Ședința din 30 Septembrie 2021adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 317 din 30.09.2021
privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2021, a doua sesiune de selecție, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultură
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 316 din 30.09.2021
privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate pe str. Grănicerilor nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 315 din 30.09.2021
privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare 
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 314 din 30.09.2021
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Punere în siguranţă D.A.F. Sonioca - Valea Roşie” 
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 313 din 30.09.2021
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ” Extindere Cabinet Stomatologic”, generat de imobilul situat în Baia Mare,str.Gh.Bilașcu nr.5/2
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 312 din 30.09.2021
privind concesionarea terenului în suprafaţă de 8 mp aferent unui balcon închis existent, executat în baza Autorizaţiei de construire 197/12.08.1991, pentru apartamentul, nr. 2, situat la parterul blocului nr. 28, de pe str. Barbu Ştefănescu Delavrancea
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 311 din 30.09.2021
privind schimbarea de destinaţie din apartament în cabinet stomatologic, extinderea cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 9 mp aferent extinderii, situat pe strada George Coşbuc, nr.12/31
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 310 din 30.09.2021
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4 mp, situat în Baia Mare, Bd Unirii, nr. 10, pentru concesionarea acestuia în vederea modificării accesului extinderii existente la Cabinet de Tehnică Dentară ............
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 309 din 30.09.2021
privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 37 mp, situat în Baia Mare, str. V. Alecsandri nr. 97 ocupat parţial de extinderea aferenta spaţiului comercial, în suprafaţă de 17,5 mp, proprietatea numitului ........ situat la parterul imobilului
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 308 din 30.09.2021
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a patru parcele de teren, situate în Baia Mare, strada Andrei Mureșianu nr. 29
Se incarca...