Transcriere acte de stare civilă

Actele de stare civilă ale cetaţenilor români, întocmite de autorităţile străine sunt recunoscute în ţară numai dacă au fost transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române.

Începând cu data de 1 mai 2018 depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, în baza certificatului de cetăţenie se face în fiecare zi de vineri în intervalul 08.30 – 12.00.

În data de 17.08.2018 (vineri) nu se eliberează certificatele de stare civilă, respectiv nu se preiau cereri de transcriere a certificatelor privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română.

Programările făcute până la această dată vor fi onorate conform planificării.

Cine poate solicita acest serviciu

Cetățenii români care au încheiat acte de stare civilă în afara țării. Persoana se va adresa primariei localității de domiciliu, sau in cazul cetațenilor români cu domiciliul în străinătate, primăriei localității în raza căreia a avut ultimul domiciliu în țară.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru transcrierea actelor de stare civilă se parcurg următorii pași:


Traducerea şi autentificarea certificatului eliberat de autorităţile străine.

Certificatul eliberat de autoritățile străine trebuie tradus și autentificat pentru a fi valabil.


Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

Depunerea si respectiv ridicarea documentelor privind transcrierea pot fi facute și de o altă persoană, împuternicită cu procură specială, autentificată în țară de un notar public român, sau facută în străinătate și vizată de oficiul consular român din statul de reședință.

Întocmirea actului în registrele de stare civilă române se face în baza aprobării Primarului Municipiului Baia Mare, după obținerea avizului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Maramureș.


Ridicarea certificatului transcris şi originalului eliberat de autorităţile străine

Eliberarea certificatului se face persoanei (sau împuternicitului) care a solicitat transcrierea, împreună cu originalul certificatului depus.
Transcrierea actelor de stare civilă se face în termen de 15 – 30 zile de la depunerea actelor.


Acte necesare

• cerere tip; Cerere transcriere - Anexa 33
• declarație pe proprie răspundere că nu a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului de stare civilă; Declarație transcriere acte - Anexa 35
• certificatul ce solicită a fi transcris (certificat naștere, certificat căsătorie, certificat deces), original cu apostila unde se impune, sau supralegalizare;
• copie autentificată de la un notar public român a certificatului ce solicită a fi transcris;
• traducere în limba română a certificatului ce solicită a fi transcris, autentificată de un notar public român;
• pentru părinți - copii certificate naștere, căsătorie, buletin (carte) de identitate, sentinta divorț, certificat de deces - după caz.
• declaraţie pe proprie răspundere dată de către ambii părinţi, din care să reiasă domiciliul minorului din România, la unul dintre aceştia, în cazul în care părinţii au domicilii diferite. Declarație domiciliu transcriere - Anexa 34 (în situația transcrierii unui certificat de naștere)
• adeverința privind ultimul domiciliu din țară, pentru cetățenii români cu domiciliul legal în străinătate.


Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea certificatelor se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Baia Mare – Starea Civilă
Locație: str. Minerilor nr.11


 
Program preluare/eliberare acte

Programul de primire documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 14:00 - 18:30  - 
 

Începând cu data de 1 mai 2018 depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, în baza certificatului de cetăţenie, se face în fiecare zi de vineri în intervalul 08.30 – 12.00.

În data de 17.08.2018 (vineri) nu se eliberează certificatele de stare civilă, respectiv nu se preiau cereri de transcriere a certificatelor privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română.
 

Programul de eliberare documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 08:30 - 12:00 13:00 - 16:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Compartiment Stare Civilă Adresa: str. Minerilor nr. 11 Telefon: 0371 503 309
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :
 
în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
• internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prin intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
plata prin virament bancar, în urmatoarele conturi:
TIP VENIT CONT IBAN
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE RO06TREZ4362107020101XXX
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE RO53TREZ4362107020102XXX
IMPOZIT TEREN PERSOANE FIZICE RO50TREZ4362107020201XXX
IMPOZIT TEREN PERSOANE JURIDICE RO97TREZ4362107020202XXX
IMPOZIT AUTO PERSOANE FIZICE RO25TREZ4362116020201XXX
IMPOZIT AUTO PERSOANE JURIDICE RO72TREZ4362116020202XXX
TAXE ŞI TARIFE PT ELIBERARE AUTORIZAŢII DE FUNCŢIONARE RO91TREZ43621160203XXXXX
TAXĂ - FIRMĂ, PUBICITATE, AFIŞAJ
          - AUTORIZAŢIE CONSTRUCŢIE PERSOANE JURIDICE
          - ACORD COMERCIAL
          - URBANISM PERSOANE JURIDICE
          - BRANŞAMENT PERSOANE JURIDICE    
RO87TREZ43621160250XXXXX
TAXĂ -URBANISM PERSOANE FIZICE
          -AUTORIZAŢIE CONSTRUCŢIE PERSOANE FIZICE
RO38TREZ43621180250XXXXX
TAXĂ JUDICIARĂ RO69TREZ43621070203XXXXX
TAXĂ PROMOVARE TURISM
TAXĂ SPECIALĂ FILMARE FOTOGRAFIERE ÎN INTERIOR TURN ŞI CAPELĂ
TAXĂ UTILIZARE SPAŢIUL INTERIOR TURN ŞI CAPELĂ PT EXPOZIŢII, EVENIMENTE ŞI CEREMONII
RO63TREZ43621150250XXXXX
IMPOZIT SPECTACOL RO94TREZ43621150201XXXXX
AMENZI RO38TREZ43621A350102XXXX
TAXĂ SALUBRIZARE
TAXĂ URGENŢĂ CERTIFICAT FISCAL
TAXĂ URGENŢĂ EMITEREA AUTORIZAŢIILOR DE FUNCŢIONARE ŞI MODIFICAREA  ACESTORA
TAXĂ INREGISTRARE VEHICULE
TAXĂ CONTRAVALOARE CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE VEHICULE
TAXĂ CONTRAVALOARE PLĂCUŢĂ DE ÎNREGISTRARE
TAXĂ ADEVERINŢĂ PRIVIND DESTINAŢIA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PRIVIND DESTINAŢIA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR
TAXĂ ATESTARE EDIFICARE/RADIERE CONSTRUCŢIE
TAXĂ URGENŢĂ ATESTARE EDIFICARE/RADIERE CONSTRUCŢIE
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ CERTIFICARE SUPRAPUNERE CU DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PT IMOBIL CU CARACTER REPARATOR
TAXĂ URGENŢĂ ADEVERINŢĂ PT RADIERE IPOTECĂ
TAXĂ ELIBERARE COPII,EXTRASE,CERTIFICATE
TAXĂ ELIBERARE DOCUMENTE ARHIVĂ
TAXĂ DIVORŢ 
RO94TREZ43621360206XXXXX
TAXĂ BULETIN RO92TREZ43621330208XXXXX
TAXĂ - INTREŢINERE CIMITIR
          - ACCES AUTO
          - COLECTARE DEŞEURI
          - ECUSON TAXI
RO82TREZ43621360250XXXXX
VENITURI DIN CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI, CHIRII  RO12TREZ43621A300530XXXX
UTILITĂTI, RAPORT EVALUARE RO10TREZ43621330250XXXXX
TAXĂ REABILITARE TERMICĂ RO10TREZ43621360223XXXXX
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie, tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
Se incarca...