Obținerea acordului de utilizare temporară a locurilor publice

Pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru activități comerciale, trebuie obținută aprobare de la Primăria Municipiului Baia Mare.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice comerciant ce dorește utilizarea temporară a locurilor publice pentru a-și desfășura activitatea.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea acordului de utilizare temporară a locurilor publice, se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, unde agentul economic primeşte un fluturaş cu termenul de rezolvare a solicitării.


Ridicarea acordului de utilizare a locurilor publice

Solicitantul poate urmări starea dosarului după numărul de înregistrare primit la depunerea documentaţiei.
În cazul respingerii documentaţiei, solicitanţii vor primi în scris la sediul firmei, motivul respingerii solicitării cât şi temeiul legal.


Acte necesare:

-  Cerere tip

-  Actele de constituire ale agentului economic: certificat de înregistrare, act constitutiv sau rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comertului – dupa caz, certificat constatator pentru punctul de lucru - copie

-  Plan de situatie, scara 1:500 cu materializarea amplasamentului şi a suprafeţei în metri patraţi ( trotuarele vor avea latimea minima de 3m in zonele solicitate. pentru a nu se stânjeni circulaţia pietonală)

-  Contract salubrizare încheiat cu S.C. DRUSAL S.A., (după caz)

-  Dovada achitării taxei pentru ocuparea locurilor publice, numai pentru cazurile in care nu se incheie un contract de inchiriere(sfirsit de saptamina ori durate solicitate reduse, de maxim 5 zile).

După caz:
-  Acordul Poliției, Pompierilor, Direcția Sănitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Maramures, Comisia de avizare adunări publice, etc. (după caz funcție de evenimentul autorizat)

-  Acordul Comisiei de Estitică Urbană, în cazul în care se utilizează structuri de vânzare, expunere altele decât mese, fără elemente de umbrire și scaune.

-   Certificat fiscal eliberat de Direcţia de Venituri prin care se va face dovada că nu are datorii față de bugetul local.

-  Adeverință care să ateste că nu figurează cu obligații restante la plata chiriei/redevenței eliberată de Serviciul Monitorizare Contracte


Nota:

Perioada maximă de utilizare temporară a locului public este de 4 zile conform Regulamentului
Pentru ceea ce depășeste 4 zile este necesar obținerea contractului de închiriere cu Serviciul Monitorizare Contracte pentru locația solicitată (având în prealabil avizul Comisiei de Estetică)


Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program Biroul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente la Biroul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Biroul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Comercial Adresa: str. Vasile Lucaciu nr. 2 - Clădirea Millennium 1, et. I Telefon: 0372-036996 E-mail: comercial@baiamare.ro
Descarcă fișiere atașate Cerere acord utilizare domeniu public
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...