Serviciul Public Ambient Urban

Serviciul Public Ambient Urban, înființat prin HCL nr. 171/2001, este un serviciu public de interes local cu scop lucrativ si cu personalitate juridică.

Subordonare

Serviciului Public Ambient Urban este subordonat Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.


Atribuții Principale

• amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi situate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Baia Mare;
• producerea în sere şi pepiniere a materialului dendrofloricol şi comercializarea excedentului, în condiţiile prevăzute de lege;
• amenajarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor publice cu plată, a locurilor de joacă pentru copii (exclusiv a celor amplasate adiacent parcurilor publice), a trenuleţului din parcul Regina Maria, a fântânilor arteziene;
• administrarea Cimitirelor municipale, respectiv a Cimitirului Municipal nr. I (situat pe str. Horea nr. 44) și a Cimitirului Municipal nr. II (situat pe b-dul Unirii);
• curăţirea coşurilor de fum ale clădirilor din municipiul Baia Mare;
• prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfectie şi deratizare pe raza municipiului Baia Mare;
• salubrizarea și deszăpezirea aleilor din parcurile publice, precum şi a altor zone aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Baia Mare;
• administrarea piețelor, târgurilor și oboarelor;
• prestări de servicii către terţi, definite potrivit Regulamentului de organizare si funcționare;
•gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică conform Legii nr. 325 / 2006 -art.11 privind serviciul public de alimentare cu energie termică şi a Legii nr. 51 / 2006- art. 29 privind serviciile comunitare de utilităţi publice


Program Serviciul Public Ambient Urban
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 07:00 - 13:00
 

Contact Serviciul Public Ambient Urban

- director general adjunct Cozma Anișoara
- director adjunct Pașcaniuc Dorin
Adresa: Aleea Serelor nr. 2 Telefon: 0262-225773 Fax: 0262-226407 E-mail: spau@baiamare.ro

Cele mai accesate servicii publice

Lista tuturor serviciilor publice este disponibilă în secțiunea Servicii Publice
Evidența populației Eliberarea carții de identitate, Viza de flotant...
Stare civilă Nașteri, căsătorii, decese, divorțuri...
Înregistrare mijloace de transport Obținere certificat de înregistrare a motoscuterului, mopedului sau vehiculului
Se incarca...