Vizarea anuală a autorizațiilor/acordurilor de funcționare

Autorizaţiile/acordurile de funcţionare pe spaţiu se vizează până la data de 31 martie a anului în curs.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice comerciant care are autorizație/acord de funcționare este obligat să le vizeze în fiecare an.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru vizarea anuală a autorizațiilor / acordurilor de funcționare, se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Șincai Nr.37, unde agentul economic primeşte un fluturaş cu termenul de rezolvare a solicitării.


Ridicarea autorizației/acordului de funcționare vizate

Solicitantul poate urmări starea dosarului după numărul de înregistrare primit la depunerea documentaţiei.
În cazul respingerii documentaţiei, solicitanţii vor primi în scris la sediul firmei, motivul respingerii solicitării cât şi temeiul legal.


Acte necesare
Agenții economici vor depune la Serviciul Relații cu Publicul, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, o solicitare scrisă – formular tip prevăzut în Anexa 5 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. Nr. 204/2017, modificat prin H.C.L. Nr. 52/2018 la care se vor anexa:

• Declaraţia pe proprie răspundere a administratorului sau a împuternicitului acestuia, cu privire la faptul că nu au intervenit modificări ale condiţiilor de funcţionare de la data emiterii autorizaţiei şi că deţine toate avizele şi acordurile necesare funcţionării emise de către autorităţile abilitate;
 
• Avizul/autorizatia privind securitatea la incendiu conform prevederilor H.G. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, pentru obiectivele care se supun avizării/ autorizării privind securitatea la incendiu;
 
• Copie după contractul de salubrizare încheiat cu S.C. DRUSAL S.A. vizat pentru anul 2021;

• Copie a actului de identitate al administratorului sau imputernicitului acestuia, semnatar al declarației pe proprie răspundere;

• Acordul/Autorizaţia de funcţionare, în original;

• Chitanţa de plată a taxei legale, în original sau extrasul de cont, in cazul plăţii prin virament bancar. Taxa se poate achita la Casieriile Primăriei Municipiului Baia Mare (str. Gheorghe Şincai nr. 37, str. Crişan nr. 2, bd. Independenţei nr. 2c) sau prin virament bancar :
TITULAR CONT : MUNICIPIUL BAIA MARE
COD FISCAL: 3627692
CONT IBAN: RO91 TREZ 4362 1160 203X XXXX
EXPLICATII PLATA: TAXA VIZA 2021 AUTORIZATIE/ACORD NR.………/………...

• Pentru unităţile de alimentaţie publică se va depune şi declaraţia în dublu exemplar privind structura unităţii de alimentație publică (suprafață și număr de locuri).
 
 
     Conform H.C.L. Nr. 360/2020

   Conform H.C.L. Nr. 360/2020 Art. 6 lit.b, se stabilește nivelul taxei speciale de eliberare/vizare a acordului de funcționare la suma de 200 lei și a taxei speciale pentru modificarea acordului/autorizației de funcționare la suma de 150 lei.
 

Unde se depun actele
 
Actele se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter
 

Program Biroul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente la Biroul Relaţii cu Publicul

 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Biroul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Biroul Comercial Adresa: Piata Libertatii nr.17 – intrarea din Strada Mihai Viteazu Telefon: 0733 055 755 E-mail: comercial@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...