Înscrieri în audiență a cetățenilor

Prin Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Direcţiei Relații Publice se fac înscrierile în audienţă, se ţine evidenţa lor pe probleme şi se urmăreşte modul lor de rezolvare.

Cine poate solicita acest serviciu

Acest serviciu poate fi solicitat de orice persoană cu domiciliul, locul de muncă sau afacerea pe teritoriul municipiului Baia Mare.
Sunt înscrişi în audienţă cei care au solicitat ceva în scris de la primărie şi nu sunt mulţumiţi de răspunsul dat de compartimentul de specialitate.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru înscrierea în audiență se parcurg următorii pași:


Înscrierea în audienţă la persoana din conducerea municipiului care poate rezolva problema

Solicitarea este verbală, telefonică sau prin email şi este în nume personal.
Solicitarea se face la operatorul Audienţe (Serviciul Relaţii cu Publicul) în timpul programului de lucru cu publicul.
Se admite înscrierea de către rude, vecini, cu condiţia ca persoana care solicită înscrierea altcuiva să ofere o explicaţie privind înscrierea prin intermediar şi să aibă asupra sa datele personale ale celui pe care îl înscrie.
La înscriere, solicitantul primeşte o informaţie verbală despre data, ora, locul şi persoana care ţine audienţa.


Prezentarea în audienţă

La data şi ora comunicate de operator, solicitantul se va prezenta în audiență.


Întocmirea notei de audiență

Operatorul va întocmi o notă de audienţă adresată compartimentului de specialitate competent în cazul problemei ridicate. De asemenea va cuprinde și dispoziția dată de auditor.


Verificarea răspunsului la nota de audienţă sau a rezolvării problemei ridicate

Timpul de soluţionare al solicitării este de 1 zi de la data în care a avut loc Audiența.
Răspunsul se comunică prin poștă.


Acte necesare

• Răspunsul care l-a nemulţumit
• În lipsa răspunsului, numărul de înregistrare al petiţiei
• Alte documente prin care doreşte să-şi susţină punctul de vedere


Unde se face solicitarea

Înscrierea în Audiențe se poate face:
- la operatorul Audiențe(Serviciul Relații cu Publicul);
- prin completarea Cererii – tip(atasata mai jos) și transmițând-o pe una din adresele cic@baiamare.ro sau sesizari@baiamare.ro ;
- sau online, prin accesarea formularului (Click aici pentru a accesa FORMULARUL)


 

Detalii

În primul rând se va depune o sesizare/petitie/reclamație şi numai în cazul nerezolvării problemei la departamentele de specialitate se va proceda la înscrierea în audiență la nivel de conducere a instituţiei (Primarul municipiului Baia Mare, Secretar, Viceprimari şi Arhitectul șef) în funcţie de problema ridicată.

Viceprimarul Dăncuș Ioan Doru acordă audiențe pe probleme legate de Poliția Locală și anume:
• Ordine publică
• Disciplina în construcții
• Nereguli în funcționarea localurilor publice
• Circulatie
• Protectia mediului
• Autorizatii de functionare,
• Politia animalelor

Viceprimarul Pap Zsolt acordă audiențe pe probleme legate de Serviciul Public Ambient Urban și Ocolul Silvic și anume:
Întreținere mobilier urban, monitorizare spații verzi, parcări, toaletări, cimitire, piețe,targuri, deratizare

Secretarul general Mureșan Lia acordă audiențe pe următoarele probleme:
• Probleme juridice
• Legea 18/1991 privind fondul funciar
• Legea 10/2001 privind imobilele naționalizate
• Legea 247/2005
• Legea 1/2000
• Activitatea Consiliului Local

Administratorul public Vida Noemi acordă audiențe pe probleme de asistență socială și locuințe sociale.

Arhitectul șef Morth Izabella acordă audiențe pe următoarele probleme:
• Sistematizare, documentații de urbanism
• Autorizații de construire, certificate de urbanism
• Zonare


Programul audiențelor
Auditor Luni Marti Miercuri Joi Vineri
Cătălin Cherecheş - Primarul Municipiului Baia Mare  12-14 - - - 12-14
Dăncus Ioan Doru - Viceprimar -
- 10-12 -
Pap Zsolt Istvan - Viceprimar - - 10-12 - -
Vida Noemi - Administrator public - 10-12 - - -
Mureşan Lia - Secretarul general - - - 12-14 -
Morth Izabella - Arhitect Şef - 14-16 - - -
 
Program înscriere în audiențe
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00 - 14:00
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
8:00 - 14:00
8:00 - 14:00
8:00 - 14:00
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Relaţii cu Publicul - Ghișeul nr. 6, d-na Barcs Mariana Adresa: Str. Gheorghe Şincai nr. 37, parter Telefon: 0372 624 197 sau 0262 211 001, 0262 211 002 interior 197 E-mail: cic@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :
 
în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
• internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prin intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
plata prin virament bancar, în urmatoarele conturi:
TIP VENIT CONT IBAN
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE RO06TREZ4362107020101XXX
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE RO53TREZ4362107020102XXX
IMPOZIT TEREN PERSOANE FIZICE RO50TREZ4362107020201XXX
IMPOZIT TEREN PERSOANE JURIDICE RO97TREZ4362107020202XXX
IMPOZIT AUTO PERSOANE FIZICE RO25TREZ4362116020201XXX
IMPOZIT AUTO PERSOANE JURIDICE RO72TREZ4362116020202XXX
TAXE ŞI TARIFE PT ELIBERARE AUTORIZAŢII DE FUNCŢIONARE RO91TREZ43621160203XXXXX
TAXĂ - FIRMĂ, PUBICITATE, AFIŞAJ
          - AUTORIZAŢIE CONSTRUCŢIE PERSOANE JURIDICE
          - ACORD COMERCIAL
          - URBANISM PERSOANE JURIDICE
          - BRANŞAMENT PERSOANE JURIDICE    
RO87TREZ43621160250XXXXX
TAXĂ -URBANISM PERSOANE FIZICE
          -AUTORIZAŢIE CONSTRUCŢIE PERSOANE FIZICE
RO38TREZ43621180250XXXXX
TAXĂ JUDICIARĂ RO69TREZ43621070203XXXXX
TAXĂ PROMOVARE TURISM
TAXĂ SPECIALĂ FILMARE FOTOGRAFIERE ÎN INTERIOR TURN ŞI CAPELĂ
TAXĂ UTILIZARE SPAŢIUL INTERIOR TURN ŞI CAPELĂ PT EXPOZIŢII, EVENIMENTE ŞI CEREMONII
RO63TREZ43621150250XXXXX
IMPOZIT SPECTACOL RO94TREZ43621150201XXXXX
AMENZI RO38TREZ43621A350102XXXX
TAXĂ SALUBRIZARE
TAXĂ URGENŢĂ CERTIFICAT FISCAL
TAXĂ URGENŢĂ EMITEREA AUTORIZAŢIILOR DE FUNCŢIONARE ŞI MODIFICAREA  ACESTORA
TAXĂ INREGISTRARE VEHICULE
TAXĂ CONTRAVALOARE CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE VEHICULE
TAXĂ CONTRAVALOARE PLĂCUŢĂ DE ÎNREGISTRARE
TAXĂ ADEVERINŢĂ PRIVIND DESTINAŢIA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PRIVIND DESTINAŢIA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR
TAXĂ ATESTARE EDIFICARE/RADIERE CONSTRUCŢIE
TAXĂ URGENŢĂ ATESTARE EDIFICARE/RADIERE CONSTRUCŢIE
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ CERTIFICARE SUPRAPUNERE CU DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PT IMOBIL CU CARACTER REPARATOR
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PT RADIERE IPOTECĂ
TAXĂ ELIBERARE COPII,EXTRASE,CERTIFICATE
TAXĂ ELIBERARE DOCUMENTE ARHIVĂ
TAXĂ DIVORŢ 
RO94TREZ43621360206XXXXX
TAXĂ BULETIN RO92TREZ43621330208XXXXX
TAXĂ - INTREŢINERE CIMITIR
          - ACCES AUTO
          - COLECTARE DEŞEURI
          - ECUSON TAXI
RO82TREZ43621360250XXXXX
VENITURI DIN CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI, CHIRII  RO12TREZ43621A300530XXXX
UTILITĂTI, RAPORT EVALUARE RO10TREZ43621330250XXXXX
TAXĂ REABILITARE TERMICĂ RO10TREZ43621360223XXXXX
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie, tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
Se incarca...