Înscrieri în audiență a cetățenilor

Prin Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Direcţiei Relații Publice se fac înscrierile în audienţă, se ţine evidenţa lor pe probleme şi se urmăreşte modul lor de rezolvare.

AVÂND ÎN VEDERE CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC ACTUAL, ÎN SCOPUL EVITĂRII RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI SARS-COV-2, ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ, PÂNĂ LA REVENIREA LA NORMALITATE, SOLICITĂRILE DE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ SE SUSPENDĂ

Cine poate solicita acest serviciu

Acest serviciu poate fi solicitat de orice persoană cu domiciliul, locul de muncă sau afacerea pe teritoriul municipiului Baia Mare.
Sunt înscrişi în audienţă cei care au solicitat ceva în scris de la primărie şi nu sunt mulţumiţi de răspunsul dat de compartimentul de specialitate.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru înscrierea în audiență se parcurg următorii pași:


Înscrierea în audienţă la persoana din conducerea municipiului care poate rezolva problema

Solicitarea este verbală, telefonică sau prin email şi este în nume personal.
Solicitarea se face la operatorul Audienţe (Serviciul Relaţii cu Publicul) în timpul programului de lucru cu publicul.
Se admite înscrierea de către rude, vecini, cu condiţia ca persoana care solicită înscrierea altcuiva să ofere o explicaţie privind înscrierea prin intermediar şi să aibă asupra sa datele personale ale celui pe care îl înscrie.
La înscriere, solicitantul primeşte o informaţie verbală despre data, ora, locul şi persoana care ţine audienţa.


Prezentarea în audienţă

La data şi ora comunicate de operator, solicitantul se va prezenta în audiență.


Întocmirea notei de audiență

Operatorul va întocmi o notă de audienţă adresată compartimentul de specialitate competent în cazul problemei ridicate. De asemenea va cuprinde și dispoziția dată de auditor.


Verificarea răspunsului la nota de audienţă sau a rezolvării problemei ridicate

Timpul de soluţionare al solicitării este de 1 zi de la data în care a avut loc Audiența.
Răspunsul se comunică prin poștă.


Acte necesare

• Răspunsul care l-a nemulţumit
• În lipsa răspunsului, numărul de înregistrare al petiţiei
• Alte documente prin care doreşte să-şi susţină punctul de vedere


Unde se face solicitarea

Solicitarea se face la operatorul Audienţe (Serviciul Relaţii cu Publicul), sau online, completand Formular Solicitare Audienta, si transmitandu-l la adresa audiente@baiamare.ro sau cic@baiamare.ro


 

Detalii

Înscrierea în audienţă va fi făcută în funcţie de problema ridicată, în primul rând la directorul de specialitate şi numai în cazul nerezolvării problemei la acest nivel se va proceda la înscrierea la nivel de conducere a instituţiei (Secretar, Viceprimari şi Primarul municipiului Baia Mare)

Viceprimarul Noemi Vida acordă audiențe pe urmatoarele probleme:
• Asistenţă socială
• Locuinţe
• Autorizații de funcționare comerciale
• Drepturile persoanei cu handicap şi ale copilului

Secretarul acordă audiențe pe urmatoarele probleme:
• Probleme juridice
• Legea 18/1991 privind fondul funciar
• Legea 10/2001 privind imobilele naționalizate
• Legea 247/2005
• Legea 1/2000

Arhitectul șef acordă audiențe pe urmatoarele probleme:
• Sistematizare, documentații de urbanism
• Autorizații de construire
• Disciplina în construcții
• Zonare

Directorul general al Direcției Generale de Dezvoltare Publică acordă audiențe pe urmatoarele probleme:
• Managementul proiectelor
• Infrastructura
• Iluminat
• Spatii verzi
• Investiții
• Administrare unitati de invățământ
• Achiziții publice
• Transport public
• Protecție civilă

Directorul general al Direcției de Acțiune Civică acordă audiențe pe urmatoarele probleme:
• Ordine publică
• Disciplina în construcții
• Nereguli în funcționarea localurilor publice
• Circulatie
• Protectia mediului
• Autorizatii de functionare,
• Politia animalelor

Directorul Direcției de Venituri acordă audiențe pe urmatoarele probleme:
• Impozite și taxe locale
Înscrierea în audiență se face zilnic cu excepția zilei de miercuri. Audiența este ținuta la sediul Direcției de Venituri, str. Crișan, nr. 2


Programul audiențelor
- - -
Program înscriere în audiențe
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00 - 14:00
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
8:00 - 14:00
8:00 - 14:00
8:00 - 14:00
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Relaţii cu Publicul - Ghișeul nr. 6, d-na Barcs Mariana Adresa: Str. Gheorghe Şincai nr. 37, parter Telefon: 0372 624 197 sau 0262 211 001, 0262 211 002 interior 197 E-mail: audiente@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...