Ședința din 28 Martie 2024adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 132 din 28.03.2024
privind aprobarea înlocuirii unui membru titular în comisia de evaluare pentru concesionarea, închirierea și vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile – terenuri și construcții – aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare, precum și a unor bunuri imobile – terenuri și construcții – proprietate privată a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, aprobată prin HCL nr. 449/2022, modificată şi completată prin HCL nr. 6/2023 şi HCL nr. 508/2023
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 131 din 28.03.2024
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investiții pentru anul 2024 ale Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 130 din 28.03.2024
privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2023
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 129 din 28.03.2024
privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 128 din 28.03.2024
privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului ”Zilele culturale ale Municipiului Baia Mare” în perioada 23 – 24 iunie 2024
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 127 din 28.03.2024
privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural ”Sărbătoarea Castanelor ediția XXIX” în perioada 20 – 22 septembrie 2024
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 126 din 28.03.2024
privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" generalului de brigadă (r) Ion Pop
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 125 din 28.03.2024
privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" generalului de brigadă (r) lect. univ. dr. Ioan Liviu Tăut
adăugată în 02 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 124 din 28.03.2024
privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" generalului de brigadă (r) dr. Ion David-Bratu
Se incarca...