Eliberare autorizație/acord de funcționare

După înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului și după obținerea certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activităţi care necesită autorizare, societatea comercială are obligaţia de a obține autorizația/acordul de funcționare.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice societate comercială a cărei activitate necesită autorizare/acord.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea autorizației/acordului de funcționare se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, str Gheorghe Șincai nr. 37.


Ridicarea autorizației/acordului de funcționare

Acte necesare

Cerere tip la care vor fi anexate:

- în copie

• Documentele de constituire ca agent economic (certificat de înregistrare, statut, contract de societate sau act constitutiv, şi după caz acte adiţionale) – pentru persoanele juridice;
• Documentele de constituire ca agent economic (certificat de înregistrare şi rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului si orice alte certificate de menţiuni) pentru persoane fizice, întreprinderi familiale şi individuale;
• Certificat constatator de autorizare a obiectelor de activitate desfăşurate la adresa punctului de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
• Autorizaţii după caz de la:
- Sanepid (Direcţia de Sănătate Publică Maramureş, Str. George Coşbuc nr. 31, Str. Victoriei nr. 132, tel. 276501, 276974);
- Agenţia de Protecţia Mediului Maramureş (Str. Iza nr. 1A, tel. 0262-276304);
- Autorizaţie sanitar - veterinară pentru agenţii economici care comercializează produse de origine animală ( D.S.V.S.A. MARAMUREŞ - str. Vasile Alecsandri, nr. 66, tel. 0262-224031);
- I.S.U. "Gheorghe Pop de Băseşti" al judeţului Maramureş (str. Vasile Lucaciu nr. 87, tel. 0260.211212) pentru obiectivele care se supun avizării / autorizării privind securitatea la incendiu, conform prevederilor H.G. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, sau negație acolo unde este cazul, (vezi documentul).
• Documentele ce atestă dreptul de proprietate și cel de folosire al spaţiului unde îşi desfăşoră activitatea agentul economic (ex. contract de vânzare - cumpărare, titlul de proprietate, coală C.F., contract de închiriere avizat de administraţia financiară, contract de locaţie, contract de comodat etc.)
• Plan de situaţie + releveu spaţiu
• Tabel nominal cu acordul vecinilor şi ştampila Asociaţiei de Proprietari, în condiţiile în care activitatea se desfăşoară într-un spaţiu care iniţial a fost apartament, conform anexei 3 la Regulamentul aprobat prin HCL nr 204/2017, sau declarație tip accept vecini pentru zona de case conform anexei 2 la Regulament. Acceptul vecinilor va fi acordat pentru obiectul de activitate și orarul solicitat.
• Copie dupa autorizaţia de construcţie pentru accesul din exterior la spaţiile comerciale situate la parterul blocurilor de locuit, acolo unde este cazul
• Copie dupa autorizaţia de construcţie pentru schimbare de destinaţie, pentru spaţiile care au avut funcţiunea de locuinţă, (fie că este vorba de casă, fie apartamente în blocuri de locuit). Pentru unităţile de alimentaţie publică este necesar document din care sa rezulte că destinaţia spaţiului este una de alimentaţie publică;
• Dovada achitării taxei de publicitate pentru mijloacele de publicitate deţinute precum şi deţinerea autorizaţiei de construire aferente sau declaraţie tip în acest sens;
• Unităţile indiferent de specific, inclusiv cele de alimentaţie publică, care solicită orar de funcţionare după orele 22.00 şi /sau înainte de orele 8.00, vor depune o copie după contractul încheiat cu o firmă de protecţie şi pază agreată de Poliţia Municipiului Baia Mare, vor face dovada montării camerelor de supraveghere în interiorul şi exteriorul unităţii şi vor completa o declaraţie tip prin care sunt de acord ca în cazul tulburării ordinii şi liniştii publice să li se reducă orarul de funcţionare;
• Act de identitate administrator/ asociat;

- în original:

• Chitanţa de plată a taxei legale sau extrasul de cont, în cazul plăţii prin virament bancar. Taxa se poate achita la Casieriile Primăriei Municipiului Baia Mare (str. Gheorghe Şincai nr. 37, str. Vasile Lucaciu nr. 2, bd. Independenţei nr. 2C) sau prin virament bancar:
TITULAR CONT: MUNICIPIUL BAIA MARE
COD FISCAL: 3627692
CONT IBAN: RO91 TREZ 4362 1160 203X XXXX
EXPLICATII PLATĂ: TAXĂ AUTORIZATIE/ ACORD DE FUNCTIONARE;
• Pentru unităţile de alimentaţie publică se vor depune în dublu exemplar: declaraţia tip privind structura unităţii de vânzare.


Unde se depun actele

Actele se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program Serviciul Relaţii cu Publicul

Programul de înregistrare/eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 17:00 8:00 - 15:00
 
 
Pentru mai multe informații contactați Biroul Comercial Adresa: Piața Libertății Nr. 17 (cu intrare de pe str. M. Viteazul) Telefon: 0733 055 755 E-mail: comercial@baiamare.ro
Regulament privind procedura de emitere a acordului și autorizației de funcționare Atașat regăsiți și Anexa 1 la HCL nr.204/2017, modificată prin H.C.L. 52/2018 - Regulament privind procedura de emitere a acordului și autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare
 
Taxa eliberare/vizare acord de funcționare
 
Conform H.C.L. Nr. 492/2023 Art. 6 lit.a, se stabilește nivelul taxei speciale de eliberare/vizare a acordului de funcționare la suma de 220 lei și a taxei speciale pentru modificarea acordului/autorizației de funcționare la suma de 70 lei.
 
Taxa pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activitații de alimentație publică:
Suprafața de deservire
Zona A Zona B Zona C Zona D
   
Până la 50 mp 1470 1320 1180 1030
Între 51-100 mp 2940 2495 2205 1910
Între 101-200 mp 4400 3960 3525 3080
Între 201-500 mp 5870 5135 4400 3665
Peste 500 mp 7370 6600 5870 5135
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...