Scoatere din Evidențele Fiscale a mijloacelor de transport

În momentul înstrăinării mijlocului de transport auto, se operează scoaterea din evidenţă a acestuia.

Cine poate solicita acest serviciu

Pot solicita acest serviciu persoanele fizice sau juridice asupra cărora există impunere fiscală, în momentul înstrăinării mijlocului de transport auto.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru scoaterea din Evidențele Fiscale a mijlocului de transport auto se parcurg următorii pași:


Prezentarea la sediul Biroului Unic

Este necesară prezența la sediul Compartimentul constatare, impunere si control mijloace de transport persoane fizice si juridice pentru că aceasta este singura modalitate de ridicare a cererii prin care se solicită scoaterea de pe rolul fiscal al mijlocului de transport auto.


Completarea cererii

Se va completa cererea în două exemplare, conform cerințelor.


Depunerea actelor

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la Biroul Unic.


Scoaterea din Evidențele Fiscale

Personalul va opera scoaterea din Evidențele Fiscale a mijlocului de transport auto.


Acte necesare

• declaraţie (formular tip);
• certificatul de radiere – vizat de poliţie;
• adeverinţă de predare la REMAT, în cazul vehiculelor scoase din uz;
• declaraţie pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 COD PENAL, cu privire la falsul în declarații;
• actul de înstrăinare (contract de vânzare-cumpărare, procesul verbal de predare–primire către societatea de leasing, contract de novaţie, factura, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, donaţie
• buletinul/cartea de identitate (fotocopie).


Unde se depun actele

Actele se depun la sediul Biroului Unic
Locație: str. Şcolii, nr. 1A.


 
Program cu publicul
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 12:30 08:30 - 12:30 08:30 - 12:30 08:30 - 12:30 08:30 - 13:00
13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 18:00  
 
Pentru mai multe informații contactați Biroul Unic Adresa: str. Şcolii, nr. 1A (în clădirea cu Poliția) Telefon: 0262 250.228
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...