Transcriere acte de stare civilă

Actele de stare civilă ale cetaţenilor români, întocmite de autorităţile străine sunt recunoscute în ţară numai dacă au fost transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române.

Cine poate solicita acest serviciu

Cetățenii români care au încheiat acte de stare civilă în afara țării. Persoana se va adresa primariei localității de domiciliu, sau in cazul cetațenilor români cu domiciliul în străinătate, primăriei localității în raza căreia a avut ultimul domiciliu în țară.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru transcrierea actelor de stare civilă se parcurg următorii pași:


Traducerea şi autentificarea certificatului eliberat de autorităţile străine.

Certificatul eliberat de autoritățile străine trebuie tradus și autentificat pentru a fi valabil.


Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

Depunerea si respectiv ridicarea documentelor privind transcrierea pot fi facute și de o altă persoană, împuternicită cu procură specială, autentificată în țară de un notar public român, sau facută în străinătate și vizată de oficiul consular român din statul de reședință.

Întocmirea actului în registrele de stare civilă române se face în baza aprobării Primarului Municipiului Baia Mare, după obținerea avizului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Maramureș.


Ridicarea certificatului transcris şi originalului eliberat de autorităţile străine

Eliberarea certificatului se face persoanei (sau împuternicitului) care a solicitat transcrierea, împreună cu originalul certificatului depus.
Transcrierea actelor de stare civilă se face în termen de 15 – 30 zile de la depunerea actelor.


Acte necesare

• cerere tip; Cerere transcriere - Anexa 33
• declarație pe proprie răspundere că nu a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului de stare civilă; Declarație transcriere acte - Anexa 35
• certificatul ce solicită a fi transcris (certificat naștere, certificat căsătorie, certificat deces), original cu apostila unde se impune, sau supralegalizare;
• copie autentificată de la un notar public român a certificatului ce solicită a fi transcris;
• traducere în limba română a certificatului ce solicită a fi transcris, autentificată de un notar public român;
• pentru părinți - copii certificate naștere, căsătorie, buletin (carte) de identitate, sentinta divorț, certificat de deces - după caz.
• declaraţie pe proprie răspundere dată de către ambii părinţi, din care să reiasă domiciliul minorului din România, la unul dintre aceştia, în cazul în care părinţii au domicilii diferite. Declarație domiciliu transcriere - Anexa 34 (în situația transcrierii unui certificat de naștere)
• adeverința privind ultimul domiciliu din țară, pentru cetățenii români cu domiciliul legal în străinătate.


Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea certificatelor se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Baia Mare – Starea Civilă
Locație: str. Minerilor nr.11


 
Program preluare/eliberare acte

 

Programul de primire documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 14:00 - 18:30  - 
 

Programul de eliberare documente la Compartiment Stare Civilă

 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 08:30 - 12:00 13:00 - 16:30
 
 
Anunț informativ
Pentru mai multe informații contactați Compartiment Stare Civilă Adresa: str. Minerilor nr. 11 Telefon: 0371 503 309
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
ANUNŢ

 Conform Legii 105/2022, alineatul(9) teza II-a al art.10, certificatele de stare civilă PLASTIFIATE ori modificate sau completate fără drept SUNT NULE.
 
Având în vedere cele de mai sus, NU se vor prelua cererile pentru act de identitate, în condițiile în care certificatele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) sunt plastifiate (înfoliate)
 

Vă mulţumim pentru înţelegere.
 
Se incarca...