Informarea și consultarea publicului pentru documentațiile de urbanism

Prin Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul s-a instituit obligativitatea participării populaţiei în această activitate. Astfel, prin Ordinul nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura organizarea și desfăşurarea procesului de participare a populaţiei, a tuturor persoanelor fizice şi juridice interesate în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi urbanism.

Pentru documentațiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritatea administrației publice locale va asigura informarea și consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului local, în funcție de etapa în care se află fără a relua integral întreaga procedură.
 Documentaţiile de urbanism
PLANURI URBANISTICE ZONALE SUPUSE CONSULTĂRII PUBLICE
 
2023:
• PUZ - "Stadion Atletism Baia Mare", inițiatori: Municipiul Baia Mare
  Amplasament: Baia Mare, zona Stadionului de Atletism, delimitată la nord de Bd.Traian/str.Hortensiei, la est de Bd.Unirii si primul front construit la acest bulevard, la sud de Bd.Republicii si primul front construit la acest bulevard si la vest de strada Transilvaniei.
• PUZ - "Reactualizare parțială a U.T.R. V6 în scopul construirii de locuință", inițiatori: Persoane fizice
  Amplasament: Baia Mare, str. Valea Roșie, nr. 209A, 207A.
• PUZ - "Construire farmacie P+E cu spații pentru birouri la etaj", inițiatori: Nordpharm srl
  Amplasament: Baia Mare, str. Progresului, Nr.25.
• PUZ - "Schimbare de UTR în vederea construirii de locuință individuală", inițiatori: Persoane fizice
  Amplasament: Baia Mare, str. Valea Roșie, fn.
• PUZ - "Introducere teren în intravilan pentru zonă de locuințe", inițiatori: Persoane fizice
  Amplasament: Baia Mare, str. Nucului, fn.
• PUZ - "Modificare funcțiune a zonei din UTR V2 în zonă de servicii și dotări -UTR-SD", inițiatori: Persoane fizice
  Amplasament: Baia Mare, str. Europa nr. 25A, 25B, 99 
• PUZ - "Modificare funcțiune din A1b în L2b", inițiatori: Persoane fizice
  Amplasament: Baia Mare, str Valea Borcutului FN 
• PUZ - "Introducere în teren intravilan pentru zonă de locuințe", inițiator: ...
Amplasament: Baia Mare, str Frumușaua FN
 
2022:
• PUZ - "Centru Civic" Baia Mare,  inițiator: Municipiul Baia Mare
  - Chestionar pentru cetățeni
Amplasament: Zona delimitată de Râul Săsar, str. Tineretului, str. Ghe. Șincai, str. Nicolae Titulescu, str. 22 Decembrie, str. Vasile Alecsandri, str. Progresului, bd. Unirii
• PUZ - "Modelare zonă cu funcțiuni mixte", inițiator: SC Alpadrina SRL
Amplasament: Baia Mare, str 22 Decembrie
• PUZ - "Introducere teren în intravilan și parcelare teren pentru construire licuințe", inițiator:...
Amplasament: Baia Mare, str Chioarului, FN
• PUZ - "Introducere teren în intravilanul Municipiului Baia Mare", inițiator: ...
Amplasament: Baia Mare, str Miron Costin, FN
• PUZ - "Revizuire PUZ Pentru Introducere teren în intravilan / parcelare și construire locuințe individuale aprobat prin HCL 363/2021", inițiator: Sc Revolution Green Village SRL
Amplasament: Baia Mare, str Vrancei, FN
• PUZ - "Modificare funcțiune din UTR V6 în zonă de locuințe"
Amplasament: Baia Mare, str Arinului, nr. 57A
• PUZ - "Victor-Babeş", inițiator: Municipiul Baia Mare
Amplasament: Baia Mare, delimitat la: Nord - str. Magnoliei, Vest - str. Nucului, Sud - str. Victoriei, Est - str. Victor Babeş
• PUZ - "Schimbare de funcțiune din UTR A2b1 în UTR Cds -zonă comercială, depozitare și servicii", inițiator: SC Timara SRL
Amplasament: Baia Mare, Bld Bucuresti f.n.
• PUZ - "Văratec - Firiza", inițiator: Municipiul Baia Mare
Amplasament: Baia Mare, delimitat limite cadastrale și lacul de acumulare Firiza
• PUZ - introducere parcele în intravilan, pentru zona de locuințe, inițiator: Bizo Tudor Antonel
Amplasament: Baia Mare, Str. Valea Borcutului F.N.
• PUZ - Introducere parcele în intravilan, schimbare de funcțiune din A1b în locuire individuală, inițiator: Leș Mădălina
Amplasament: Baia Mare, Str. Miron Costin F.N.
• PUZ - Introducerea în intravilanul municipiului Baia Mare a terenurilor cu destinația de locuințe individuale, inițiator: Balmoș Teofil
Amplasament: Baia Mare, Str. Victoriei Nr. 210A
• PUZ - Introducere teren în intravilan și reglementare pentru locuire individuală, inițiator: Varga Iozsef
Amplasament: Baia Mare, Str. Valea Fragilor, Nr.16C.
• PUZ - Introducere teren în intravilan pentru zonă de locuințe, inițiator: Danciut Maria
Amplasament: Baia Mare, Str. Miron Costin, FN.
• PUZ - Introducere teren în intravilan pentru construire casă de locuit, inițiator: Langdon Andrada
Amplasament: Baia Mare, Str. Miron Costin, FN.
• PUZ - Introducere în intravilan, realizare ansamblu de construcţii: locuinţe şi dotări-servicii aferente, amenajare incinte, imprejmuiri, racorduri şi branşamente utilităţi, inițiator SC Roned Imobiliare SRL
Amplasament: Baia Mare, Str. Traian Bilţiu Dăncuş, FN.
• PUZ - Schimbare funcțională UTR CB4 în UTR DS - zonă pentru depozitare și servicii de tip industrial, inițiator SC Total Oil SRL
Amplasament: Baia Mare, Str. Europa, nr. 117A
• PUZ - Modelare Zonă pentru Ansamblu Rezidențial-Locuire Colectivă și funcțiuni conexe, inițiator SC Speed Rent SRL
Amplasament: Baia Mare, Str. Anton Pan, nr. 10
• PUZ - Construire Hipermarket Kaufland și construcții anexe, amenajări exterioare incintă, amenajari accese rutiere și pietonale din drumuri publice, împrejmuire teren, elemente publicitare, inițiator: SC Kaufland Romania SCS
Amplasament: Baia Mare, Str. Vasile Lucaciu, nr. 163
 
2021:
• PUZ - Introducere în intravilanul Municipiului Baia Mare cu destinația de locuințe individuale, inițiator Mihut Kert Ioan Radu
Amplasament: Baia Mare, Str. Victoriei, nr. 232
• PUZ - Bd. Independenței-Str. Victoriei-Livada
  - Documentația(noiembrie)
  - Chestionar pentru cetățeni
  - Răspuns consultare populație
Amplasament: Zona colinară numită Livada-Ferma 10
• PUZ - Introducere în intravilan și lotizare zonă locuire Individuală, inițiator Șerban Alexandru
Amplasament: Baia Mare, Str. Pictor Balla Jozsef, f.n.
• PUZ - Modificare funcțiune a zonei din UTR A1b în Zona de locuințe, inițiator Achim Florin-Călin
Amplasament: Baia Mare, Str. Plaiului, f.n.
• PUZ - Schimbare de functiune din UTR U6 și L1b în UTR Lips - Zona de locuințe individuale, prestări servicii, reparații, întreținere auto și conexe, inițiator Goron Marian
Amplasament: Baia Mare, Str. Arinului, nr. 51 și 51A
• PUZ - Modificare Indicatori urbanistici ai parcelei, inițiator SC Placo Still;
Amplasament: Baia Mare, Str. Victoriei, f.n.
• PUZ- Introducere teren in intravilan și parcelare pentru zonă de locuințe
Amplasament: Baia Mare, str. Copalnic f.n.
• PUZ Vidra-Baraj-Firiza- Chestionar pentru cetățeni
Amplasament: extravilanul Municipiului Baia Mare
• PUZ - Plan Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan - Construire locuințe individuale,
Amplasament: Baia Mare, str. Miron Costin, nr. FN
• PUZ - Introducere parcele în intravilan, inițiator: Barbolovici Daniel
Amplasament: Baia Mare, strada Valea Borcutului FN
• PUZ - Complex de locuințe si funcțiuni complementare Atrium, inițiator: SC B.M. Atrium Center SRL
Amplasament: Baia Mare, strada Dragoș Vodă FN
• PUZ - Reactualizare Plan Urbanistic Zonal Centrul Istoric Baia Mare, inițiator: Municipiul Baia Mare
Amplasament: Baia Mare, delimitat la nord de strada Minerilor, strada Podul Viilor, râul Săsar, la est de strada Fierăstrăului, strada Griviței, limita cadastrală estică a imobilului SC TRICOMAR SA, strada Vasile Lucaciu, limita cadastrală estică a Şcolii Gimnaziale "Octavian Goga", strada Potcoavei, strada Nisiparilor, strada Simion Bărnuțiu, la sud este delimitată de strada Horea, strada Pintea Viteazul, Piața Izvoare, strada 22 Decembrie și la vest de strada Andrei Mureșanu și strada Tineretului
• PUZ - Extindere imobil și amenajare locuințe colective, inițiator: Bulzan Dumitru Gheorghe
Amplasament: Baia Mare, str. Progresului nr. 46
• PUZ - Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii, inițiatori: SC Oberhauser Invest SRL, SC Rentas Loco SRL, SC Eco Antic SRL
Amplasament: Baia Mare, str. Mărăști f.n.
• PUZ - Dezvoltare Urbană Spitalul de Urgențe, inițiator: Municipiul Baia Mare
Amplasament: Baia Mare, zona Spitalului Judetean, fiind delimitată de Bd.Republicii la est, Bd.Decebal la vest, la sud strada Cuza Vodă si Malul Sudic al Raului Sasar la Nord
• PUZ - Plan Urbanistic Zonal Dealul Grosilor-propuneri preliminare, inițiator: Municipiul Baia Mare
Amplasament: Baia Mare în partea de sud-est a municipiului, cuprins între calea ferata la nord, limita UAT Baia Sprie la vest și limita UAT Groși la sud și est.
• PUZ - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru construire locuințe individuale și cuplate, inițiator: Mureșn Marin
Amplasament: Baia Mare, str. Vrancei f.n
• PUZ - Schimbare de funcțiune din V1a în CM2a conform PUG, inițiator: Pop Alexandru
Amplasament: Baia Mare, str. Traian Demetrescu, nr. 20 și nr. 22
• PUZ - Dezvoltarea centrului de cartier cu spații pentru locuințe colective, prestări servicii și spații comerciale, inițiator: Arterio Impex SRL
Amplasament: Baia Mare, str. Griviței, nr. 56
• PUZ - Introducere parcele în intravilan, inițiator: Pop Vasile
Amplasament: Baia Mare, str. Miron Costin f.n.
• PUZ - Schimbare de destinație din UTR V6 și L1b în L3 - Zonă de locuințe individuale în regim izolat sau cuplat, inițiator: Suba Agneta Ecaterina
Amplasament: Baia Mare, Str. Plaiului, nr.13
 
2020:
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuință individuală, inițiator: Miriuță Vasile
Amplasament: Baia Mare, Str. Codrului f.n
• PUZ - Schimbare de destinație din centru de conferințe în L3-zonă de locuințe individuale., inițiatori: Cozmuța Teodora Maria, Rus Marin Felician, Marchis Adriana Carmen, Marchis Alexandra, Marchis Bianca
Amplasament: Baia Mare, Str. Grigore Ureche Nr. 13
• PUZ - Zona METRO, inițiator Municipiul Baia Mare
Amplasament: teritoriul cuprins între calea ferată, Bd. Independenței, APIA și limita UAT cu Recea și orașul Tăuții Măgherăuș
• PUZ - Reconfigurare Zona Gării, inițiator Municipiul Baia Mare
Amplasament: Baia Mare, zona gării, delimitată de str Gării, calea ferată la nord, str. Topazului, str. Mărgeanului, bd. București, cale ferată la sud
• PUZ - Zona Dealul Groșilor, inițiator Municipiul Baia Mare
Amplasament: Baia Mare, Mare în partea de sud-est a municipiului, cuprins între calea ferata la nord, limita UAT Baia Sprie la vest și limita UAT Groși la sud și est
• PUZ - Reglementare zonă locuire individuală, inițiator Branzei Horia
Amplasament: Baia Mare, Str. Pictor Balla Jozsef Nr.11
• PUZ - Modificare Indicatori urbanistici ai parcelei, inițiator SC Placo Still 
Amplasament: Baia Mare, Str. Victoriei, f.n.
•  PUZ - Zona Craica (Aviz Oportunitate) | (PUZ Craica existent) | (PUZ Craica propunere) | (Reglementări UTR propus)
Amplasament: Baia Mare, de-a lungul pârâului Craica
•  PUZ - Modificare indicatori urbanistici ai parcelei (Part I) | (Part II)
Amplasament: Baia Mare, Str. Victoriei, nr. F.N
• PUZ - Simf Maria pag.1-9 | pag.10-12 | pag.13-19 | pag.20-58 | pag.59-69
Amplasament: Baia Mare, Str. Viilor, nr. F.N
• PUZ - LITAN IMOB SRL pag.1-8|pag.9-27|pag.28-46|pag.47-50|pag.51-56
Amplasament: Baia Mare, Str. Mărășești, nr. 25D
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.1-6
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.7-12
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.13
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.14
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.15
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.16
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.17
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
 
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe
Amplasament: Baia Mare, Str. Miron Costin, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, parcelare, realizare ansamblu de locuințe și dotări -servicii aferente, amenajări incinte, împrejmuiri, racorduri și branșamente utilități
Amplasament: Baia Mare, Str. Valea Borcutului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilan zonă mixtă - servicii - întreținere auto, activități productive mici, administrație - locuințe de serviciu
Amplasament: Baia Mare, Str. Cernești, nr.1
• PUZ - Modelare zonă cu activități mixte
Amplasament: Baia Mare, Str. Eliberării, f.n.
• PUZ - Reactualizare Plan Urbanistic Zonal Centrul Istoric
Amplasament: Baia Mare
• PUZ - Dealu Groșilor
Amplasament: Baia Mare
• PUZ - Zona Craica
Amplasament: Baia Mare
• PUZ - Zona Metro
Amplasament: Baia Mare,
• PUZ - Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale
Amplasament: Baia Mare, str Miron Costin fn
• PUZ - Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+2
Amplasament: Baia Mare, str Sebeșului fn
• PUZ - Zona Vasile Lucaciu
Amplasament: Baia Mare, zona cuprinsă între str. V. Lucaciu - str. Bujorului - str. Zorilor - str. 13 Septembrie - str. V. Lucaciu - str. Electrolizei - str. Nisiparilor - str Oltului
• PUZ - Schimbare de funcțiune din A1a - activități agroindustriale nepoluante în locuire - locuințe indviduale
Amplasament: Baia Mare, str Sebeșului, f.n,
• PUZ - Modificare funcțiune a zonei din UTR A1a în zonă de locuințe
Amplasament: Baia Mare, str Vrancei, f.n,
• PUZ - Schimbare de funcțiune din activități agroindustriale nepoluante în locuire individuală
Amplasament: Baia Mare, str. Vrancei, nr. 35
• PUZ - Imobil multifuncțional S+P+8, spații comerciale, centre recreere și sport, locuințe
Amplasament: Baia Mare, Str. Rachetei, f.n.
 
PUD-uri supuse consultării publice
 
2022:
• PUD - Extindere spațiu comercial autorizat AC 396/2001, concesionare teren, inițiator SC Helvia Reto SRL
Amplasament: Baia Mare, Str. Gării Nr. 5/3
 
 
2020:
• PUD - Extindere Cabinet Stomatologic
Amplasament: Baia Mare, str. dr. Gh. Bilaşcu nr.5/2
• PUD - Extindere Spațiu comercial
Amplasament: Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 14
• PUD - Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice – site MM 12277
Amplasament: Baia Mare, Str. 22 Decembrie nr. 2
• PUD - Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice – site MM 12262
Amplasament: Baia Mare, Bd. Decebal nr. 12
 
 
 
Vezi Anunțurile privind Informarea și Consultarea publicului  asupra propunerilor preliminare pentru PUZ-uri și PUD-uri

   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Program de lucru cu publicul

•Serv Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului
•Serv Urbanism și Avize
•Serv Autorizare Construcții

Luni                  12:00 - 14:00
Miercuri          09:00 - 12:00
Joi                    13:00 - 15:00
Se incarca...