Ședința din 28 Martie 2024adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 152 din 28.03.2024
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 10 mp, aferent acces din exterior la spațiul comercial situat în Baia Mare, strada Macului, nr. 3. 
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 151 din 28.03.2024
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 15 mp, aferent deschidere acces din exterior pentru amenajare spațiu comercial, situat în municipiul Baia Mare, str. Oituz nr. 9
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 150 din 28.03.2024
privind identificarea cadastrală a terenului aferent străzii Fabricii, în suprafață de 22891 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare 
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 149 din 28.03.2024
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 45 mp, ocupat de spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Gheorghe Bilașcu, nr. 4.
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 148 din 28.03.2024
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 9 mp situat pe b-dul Unirii nr.2, ocupat de acces din exterior la spațiul comercial, în favoarea proprietarului construcţiei edificată
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 147 din 28.03.2024
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 8 mp situat pe b-dul Independenței 28/2, ocupat de sediu firmă, în favoarea proprietarului construcţiei edificată pe acesta
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 146 din 28.03.2024
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 11 mp situat pe b-dul Republicii 48/3, ocupat de acces din exterior la spațiul comercial, în favoarea proprietarului construcţiei edificată
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 145 din 28.03.2024
privind aprobarea prelungirii concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 17 mp situat pe b-dul Decebal 16/4, ocupat de acces din exterior la spațiul comercial, în favoarea proprietarului construcţiei edificată pe acesta
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 144 din 28.03.2024
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 17 mp situat pe str.Hortensiei nr.8/21A , ocupat de un spațiu comercial cu regim de înălţime D+P, în favoarea proprietarului construcţiei edificată pe acesta
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 143 din 28.03.2024
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 11 mp situat pe str.G.Coșbuc 20/38, ocupat de acces din exterior la spațiul comercial, în favoarea proprietarului construcţiei edificată
Se incarca...