Ședința din 28 Martie 2024adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 142 din 28.03.2024
privind aprobarea Studiului de oportunitate şi întocmirea unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării directe a unui teren, proprietate privată a Municipiului Baia Mare, în suprafată de 25 mp, situat în Baia Mare, str. Luminișului nr. 11B, în favoarea proprietarului construcției edificate pe acesta
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 141 din 28.03.2024
privind însușirea documentației cadastrale pentru intabularea în favoarea Municipiului Baia Mare domeniul public a construcțiilor: C2-Teren de Fotbal Sintetic P; C3-Vestiar P; C4-Tribună P; C5-Cameră tehnică sistem irigare P, situate în Baia Mare, Strada Victoriei nr.138(Schimbată din Strada Victor Babeș nr.64), pe teren în suprafață de 19733mp, identificat prin CF 134836 Baia Mare, număr cadastral 134836, domeniul public
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 140 din 28.03.2024
privind identificarea cu date de carte funciară a Corpului 2, situat la parterul blocului de locuințe din Baia Mare, strada Iza, nr. 7, parte din Complexul imobiliar cu denumirea Grădinița cu Program Prelungit nr. 30, și a terenului aferent în cotă de 176/540
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 139 din 28.03.2024
privind aprobarea destinației apartamentelor din blocul de locuințe P+4, cu suprafața construită la sol de 351 mp, situat în Baia Mare, strada Melodiei, nr. 2, înscris în CF nr. 117833 - C1 Baia Mare, nr. cadastral 117833 - C1
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 138 din 28.03.2024
privind aprobarea ,,Inițierii procedurii de închiriere a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 137 din 28.03.2024
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la H.C.L. nr.48/12.02.2024 pentru aprobarea actualizării cuantumului chiriei anuale aprobata prin HCL 470/2023 și prin HCL 17/2024, cu rata inflației, pentru chiriaşii din locuinţele A.N.L. situate în Municipiul Baia Mare pe Aleea Serelor nr. 2B, Aleea Serelor nr. 2C, Aleea Mărăşti nr.16 și Bd. Regele Ferdinand nr.120
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 136 din 28.03.2024
privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2024 cu solicitanții specialiști din învățământ și din sănătate îndreptățiți să primească cu chirie locuinţe construite prin ANL şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 135 din 28.03.2024
privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuire a parcărilor de reședință amenajate sau care se pot amenaja în acest scop pe teritoriul municipiului Baia Mare și a documentației de atribuire a locurilor de parcare de reședință
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 134 din 28.03.2024
privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor de serviciu, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuințelor aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare şi locuinţelor din imobilele reabilitate aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 133 din 28.03.2024
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social Centrul de zi pentru tineri cu nevoi speciale Luchian, din cadrul Centrului de Zi pentru Copii şi Tineri cu Nevoi Speciale LUCHIAN, din structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
Se incarca...