Informarea și consultarea publicului pentru documentațiile de urbanism

Prin Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul s-a instituit obligativitatea participării populaţiei în această activitate. Astfel, prin Ordinul nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura organizarea și desfăşurarea procesului de participare a populaţiei, a tuturor persoanelor fizice şi juridice interesate în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi urbanism.

Pentru documentațiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritatea administrației publice locale va asigura informarea și consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului local, în funcție de etapa în care se află fără a relua integral întreaga procedură.
 Documentaţiile de urbanism
PUZ-uri supuse consultării publice
 
2021:
• PUZ - Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii, inițiatori: SC Oberhauser Invest SRL, SC Rentas Loco SRL, SC Eco Antic SRL
Amplasament: Baia Mare, str. Mărăști f.n.
• PUZ - Dezvoltare Urbană Spitalul de Urgențe, inițiator: Municipiul Baia Mare
Amplasament: Baia Mare, zona Spitalului Judetean, fiind delimitată de Bd.Republicii la est, Bd.Decebal la vest, la sud strada Cuza Vodă si Malul Sudic al Raului Sasar la Nord
• PUZ - Plan Urbanistic Zonal Dealul Grosilor-propuneri preliminare, inițiator: Municipiul Baia Mare
Amplasament: Baia Mare în partea de sud-est a municipiului, cuprins între calea ferata la nord, limita UAT Baia Sprie la vest și limita UAT Groși la sud și est.
• PUZ - Modificare indicatori urbanistici ai parcelei, inițiator: Placo Still SRL
Amplasament: Baia Mare, str. Victoriei f.n
• PUZ - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru construire locuințe individuale și cuplate, inițiator: Mureșn Marin
Amplasament: Baia Mare, str. Vrancei f.n
• PUZ - Schimbare de funcțiune din V1a în CM2a conform PUG, inițiator: Pop Alexandru
Amplasament: Baia Mare, str. Traian Demetrescu, nr. 20 și nr. 22
• PUZ - Dezvoltarea centrului de cartier cu spații pentru locuințe colective, prestări servicii și spații comerciale, inițiator: Arterio Impex SRL
Amplasament: Baia Mare, str. Griviței, nr. 56
• PUZ - Introducere parcele în intravilan, inițiator: Pop Vasile
Amplasament: Baia Mare, str. Miron Costin f.n.
• PUZ - Schimbare de destinație din UTR V6 și L1b în L3 - Zonă de locuințe individuale în regim izolat sau cuplat, inițiator: Suba Agneta Ecaterina
Amplasament: Baia Mare, Str. Plaiului, nr.13
 
2020:
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuință individuală, inițiator: Miriuță Vasile
Amplasament: Baia Mare, Str. Codrului f.n
• PUZ - Schimbare de destinație din centru de conferințe în L3-zonă de locuințe individuale., inițiatori: Cozmuța Teodora Maria, Rus Marin Felician, Marchis Adriana Carmen, Marchis Alexandra, Marchis Bianca
Amplasament: Baia Mare, Str. Grigore Ureche Nr. 13
• PUZ - Zona METRO, inițiator Municipiul Baia Mare
Amplasament: teritoriul cuprins între calea ferată, Bd. Independenței, APIA și limita UAT cu Recea și orașul Tăuții Măgherăuș
• PUZ - Reconfigurare Zona Gării, inițiator Municipiul Baia Mare
Amplasament: Baia Mare, zona gării, delimitată de str Gării, calea ferată la nord, str. Topazului, str. Mărgeanului, bd. București, cale ferată la sud
• PUZ - Zona Dealul Groșilor, inițiator Municipiul Baia Mare
Amplasament: Baia Mare, Mare în partea de sud-est a municipiului, cuprins între calea ferata la nord, limita UAT Baia Sprie la vest și limita UAT Groși la sud și est
• PUZ - Reglementare zonă locuire individuală, inițiator Branzei Horia
Amplasament: Baia Mare, Str. Pictor Balla Jozsef Nr.11
• PUZ - Modificare Indicatori urbanistici ai parcelei, inițiator SC Placo Still 
Amplasament: Baia Mare, Str. Victoriei, f.n.
•  PUZ - Zona Craica (Aviz Oportunitate) | (PUZ Craica existent) | (PUZ Craica propunere) | (Propunere 3D)
Amplasament: Baia Mare, de-a lungul pârâului Craica
•  PUZ - Modificare indicatori urbanistici ai parcelei (Part I) | (Part II)
Amplasament: Baia Mare, Str. Victoriei, nr. F.N
• PUZ - Simf Maria pag.1-9 | pag.10-12 | pag.13-19 | pag.20-58 | pag.59-69
Amplasament: Baia Mare, Str. Viilor, nr. F.N
• PUZ - LITAN IMOB SRL pag.1-8|pag.9-27|pag.28-46|pag.47-50|pag.51-56
Amplasament: Baia Mare, Str. Mărășești, nr. 25D
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.1-6
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.7-12
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.13
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.14
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.15
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.16
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe pag.17
Amplasament: Baia Mare, Str. Aleea Plaiului, f.n.
 
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuințe
Amplasament: Baia Mare, Str. Miron Costin, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, parcelare, realizare ansamblu de locuințe și dotări -servicii aferente, amenajări incinte, împrejmuiri, racorduri și branșamente utilități
Amplasament: Baia Mare, Str. Valea Borcutului, f.n.
• PUZ - Introducere teren în intravilan zonă mixtă - servicii - întreținere auto, activități productive mici, administrație - locuințe de serviciu
Amplasament: Baia Mare, Str. Cernești, nr.1
• PUZ - Modelare zonă cu activități mixte
Amplasament: Baia Mare, Str. Eliberării, f.n.
• PUZ - Reactualizare Plan Urbanistic Zonal Centrul Istoric
Amplasament: Baia Mare
• PUZ - Dealu Groșilor
Amplasament: Baia Mare
• PUZ - Zona Craica
Amplasament: Baia Mare
• PUZ - Zona Metro
Amplasament: Baia Mare,
• PUZ - Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale
Amplasament: Baia Mare, str Miron Costin fn
• PUZ - Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+2
Amplasament: Baia Mare, str Sebeșului fn
• PUZ - Zona Vasile Lucaciu
Amplasament: Baia Mare, zona cuprinsă între str. V. Lucaciu - str. Bujorului - str. Zorilor - str. 13 Septembrie - str. V. Lucaciu - str. Electrolizei - str. Nisiparilor - str Oltului
• PUZ - Schimbare de funcțiune din A1a - activități agroindustriale nepoluante în locuire - locuințe indviduale
Amplasament: Baia Mare, str Sebeșului, f.n,
• PUZ - Modificare funcțiune a zonei din UTR A1a în zonă de locuințe
Amplasament: Baia Mare, str Vrancei, f.n,
• PUZ - Schimbare de funcțiune din activități agroindustriale nepoluante în locuire individuală
Amplasament: Baia Mare, str. Vrancei, nr. 35
• PUZ - Imobil multifuncțional S+P+8, spații comerciale, centre recreere și sport, locuințe
Amplasament: Baia Mare, Str. Rachetei, f.n.
 
PUD-uri supuse consultării publice
 
 
2020:
• PUD - Extindere Cabinet Stomatologic
Amplasament: Baia Mare, str. dr. Gh. Bilaşcu nr.5/2
• PUD - Extindere Spațiu comercial
Amplasament: Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 14
• PUD - Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice – site MM 12277
Amplasament: Baia Mare, Str. 22 Decembrie nr. 2
• PUD - Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice – site MM 12262
Amplasament: Baia Mare, Bd. Decebal nr. 12
 
 
 
Vezi Anunțurile privind Informarea și Consultarea publicului  asupra propunerilor preliminare pentru PUZ-uri și PUD-uri

   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...