Strategia de Dezvoltare Culturală a Municipiului Baia Mare

Strategia de Dezvoltare Culturală a Municipiului Baia Mare este un instrument de planificare strategică sectorială. În urma unei analize aprofundate a sectorului cultural, contextualizat ca parte a mecanismului urban, ea propune o nouă viziune asupra orașului pentru orizontul de timp 2030 și o serie de obiective ce urmăresc asigurarea dezvoltării culturale și sprijinirea progresului social și economic, utilizând cultura ca mijloc de incluziune socială, respectiv industriile creative ca bază de prosperitate economică. Strategia se materializează într-un portofoliu de proiecte care vizează atât dezvoltarea de programe culturale și centre culturale, cât și proiecte de reabilitare și restaurare a infrastructurii culturale de patrimoniu.
Se incarca...