare/acord.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea autorizației/acordului de funcționare se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, unde agentul economic primeşte un fluturaş cu termenul de rezolvare a solicitării.


Ridicarea autorizației/acordului de funcționare

Solicitantul poate urmări starea dosarului după numărul de înregistrare primit la depunerea documentaţiei.
În cazul respingerii documentaţiei, solicitanţii vor primi în scris la sediul firmei, motivul respingerii solicitării cât şi temeiul legal.


Acte necesare

• Cerere tip
• Certificat constatator de autorizare a obiectelor de activitate desfășurate la adresa punctului de lucru, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
• Autorizaţii după caz de la:
- Sanepid (Direcţia de Sănătate Publică Maramureş, Str. George Coşbuc nr. 31, Str. Victoriei nr . 132, tel. 276501, 276974)
- Agenţia de Protecţia Mediului Maramureş (Str. Iza nr. 1A, tel. 0262-276304)
- I.S.U. "Gheorghe Pop de Băseşti" al judeţului Maramureş (str. Vasile Lucaciu nr. 87, tel. 0260.211212) pentru obiectivele care se supun avizării / autorizării privind securitatea la incendiu, conform prevederilor H.G. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, sau negație acolo unde este cazul.
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş (str. George Coşbuc nr. 50, tel. 218871, 218921)
• Autorizaţie sanitar - veterinară pentru agenţii economici care comercializează produse de origine animală
• Documentele ce atestă dreptul de proprietate și cel de folosire al spaţiului unde îşi desfăşoră activitatea agentul economic (ex. contract de vânzare - cumpărare, titlul de proprietate, coală C.F., contract de închiriere avizat de administraţia financiară, contract de locaţie, contract de comodat etc.)
• Plan de situaţie + releveu spaţiu
• Tabel nominal cu acordul vecinilor şi ştampila Asociaţiei de Proprietari, în condiţiile în care activitatea se desfăşoară într-un spaţiu care iniţial a fost apartament, conform anexei 3 la Regulamentul aprobat prin HCL nr 204/2017, sau declarație tip accept vecini pentru zona de case conform anexei 2 la Regulament. Acceptul vecinilor va fi acordat pentru obiectul de activitate și orarul solicitat.
• Copie dupa autorizaţia de construcţie pentru accesul din exterior la spaţiile comerciale situate la parterul blocurilor de locuit, acolo unde este cazul
• Copie dupa autorizaţia de construcţie pentru schimbare de destinaţie, pentru spaţiile care au avut funcţiunea de locuinţă, (fie că este vorba de casă, fie apartamente în blocuri de locuit)
• Documentele de constituire ca agent economic (certificat de înregistrare, statut, contract de societate sau act constitutiv, şi după caz acte adiţionale) – pentru persoanele juridice
• Dovada achitării taxei de publicitate pentru mijloacele de publicitate deţinute precum şi deţinerea autorizaţiei de construire aferente sau declarație tip în acest sens.
• Documentele de constituire ca agent economic (certificat de înregistrare şi rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului și orice alte certificate de mențiuni) pentru persoane fizice, întreprinderi familiale și individuale.
• Copie după contractul încheiat cu S.C. DRUSAL S.A. vizat pe anul în curs pentru persoanele juridice sau copie după Declarația de impunere privind taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, cabinete medicale, cabinete notariale, precum și de alte asemenea entități care dețin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare, ce sunt utilizate pentru desfășurarea de profesii liberale.
• Copie a actului de identitate al administratorului sau imputernicitului acestuia
• Un dosar
• Chitanţa de plată a taxei legale, la caseria Primăriei (parter - cam. 7, sau Direcția de Vinituri), în original şi copie
• Act de identitate administrator/asociat
• Pentru unităţile de alimentaţie publică se vor depune în dublu exemplar: declaraţia tip privind structura unităţii de vânzare.
• Unităţile indiferent de specific, inclusiv cele de alimentaţie publică care solicită orar de funcţionare după orele 22.00, și/sau înainte de orele 8.00, vor depune o copie după contractul încheiat cu o firmă de protecţie şi pază agreată de Poliţia Municipiului Baia Mare, vor face dovada montării camerelor de supraveghere în interiorul şi exteriorul unităţii şi vor completa o declaraţie prin care sunt de acord ca în cazul tulburării ordinii şi liniştii publice să li se reducă orarul de funcţionare.


Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program Biroul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente la Biroul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Biroul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Biroul Comercial Adresa: Piața Libertății Nr. 17 (cu intrare de pe str. M. Viteazul) Telefon: 0733 055 755 E-mail: comercial@baiamare.ro
Taxa eliberare/vizare acord de funcționare
 
Conform H.C.L. Nr. 360/2020 Art. 6 lit.b , se stabilește nivelul taxei speciale de eliberare/vizare a acordului de funcționare la suma de 200 lei și a taxei speciale pentru modificarea acordului/autorizației de funcționare la suma de 150 lei
 
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...