Înscrieri în audiență a cetățenilor

Prin Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Direcţiei Relații Publice se fac înscrierile în audienţă, se ţine evidenţa lor pe probleme şi se urmăreşte modul lor de rezolvare.

Cine poate solicita acest serviciu

Acest serviciu poate fi solicitat de orice persoană cu domiciliul, locul de muncă sau afacerea pe teritoriul municipiului Baia Mare.
Sunt înscrişi în audienţă cei care au solicitat ceva în scris de la primărie şi nu sunt mulţumiţi de răspunsul dat de compartimentul de specialitate.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru înscrierea în audiență se parcurg următorii pași:


Înscrierea în audienţă la persoana din conducerea municipiului care poate rezolva problema

Solicitarea este verbală, telefonică sau prin email şi este în nume personal.
Solicitarea se face la operatorul Audienţe (Serviciul Relaţii cu Publicul) în timpul programului de lucru cu publicul.
Se admite înscrierea de către rude, vecini, cu condiţia ca persoana care solicită înscrierea altcuiva să ofere o explicaţie privind înscrierea prin intermediar şi să aibă asupra sa datele personale ale celui pe care îl înscrie.
La înscriere, solicitantul primeşte o informaţie verbală despre data, ora, locul şi persoana care ţine audienţa.


Prezentarea în audienţă

La data şi ora comunicate de operator, solicitantul se va prezenta în audiență.


Întocmirea notei de audiență

Operatorul va întocmi o notă de audienţă adresată compartimentului de specialitate competent în cazul problemei ridicate. De asemenea va cuprinde și dispoziția dată de auditor.


Verificarea răspunsului la nota de audienţă sau a rezolvării problemei ridicate

Timpul de soluţionare al solicitării este de 1 zi de la data în care a avut loc Audiența.
Răspunsul se comunică prin poștă.


Acte necesare

• Răspunsul care l-a nemulţumit
• În lipsa răspunsului, numărul de înregistrare al petiţiei
• Alte documente prin care doreşte să-şi susţină punctul de vedere


Unde se face solicitarea

Înscrierea în Audiențe se poate face:
- la operatorul Audiențe(Serviciul Relații cu Publicul);
- prin completarea Cererii – tip(atasata mai jos) și transmițând-o pe una din adresele cic@baiamare.ro sau sesizari@baiamare.ro ;
- sau online, prin accesarea formularului (Click aici pentru a accesa FORMULARUL)


 

Detalii

În primul rând se va depune o sesizare/petitie/reclamație şi numai în cazul nerezolvării problemei la departamentele de specialitate se va proceda la înscrierea în audiență la nivel de conducere a instituţiei (Primarul municipiului Baia Mare, Secretar, Viceprimari, Administratorul public şi Arhitectul șef) în funcţie de problema ridicată.

Viceprimarul Dăncuș Ioan Doru acordă audiențe pe probleme legate de Poliția Locală și anume:
• Ordine publică
• Disciplina în construcții
• Nereguli în funcționarea localurilor publice
• Circulatie
• Protectia mediului
• Autorizatii de functionare,
• Politia animalelor

Viceprimarul Pap Zsolt acordă audiențe pe probleme legate de Serviciul Public Ambient Urban și Ocolul Silvic și anume:
Întreținere mobilier urban, monitorizare spații verzi, parcări, toaletări, cimitire, piețe,targuri, deratizare

Secretarul general Mureșan Lia acordă audiențe pe următoarele probleme:
• Probleme juridice
• Legea 18/1991 privind fondul funciar
• Legea 10/2001 privind imobilele naționalizate
• Legea 247/2005
• Legea 1/2000
• Activitatea Consiliului Local

Arhitectul șef Morth Izabella acordă audiențe pe următoarele probleme:
• Sistematizare, documentații de urbanism
• Autorizații de construire, certificate de urbanism
• Zonare


Programul audiențelor
Auditor Luni Marti Miercuri Joi Vineri
           
Dăncus Ioan Doru
Viceprimar(cu atribuții de primar)
- 10 - 10 -
Pap Zsolt Istvan
Viceprimar
- - 10 - -
Mureşan Lia
Secretarul general
- - - 12 -
Morth Izabella
Arhitect Şef
- 1230-1430 - - -
 
Program înscriere în audiențe
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Relaţii cu Publicul - Ghișeul nr. 6, d-na Barcs Mariana Adresa: Str. Gheorghe Şincai nr. 37, parter Telefon: 0372 624 197 sau 0262 211 001, 0262 211 002 interior 197 E-mail: cic@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...