Ședința din 30 Septembrie 2021adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 286 din 30.09.2021
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I.- S.A." a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: "Sală de sport școlară, Școala Gimnazială "Dr. Victor Babeș", strada Victoriei, nr.132 A, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 285 din 30.09.2021
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I.- S.A." a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: "Sală de sport școlară, Școala Gimnazială nr.18, Aleea Filaturii, nr.2, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 284 din 30.09.2021
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I.- S.A." a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: "Sală de sport școlară, Liceul Sportiv, Bulevardul Republicii, nr.33, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 283 din 30.09.2021
privind efectuarea demersurilor pentru declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren și construcții aferente, pentru realizarea obiectivului de investiții „ PRELUNGIRE STRADA HOREA " DIN MUNICIPIUL BAIA MARE
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 282 din 30.09.2021
privind efectuarea demersurilor pentru declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren și construcții aferente, pentru realizarea obiectivului de investiții „ PRELUNGIRE STRADA LUMINIŞULUI" DIN MUNICIPIUL BAIA MARE
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 281 din 30.09.2021
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F. a proiectului „PRELUNGIRE STRADA BRAZILOR " DIN MUNICIPIUL BAIA MARE
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 280 din 30.09.2021
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F. a proiectului „PRELUNGIRE STRADA PĂŞUNII " DIN MUNICIPIUL BAIA MARE
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 279 din 30.09.2021
privind modificarea art.1 lit. a și b al H.C.L. nr. 445/26.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi după încheierea contractelor de achiziţii pentru obiectivul de investiţii: "Gradiniță în Cartierul Vasile Alecsandri” Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. 90
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 278 din 30.09.2021
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI , BAIA MARE”- PROIECT COD SMIS 110440
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 277 din 30.09.2021
pentru modificarea H.C.L. nr. 395/04.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Studiu de fezebilitate pentru obiectivul de investiție Extinderea şi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea” Baia Mare”
Se incarca...