Serviciul Public Ambient Urban

Serviciul Public Ambient Urban, înființat prin HCL nr. 171/2001, este un serviciu public de interes local cu scop lucrativ si cu personalitate juridică.

Subordonare

Serviciului Public Ambient Urban este subordonat Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.


Atribuții Principale

• amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi situate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Baia Mare;
• producerea în sere şi pepiniere a materialului dendrofloricol şi comercializarea excedentului, în condiţiile prevăzute de lege;
• amenajarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor publice cu plată, a locurilor de joacă pentru copii (exclusiv a celor amplasate adiacent parcurilor publice), a trenuleţului din parcul Regina Maria, a fântânilor arteziene;
• administrarea Cimitirelor municipale, respectiv a Cimitirului Municipal nr. I (situat pe str. Horea nr. 44) și a Cimitirului Municipal nr. II (situat pe b-dul Unirii);
• curăţirea coşurilor de fum ale clădirilor din municipiul Baia Mare;
• prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfectie şi deratizare pe raza municipiului Baia Mare;
• salubrizarea și deszăpezirea aleilor din parcurile publice, precum şi a altor zone aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Baia Mare;
• administrarea piețelor, târgurilor și oboarelor;
• prestări de servicii către terţi, definite potrivit Regulamentului de organizare si funcționare;
•gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică conform Legii nr. 325 / 2006 -art.11 privind serviciul public de alimentare cu energie termică şi a Legii nr. 51 / 2006- art. 29 privind serviciile comunitare de utilităţi publice


Program Serviciul Public Ambient Urban
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 07:00 - 13:00
 

Contact Serviciul Public Ambient Urban

- director general Gheţe Eleonora
- director general adjunct Cozma Anișoara
- director adjunct Pașcaniuc Dorin
Adresa: Aleea Serelor nr. 2 Telefon: 0262-225773 Fax: 0262-226407 E-mail: spau@baiamare.ro
Se incarca...