Vizarea anuală a autorizațiilor/acordurilor de funcționare

Vizare anuală a autorizaţiilor/ acordurilor de funcţionare, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie şi altele pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare, este obligatorie până la data de 31 martie a anului în curs, urmând ca după această dată să se perceapă penalizări

Pașii ce trebuie urmați

Pentru vizarea anuală a autorizațiilor / acordurilor de funcționare, se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Șincai Nr.37


Ridicarea autorizației/acordului de funcționare vizate

Operatorii economici care depun în format fizic documentele necesare și dovada achitării taxei aferente, vor obține pe loc viza anuală necesară


Acte necesare
Agenții economici vor depune la Serviciul Relații cu Publicul, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, o solicitare scrisă – formular tip prevăzut în Anexa 5 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. Nr. 204/2017, modificat prin H.C.L. Nr. 52/2018, (Descarcă cererea), la care se vor anexa următoarele:

• Declaraţia pe proprie răspundere a administratorului sau a împuternicitului acestuia, cu privire la faptul că nu au intervenit modificări ale condiţiilor de funcţionare de la data emiterii autorizaţiei şi că deţine toate avizele şi acordurile necesare funcţionării emise de către autorităţile abilitate;(Descarcă declarația)

• Copie a actului de identitate al administratorului sau imputernicitului acestuia, semnatar al declarației pe proprie răspundere;

• Acordul/Autorizaţia de funcţionare, în original;

• Chitanţa de plată a taxei legale, în original sau extrasul de cont, in cazul plăţii prin virament bancar. Taxa se poate achita la Casieriile Primăriei Municipiului Baia Mare (str. Gheorghe Şincai nr. 37, str. Vasile Lucaciu nr. 2, bd. Independenţei nr. 2c) sau prin virament bancar :
TITULAR CONT : MUNICIPIUL BAIA MARE
COD FISCAL: 3627692
CONT IBAN: RO91 TREZ 4362 1160 203X XXXX
EXPLICATII PLATA: TAXA VIZA 2023 AUTORIZATIE/ACORD NR.………/………...

• Pentru unităţile de alimentaţie publică se va depune şi declaraţia în dublu exemplar privind structura unităţii de alimentație publică (suprafață și număr de locuri) (Descarcă Documentul)
 
   Conform H.C.L. Nr. 492/2023 Art. 6 lit.a, se stabilește nivelul taxei speciale de eliberare/vizare a acordului de funcționare la suma de: 220 lei și a taxei speciale pentru modificarea acordului/autorizației de funcționare la suma de 70 lei.
 
Taxele speciale de vizare a autorizaţiei/ a acordului de funcționare se vor majora cu penalităţi de întârziere, după data de 31.03.2024, conform fișierului atașat (Penalizări lipsă viză acord de funcționare).
 
 
     Conform Anexei 1 la H.C.L. Nr. 492/2023, Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
După data de 31.03.2024, Taxa pentru Vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică va include şi penalităţi lunare de întârziere, conform fisierului atașat 
 
Actele se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter
 

Program Serviciul Relaţii cu Publicul

Programul de înregistrare/eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 17:00 8:00 - 15:00
 
 
Pentru mai multe informații contactați Biroul Comercial Adresa: Piata Libertatii nr.17 – intrarea din Strada Mihai Viteazu Telefon: 0733 055 755 E-mail: comercial@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...