Solicitarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol conform Legii nr. 145 din 2014

Atestat de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică.

Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol este documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

Cine poate solicita aceste documente

Atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol şi care este producător de legume, fructe, flori sau produse animaliere.


Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui atestat de producător

1. Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul

2. Cetăţeanul se prezintă la Biroul Relații cu Publicul unde va completa o cerere tip, cu produsele şi cantităţile pentru care solicită atestatul de producător. Cererea va fi însoțită de avizul consultativ al unei structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, care s-a înregistrat la Primăria municipiului Baia Mare.

3. Constatarea în teritoriu

În termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii va fi vizitat de consilierul de specialitate pentru a constata existenţa culturii sau a animalelor şi a evalua cantităţile de produse care sunt menţionate în cerere de solicitant.


Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

1. Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul

2. Cetăţeanul se prezintă la Biroul Relații cu Publicul unde va completa o cerere și va face dovada existenţei atestatului de producător.

3. Constatarea în teritoriu

După verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării se emite carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol


Soluționare și eliberare Certificat de Producător

După deplasarea în teren şi constatarea existenţei produselor pentru care solicită atestatul de producător, în termen de 5 zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica atestatul de producător de la Biroul Fond Funciar și Registru Agricol, str. Independenţei nr. 2C


Soluționare și eliberare Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

În termen de 5 zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica carnetul de comercializare de la Biroul Fond Funciar și Registru Agricol, str. Independenţei nr. 2C


Acte necesare pentru eliberarea atestatului de producător:

• Cerere tip
• Avizul consultativ al unei structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, care s-a înregistrează la Primăria municipiului Baia Mare.
• Chitanţă în valoare de 50 lei plătită la casieria Primăriei Baia Mare


Acte necesare pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:

• Cerere
• Dovada deținerii atestatului de producător
• Chitanţă în valoare de 50 lei plătită la casieria Primăriei Baia Mare


 
Program Biroul Relații cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente la Biroul Relații cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Biroul Relații cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Program cu publicul Biroul Fond Funciar și Registru Agricol
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 12:00 - 16:00 -
 
Pentru mai multe informații contactați Biroul Fond Funciar şi Registru Agricol Adresa: str. Independenţei nr. 2C Telefon: 0372036481
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...