Ședința din 30 Septembrie 2021adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 297 din 30.09.2021
privind aprobarea încheierii actului autentic de vânzare cumpărare al terenului în suprafață de 7 mp aferent spațiului comercial situat în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 3/1A, vândut în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002, societății comerciale COMPANIA ILIE T.D. S.C.S.
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 296 din 30.09.2021
privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafață de 77 mp, str. Valea Borcutului
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 295 din 30.09.2021
privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Baia Mare
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 294 din 30.09.2021
privind atribuirea unei autorizaţii taxi noi pentru un autoturism electric
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 293 din 30.09.2021
privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, aprobată prin H.C.L. nr. 116/2021
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 292 din 30.09.2021
privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii 34/1998 şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 291 din 30.09.2021
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociatia Tinerilor Romi ,,Young Roma Maramures” în vederea derulării proiectului ,,Împreuna crestem accesul la educatie a copiilor si tinerilor rromi din zona Craica, Cuprom, Garii, Pirita si Ferneziu”
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 289 din 30.09.2021
privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 13 platforme container, situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 288 din 30.09.2021
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a terenului in suprafață de 68741mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare , înscris în CF 124546 Baia Mare , nr. cadastral 124546
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 287 din 30.09.2021
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I.- S.A." a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: "Sală de sport școlară, Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale", Bulevardul Traian, nr. 26 A, acces secundar strada Neptun, nr.5, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”
Se incarca...