Ședința din 30 Septembrie 2021adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 276 din 30.09.2021
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 469/2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice - faza S.F. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție: VIITOR SIGUR - MONITORIZARE VIDEO ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE
adăugată în 01 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 290 din 30.09.2021
privind aprobarea implementării proiectului “Bugetare participativă la nivelul Municipiului Baia Mare”
Se incarca...