Autorizări transport în regim de TAXI

Lista autorizaţiilor taxi atribuite în Municipiul Baia Mare
Depunere raport fiscal trimestrial
Transportatorul autorizat este obligat să depună la autoritatea de autorizare, raportul fiscal periodic, trimestrial, pentru toate autoturismele taxi deținute.
Modificare autorizație transport persoane în regim TAXI la schimbarea managerului de transport
Modificarea autorizaţiei de transport persoane în regim de taxi se realizează de către autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.
Eliberare autorizație dispecerat TAXI
Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe o perioada de 5 ani în aceleaşi condiţii ca la emitere, şi este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a autorităţii de autorizare.
Prelungire autorizație TAXI
O autorizaţie taxi atribuită unui autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani.
Condiția principală pentru prelungirea autorizației este ca autovehiculul să nu depășească vechimea de 10 ani de la data fabricației.
 
Modificare autorizație TAXI
Modificare autorizaţie TAXI la înlocuirea mașinii
Se aplică în cazul transportatorilor care au sediul sau domiciliul, după caz, pe raza administrativ-teritorială a localităţii Baia Mare, au autorizații de transport persoane în regim TAXI și doresc înlocuirea mașinii TAXI autorizată inițial.
Eliberare ecusoane de TAXI pentru executare serviciu de transport persoane în regim TAXI
Autorizația TAXI este valabilă numai în prezența ecusoanelor montate pe mașina TAXI.
Se incarca...