Înregistrarea căsătorieiPROGRAM OFICIERE CĂSĂTORII

(începând cu data de 2 iunie 2021)Actele se depun: marţea sau joia între orele 8.30 - 12.00 cu maxim 14 zile şi minim 10 zile înainte de oficiere.Zilele în care se oficiază căsătorii:

- de luni până vineri în intervalul 8.30 – 13.00;

- sâmbăta în intervalul 13.00 – 18.00.
Pentru a putea fi oficiată căsătoria civilă e nevoie de întocmirea unui dosar de către viitorii soți, iar după ceremonie cuplul primește un certificat de căsătorie.

Cine poate solicita acest serviciu

În vederea încheierii căsătoriei la Primaria Baia Mare - în mod obligatoriu domiciliul unuia dintre soți trebuie să fie in Baia Mare, sau să aibă reşedință de Baia Mare.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea căsătoriei se parcurg următorii pași:


Depunerea actelor pentru căsătorie la sediul Compartimentului Stare Civilă

Toate aceste documente se depun cu minimum 10 zile înainte de data oficierii și nu mai mult de 14 zile, incluzând data depunerii actelor și data oficierii.

Ex. Pentru oficierea căsătoriei vineri sunt valabile prenupțiale eliberate luni sau marți, în săptămâna anterioară încheierii căsătoriei;
Pentru oficierea căsătoriei sâmbătă sunt valabile prenupțiale eliberate luni, marți sau cel târziu miercuri, în săptămâna anterioară încheierii căsătoriei;

În momentul preluării dosarului, se face programarea oficierii căsătoriei, certificatul de căsătorie fiind predat cuplului la terminarea ceremoniei.

Nu se percep taxe de urgenţă !


Oficierea căsătoriei şi obţinerea certificatului de căsătorie

Oficierea căsătoriei, se face în mod obligatoriu în prezența a 2 martori.
La încheierea căsătoriei se vor prezenta în mod obligatoriu viitorii soți, având asupra lor buletinele (carțile) de identitate și 2 persoane în calitate de martori, care de asemenea trebuie să prezinte actele de identitate.
Pentru încheierea căsătoriei cu un cetăţean străin este obligatoriu prezența unui traducator autorizat dacă nu este cunoscător al limbii române. Dacă cetățeanul străin este cunoscator al limbii române, va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens, dată în fața notarului public român.


Acte necesare

• act de identitate în original şi copie;
• certificatul de naştere în original şi copie;
• certificatul medical prenupţial* - care să cuprindă în mod expres menţiunea "SE POATE CĂSĂTORI" (se obţine de la Centrul de Planificare Familială sau medicul de familie cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei)
• declaraţie căsătorie - Anexa 27
• documente, în original şi în copii, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Pentru cetățeanul străin:
• certificat prenupțial;
• certificat de naștere (în original cu apostila dacă se impune) în copie autentificată de un notar public român sau străin cu apostila;
• traducere în limba română a certificatului de naştere, autentificată de un notar public român;
• dovada eliberată de misiunea diplomatică în România, a statului al carui cetățean este solicitantul din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România;
• copie fila de pașaport cu foto;
• declaraţie notarială, dacă este cunoscator de limba romană.

EXCEPŢIE fac cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate sau convenţii care pot prezenta documente eliberate de autoritațile competente din țările respective (certificate de capacitate matrimonială) în original și traducere în limba română autentificată de un notar public român (ex: Austria, Ungaria, Albania, Israel, Germania, R. Moldova)
O altă EXCEPŢIE o reprezintă cetațenii străini, ai caror state nu au misiuni sau oficii consulare pe teritoriul României. În acest caz, aceștia vor depune o declarație pe proprie răspundere dată în faţa notarului public român, privind îndeplinirea condițiilor de fond, în vederea încheierii căsătoriei, împreună cu celelalte documente menționate mai sus.


Unde se depun actele

Preluarea actelor şi eliberarea certificatului de căsătorie se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Baia Mare – Starea Civilă
Locație: str. Minerilor nr.11


 
PROGRAM STARE CIVILĂ

Programul de primire documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
- 08:30 - 12:00 - 08:30 -12:00 -
 
 
Pentru mai multe informații contactați Compartiment Stare Civilă Adresa: str. Minerilor nr. 11 Telefon: 0371 503 309
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...