Ședința din 30 Septembrie 2021adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 307 din 30.09.2021
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a unei parcele de teren în suprafață de 50mp, situată în Baia Mare , Bd. Traian nr. 8
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 306 din 30.09.2021
privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 6 mp şi însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire, a terenului în suprafaţă de 40 mp, aferent extinderii la cabinetul stomatologic, situat în Baia Mare, Bd. București nr. 13, proprietatea numitei .......... 
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 305 din 30.09.2021
privind respingerea plângerilor prealabile formulate de petenții menționați în Anexa 1 la prezenta hotărâre, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 195 din 30 iunie 2021
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 304 din 30.09.2021
privind prelungirea locatiunii ca efect al tacitei relocatiuni şi încheierea unui nou contract de închiriere cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I.- Filiala ,,Pintea Viteazu,,Maramureș- pentru spațiul cu suprafața utilă de 68,50 mp situat pe B-dul Republicii nr. 62
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 303 din 30.09.2021
privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării şi încheierii contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului cu o cameră şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 16,50 mp situat in Baia Mare, str. Aleea Filaturii nr. 3/50 ,proprietatea Statului Roman aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, către d-na ....... având calitatea de chiriaş
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 302 din 30.09.2021
privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 29.07.2021
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 301 din 30.09.2021
privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unor noi contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele situate în Baia- Mare str. Monetăriei nr. 4A /1 şi nr. 4A /2, ca efect al tacitei relocaţiuni
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 300 din 30.09.2021
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuințe disponibile construite prin A.N.L. din Baia Mare str. Aleea Mărăști nr.16/2 și str. Aleea Mărăști nr.16/47
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 299 din 30.09.2021
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a patru locuinţe disponibile situate în blocurile de pe str. Grănicerilor nr. 94/40; Melodiei nr. 5/13 ; Al. Uranus nr. 2/48 şi Al. Uranus nr. 2/52
adăugată în 12 Octombrie, 2021 H.C.L. nr. 298 din 30.09.2021
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a trei locuințe de serviciu disponibile , aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situate în blocurile de pe str. Melodiei nr. 4/2; Melodiei nr. 4/7 şi Aleea Uranus nr. 2/59
Se incarca...