Transcriere acte de stare civilă

Actele de stare civilă ale cetaţenilor români, întocmite de autorităţile străine sunt recunoscute în ţară numai dacă au fost transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române.

Începând cu data de 1 mai 2018 depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, în baza certificatului de cetăţenie se face în fiecare zi de vineri în intervalul 08.30 – 12.00.

În data de 17.08.2018 (vineri) nu se eliberează certificatele de stare civilă, respectiv nu se preiau cereri de transcriere a certificatelor privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română.

Programările făcute până la această dată vor fi onorate conform planificării.

Cine poate solicita acest serviciu

Cetățenii români care au încheiat acte de stare civilă în afara țării. Persoana se va adresa primariei localității de domiciliu, sau in cazul cetațenilor români cu domiciliul în străinătate, primăriei localității în raza căreia a avut ultimul domiciliu în țară.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru transcrierea actelor de stare civilă se parcurg următorii pași:


Traducerea şi autentificarea certificatului eliberat de autorităţile străine.

Certificatul eliberat de autoritățile străine trebuie tradus și autentificat pentru a fi valabil.


Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

Depunerea si respectiv ridicarea documentelor privind transcrierea pot fi facute și de o altă persoană, împuternicită cu procură specială, autentificată în țară de un notar public român, sau facută în străinătate și vizată de oficiul consular român din statul de reședință.

Întocmirea actului în registrele de stare civilă române se face în baza aprobării Primarului Municipiului Baia Mare, după obținerea avizului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Maramureș.


Ridicarea certificatului transcris şi originalului eliberat de autorităţile străine

Eliberarea certificatului se face persoanei (sau împuternicitului) care a solicitat transcrierea, împreună cu originalul certificatului depus.
Transcrierea actelor de stare civilă se face în termen de 15 – 30 zile de la depunerea actelor.


Acte necesare

• cerere tip; Cerere transcriere - Anexa 33
• declarație pe proprie răspundere că nu a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului de stare civilă; Declarație transcriere acte - Anexa 35
• certificatul ce solicită a fi transcris (certificat naștere, certificat căsătorie, certificat deces), original cu apostila unde se impune, sau supralegalizare;
• copie autentificată de la un notar public român a certificatului ce solicită a fi transcris;
• traducere în limba română a certificatului ce solicită a fi transcris, autentificată de un notar public român;
• pentru părinți - copii certificate naștere, căsătorie, buletin (carte) de identitate, sentinta divorț, certificat de deces - după caz.
• declaraţie pe proprie răspundere dată de către ambii părinţi, din care să reiasă domiciliul minorului din România, la unul dintre aceştia, în cazul în care părinţii au domicilii diferite. Declarație domiciliu transcriere - Anexa 34 (în situația transcrierii unui certificat de naștere)
• adeverința privind ultimul domiciliu din țară, pentru cetățenii români cu domiciliul legal în străinătate.


Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea certificatelor se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Baia Mare – Starea Civilă
Locație: str. Minerilor nr.11


 
Program preluare/eliberare acte

Programul de primire documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 14:00 - 18:30  - 
 

Începând cu data de 1 mai 2018 depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, în baza certificatului de cetăţenie, se face în fiecare zi de vineri în intervalul 08.30 – 12.00.

În data de 17.08.2018 (vineri) nu se eliberează certificatele de stare civilă, respectiv nu se preiau cereri de transcriere a certificatelor privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română.
 

Programul de eliberare documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 08:30 - 12:00 13:00 - 16:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Compartiment Stare Civilă Adresa: str. Minerilor nr. 11 Telefon: 0371 503 309
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...