Ședința din 28 Martie 2024adăugată în 04 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 172 din 28.03.2024
privind aprobarea asocierii Municipiului Baia Mare cu Orașul Tăuții Măgherăuș, agenții economici: SC North Exclusive SRL, SC Seneca Serv SRL și cu Organizația Patronală “HORE CA-N MARAMU”, în vederea înființării Organizației de Management al Destinației Baia Mare 
adăugată în 04 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 171 din 28.03.2024
Privind aprobarea finanţărilor de la bugetul local pe anul 2024, sesiunea I, pentru proiectele sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
adăugată în 04 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 170 din 28.03.2024
privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiţii: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu – Corp Școală, str. Luminișului, nr. 1, Baia Mare, Maramureș“
adăugată în 04 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 169 din 28.03.2024
privind aprobarea documentației tehnico – economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”, situat în Municipiul Baia Mare, cartier Ferneziu, str. Uzinei, nr. 3, jud. Maramureș
adăugată în 04 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 168 din 28.03.2024
privind aprobarea documentației tehnico – economice, în faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiţii: „Creșterea Performanței Energetice a Unităților de Învățământ din Municipiul Baia Mare – Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28”, strada Aleea Filaturii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș
adăugată în 04 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 167 din 28.03.2024
privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Proiect Tehnic - P.T., pentru obiectivul de investiţii “Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare” - Școala Gimnazială George Coșbuc”, jud. Maramureș. 
adăugată în 04 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 166 din 28.03.2024
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuinţelor din fondul locativ de stat, disponibile situate în Baia Mare, Aleea Uranus nr. 2/.. și Aleea Uranus nr. 2/..
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 165 din 28.03.2024
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţelor de serviciu disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate în imobilele de pe str. Melodiei nr. 4/..; Melodiei nr. 4/.. și Aleea Uranus nr. 2/..
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 164 din 28.03.2024
privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, întocmită în baza listei de priorități, aprobată prin H.C.L. nr. 49/2024 
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 163 din 28.03.2024
privind aprobarea închirierii către dl deputat Şimon Gheorghe a spațiului cu suprafața utilă de 30 mp situat în Bd Republicii nr.18, pentru organizarea și funcționarea biroului parlamentar în Municipiul Baia Mare
Se incarca...